fredag 30 september 2011

Det har varit lite grått och tråkigt på morgonen, men nu börjar solen titta fram. Då kanske det är läge och ta med sig kameran och ge sig ut. Alltid hittar man väl något att fota. Oftast hittar man massor.

Ja! nu är väl den långdragna utredningen slut. Förhoppningsvis är den grundligt gjord och att det nu kommer något gott ur den för barn och unga. Igår fick jag ett tack brev och en bok från utredaren Göran Johansson. Har hunnit läst lite i boken och jag tycker nog den är rätt så bra. Den första boken var väl lite tråkig med mycket statistik. Men det är väl sådant som måste till för att kunna få en överblick på omfattningen av det som hänt. Den första boken är vit, den boken jag fick igår är svart. Sen vet jag inte om det finns ytterligare en bok? Lite kul eftersom min make nyligen målat en tavla med just det namnet "black and white". Två vackra vargar, den ena svart och den andra vit. Som min ena son brukar säga "det finns svart och vitt, där i mellan finns det grå zoner". Ja! i de grå zonerna ligger det fördolda. Det svarta och vita är i ljuset, det är det som syns. Han är klok min son, han var nog bara 15 år när han sa det där. Unga människor är nog mycket klokare än vi äldre människor, vi har nog stelnat lite i vårat tänkande.


Han är väldigt duktig med pennan min andra hälft. Nu får vi väl se om det blir någon fortsatt upprättelse för de vanvårdade. Fast den saken får man ha koll på själv, man får alltså ingen inbjudan! Så det är upp till var och en att kolla upp det på regeringens hemsida, eller ringa eller nått sånt. Fast det känns ju lite jobbigt att behöva kolla deras sida stup i kvarten. Man vet ju aldrig hur lång tid det tar innan något besked kommer.

Nu har jag funderat lite på att skriva en egen bok, en bloggbok. Dra ihop det jag har om de vanvårdade. Sen har jag väl lite som ligger i byrålådan också som jag kan fylla på med. Mest för min egen skull hade jag väl tänkt göra det här. Sammanföra och arkivera för att sedan gå vidare med något annat. Jag funderar på en del andra böcker också, fast då betydligt roligare. Kanske en barnbok och nått annat kul. Har lite idér som skulle vara kul att ta tag i.


Min make är ju en riktig djurvän och naturälskare, så det kan ju vara något för honom att skriva om. Han är lite irriterad på all miljöförstöring. Och jag håller med honom. Bara på några minuter igår så kunde vi räkna in 8 flygplan som gick tvärs över det hus vi bor i. Klart man funderar på hur det påverkar djur och natur. Hur påverkar det oss människor? Hur mycket skit vräkte de här flygplanen ur sig bara på den korta stund de flög över oss? Vi har annars ett mycket vackert boende, synd bara att två träd har dött och 2 till håller på att dö. Vi ser dem från vårat fönster. Det är också lite märkligt att inte sidensvansarna kommer till våra rönnbärsträd? Inte en enda pippi äter av bären? Vi älskar naturen och brukar försöka hinna ut så mycket som möjligt. Nu har det inte varit så mycket på ett tag, lusten och orken har inte funnits riktigt. Men nu skulle vi nog vilja ut i svampskogen någon dag. Vi har mycket fin natur runt där vi bor, mycket fina strövområden och så självklart en mycket vacker himmel.


Det har varit lite grått och tråkigt på morgonen, men nu börjar solen titta fram. Då kanske det är läge och ta med sig kameran och ge sig ut. Alltid hittar man väl något att fota. Oftast hittar man massor.

Det som ligger mig varmast om hjärtat är barnen och så självklart det jag delar gemensamt med min gubbe är miljön, naturen och djuren. Utan en bra miljö, utan djuren, utan barnen vad har vi människor kvar då? Det är väl liksom den stora helheten! Det måste finnas! 

torsdag 29 september 2011

En liten minnestavla för de 900 fosterbarn som tordes! - Regeringens åtgärder för att förhindra upprepning

En liten minnes tavla skulle ju inte vara helt fel!

Jag/Vi har varit med och skrivit historia - Svensk historia.
Ett stycke mycket mörk historia!
"Barnen som samhället svek " - Vanvård av barn och unga, ett stort svek från samhällets sida."Vanvårdsutredningen har granskat övergrepp mot fosterbarn under 1900-talet. Den bygger på berättelser från omkring 900 personer som varit i fosterhem.

Vinsten ligger fortfarande kvar här för de 900 vanvårdade fosterbarnen! "Att allt är dokumenterat" och offentliggjort. Och det är nog den största vinsten av alla, trotts allt!

Slutrapport från Utredningen om vanvård - Presskonferensen webbsänds på www.sou.gov.se. Direktsändning.

Regeringens åtgärder för att förhindra upprepning
Regeringen har gjort fler saker för att stärka skyddet och stödet för dagens ungdomar som befinner sig inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Budget närmsta åren
Regeringen föreslår att 140 miljoner avsätts för 2012. Regeringen avser även att avsätta 200 miljoner kronor fr. o.m 2013, varav 18 miljoner kronor för särskilda tillfälliga åtgärder årligen under 2012-2015.

Barnets inflytande ökar
Regeringen anser att en viktig utgångspunkt för den sociala barn- och ungdomsvården är att den, tillsammans med andra verksamheter som rör barn och unga, ska arbeta för att tidigt upptäcka och ge stöd till barn, unga och deras föräldrar. Insatser ska vara evidensbaserade. Barnets bästa ska vara avgörande i beslut som fattas inom socialtjänsten och att barn och unga ska ha rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Därutöver är det betydelsefullt att det finns en effektiv och samordnad statlig tillsyn med ett tydligt barnperspektiv som ser till att lagar, föreskrifter och intentioner med dessa följs och beaktas.

Lagändringar stärker barnskyddet
Regeringen avser att under 2012 föreslå lagändringar som syftar till att stärka stöd och skydd för barn och unga. Regeringen föreslår att varje placerat barn ska ha en ansvarig socialsekreterare. Utöver detta bedömer regeringen att medel bör användas till att utveckla ett nationellt säkerhetsprogram för barn och unga i samhällsvård. Det är vidare angeläget att stärka uppföljningen av den sociala barn- och ungdomsvården på nationell nivå.

Tidigare lagändringar
År 2008 infördes en rätt för barn att få relevant information om sitt ärende och få sin inställning dokumenterad. Samtidigt infördes en skyldighet för socialnämnden att ta fram en genomförandeplan där det ska framgå vem som ansvarar för vad under placeringen och hur den ska följas upp. Detta ska göras tillsammans med barnet, den unge, föräldrarna och familjehemmet. Socialnämnden blev vid samma tidpunkt skyldig att tillgodose de behov ett barn eller en ung person kan ha när en placering avslutas.
Ovanstående lagändringar föreslogs i propositionen 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.Kriterier för bedömning av familjehem

För att förbättra utredningar av familjehem och jourhem har Socialstyrelsen uppdraget att ta fram grundläggande kriterier för bedömning av familjehem. Uppdraget finns med i 2011 års regleringsbrev.
Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet. Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår.

Program för trygg och säker vård i familjehem
I februari 2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård eller boende. I uppdraget ingår att ta fram vägledning inom området. Vägledningen ska bidra till att arbetet bygger på vetenskapligt beprövade metoder. Den ska också bidra till en rättssäker handläggning av ärenden och ta fram material till kommunerna för grundutbildning av familjehem.

Socialstyrelsen har även i uppdrag att ta fram vägledning för socialtjänsten om hur barnets bästa, barnets berättelse och uppfattning ska dokumenteras. Detta uppdrag finns i regleringsbrevet för 2011.

Skärpt tillsyn av hem för vård och boende
Sedan 2010 har Socialstyrelsen ansvar för tillsynen över socialtjänsten. Det har införts ett barnrättsperspektiv i tillsynen som bland annat innebär att Socialstyrelsen ska tillsyna hem för vård eller boende (HVB) och särskilda ungdomshem två gånger om året, eller oftare om det behövs. Ett av besöken ska vara oanmält. Vid tillsynen ska barn och unga tillfrågas om sina synpunkter. Detta kan ske utan tillstånd från föräldrarna men barnen själva ska givetvis samtycka till att prata med de som utför tillsynen. En försöksverksamhet med tillsynsombud har påbörjats i tio kommuner och ska redovisas under 2013. Cirka 60 barn ingår i försöksverksamheten. Tillsynsombuden är anställda av Socialstyrelsen. De ska träffa barnen minst fyra gånger per år, inledningsvis oftare. Försöksverksamheten ska utvärderas.

I samband med tillsynsreformen fick socialtjänsten skyldighet att informera barn och ungdomar om deras rättigheter och vart de kan vända sig om de har synpunkter på vården. Förändringarna av tillsynen (tillsynsreformen) föreslogs i propositionen 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten.

Regeringen planerar proposition
Regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen under denna mandatperiod som behandlar de förslag som Barnskyddsutredningen lämnade i sitt betänkande SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga.

Överenskommelse om ersättning - Det har tillskapas en särskild möjlighet till ekonomisk ersättning. Nu ska dom fortsätta plåga dom som redan är plågade.

Jaha! Det blev iallafall så att jag fick tycka lite till om den här utredningen. Nu borde jag ju vara positiv. Men det är jag inte. Jag har lärt mig att politiker och myndigheter inte är att lita på. Utan det som från början ser så bra ut kanske inte är så bra i det stora hela.

Jag läste lite snabbt igår vad de gemensamt kommit fram till. Och jag kan ju konstatera att nu ska det utredas igen, det som redan är utrett!? Det tar liksom aldrig slut. Tydligen är inte ett människoliv värt något. Utredning på utredning. Nu är det väl ändå dax för Sveriges riksdag och regering att agera, och det snabbt!

Jag blev riktigt skrämd och bestört över vad de vise männen och kvinnorna kommit fram till. En otrolig tomhet infann sig en känsla av att ge upp! Hela saken kändes meningslös. Dessa människor blir aldrig annorlunda. Nu ska dom fortsätta plåga dom som redan är plågade. De som varit med i utredningen måste en gång till gå igenom detta!? En ny utredning.  Det här är verkligen inte mänskligt. Hur många orkar? Så har dom nog räknat ut det politikerna, att här faller en del bort.

Det beräknas vara mellan 2000-5000 personer som kommer att söka denna ekonomiska ersättning. Det kommer att tillsättas en särskild nämnd som ska avgöra om personen har rätt till ersättningen. Hur lång tid kommer inte detta att ta? Undra om det är klart år 3011?

En särskild nämnd som ska pröva var och en? Vad har dom för mall att gå efter? Jag anar vad det handlar om. Här kommer många att få avslag på sin ansökan om ekonomisk ersättning. De kommer att få ett papper till skickat sig där det står varför de fått avslag. Hur går denna person vidare för att kunna överklaga? Har personen ork till det, har personen råd till det? Finns det någonstans att överklaga? Hur överklagar man en regering med en särskild nämnd?


Nu ser det jäkligt mörkt ut? 2000-5000 personer ska prövas var för sig hos en särskild nämnd? Fy fan va sjukt! Och jäkligt fult! Det har tagit ca 6 år att utreda ca 900 personer. Då är det bara att räkna då. Har du riktigt otur så tar det ca 36 år innan det är din tur för prövning hos den här nämnden, om den överhuvudtaget finns kvar då!

Är våra politiker tillsatta för att lyfta lön för att göra utredningar, istället för att ta tag i problemen. Det är kanske dax att sluta leka nu med människors liv och göra något istället.

Publicerad: 2011-09-28
Vanvårdade fosterbarn får ersättning
Stockholm. Regeringen backar om de vanvårdade fosterbarnen - en ersättning på 250 000 kronor ska betalas ut, uppger regeringskansliet.

Länk: ”Det ska kosta att skada barn”

Barn- och äldreminister Maria Larsson säger till TT att hon är glad över att det gick att nå en gemensam överenskommelse med oppositionen.
När regeringen först sade nej till att betala de drabbade 250 000 kronor vardera, var hennes motivering att det inte gick att sköta på ett rättssäkert sätt.
TT: Men nu går det alltså att göra?
– Vi får göra avsteg från de vanliga principer som har rått på det här området. Staten går nu in och tar ett ansvar som är utöver det vanliga, genom att särbehandla den här gruppen. Därför att det viktigt att göra detta i en bred politisk överenskommelse.
Vad som väntar nu är att nya sekretessregler kommer att prövas i en kort remissrunda. Därpå ska Lagrådet avgöra om den nya lagtexten håller. Går det bra får riksdagen regeringens proposition snarast möjligt, lovar ministern.
Riksdagsledamot Lena Hallengren (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott, tycker att det är välmotiverat att göra avsteg från principer i det här fallet.
– Det är en väldigt specifik situation, säger hon till TT.
Överenskommelsen innebär att oppositionspartierna kommer att vara med om att skriva lagrådsremiss och proposition. I arbetet ingår att tydliggöra för den nämnd som granska fallen, hur bedömningarna för ersättningen ska göras. Det gäller till exempel hur begreppet "allvarlig art" ska tolkas.
– Men det får inte förtydligas på ett sätt som gör att man snävar in gruppen mer än vad upprättelseutredningen har beskrivit, säger Lena Hallengren.

Fakta: Övergrepp mot fosterbarn
•Mellan 1920 och 1995 placerades minst 250 000 barn i fosterhem och barnhem.
• Inställningen var länge att fosterhemsvården enbart var av godo.
• En tv-dokumentär 2005 lyfte dock på locket och avslöjade övergrepp och vanvård.
• En efterföljande utredning av Socialstyrelsen visade att det förekommit kränkningar, övergrepp och vanvård på svenska institutioner men i okänd omfattning.
• I Vanvårdsutredningen 2010 vittnade drygt 400 personer om de övergrepp de utsatts för som fosterbarn.
• Upprättelseutredningen lades fram i februari 2011 och föreslog att de som under perioden 1920–1980 vanvårdades i fosterhem eller barnhem skulle ersättas med 250 000 kronor vardera.
• Den 10 september meddelade äldreminister Maria Larsson att ingen ekonomisk ersättning skulle betalas till de drabbade barnen vilket kritiserades från flera håll.
. 2011-09-28 Fosterbarn får 250 000 kronor - Förutom pengarna ska de drabbade också få ett erkännande och en ursäkt.  En ceremoni. Enligt den svenska upprättelseutredningen skulle sannolikt mellan 2 000 och 5 000 personer söka och beviljas ersättning på 250 000 kronor.

Källa: www.vanvard.se (TT)

Pressmeddelande
28 september 2011
Socialdepartementet
Överenskommelse om ersättning


Regeringen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet har träffat en ramöverenskommelse om personer som utsatts för övergrepp eller försummelse av allvarlig art i social dygnsvård mellan åren 1920-1980, enligt Upprättelseutredningens förslag. Överenskommelsen innebär att det tillskapas en särskild möjlighet till ekonomisk ersättning - ett enhetligt belopp om 250.000 kronor.
Samhället har vidtagit ingripande åtgärder som rör barn utan att säkerställa att barnet fått en god omvårdnad, utan har istället utsatts för övergrepp eller försummelse. Det offentliga har, genom att placera barnet eller den unga på institution eller fosterhem, tagit över ansvaret för barnets vård och fostran. En upprättelseprocess för de drabbade är mot denna bakgrund angelägen i form av en offentlig ursäkt, en möjlighet till ekonomisk ersättning och åtgärder inför framtiden.

Partierna är mot bakgrund av det lidande som de drabbade upplevt överens om att för denna grupp, i enlighet med Upprättelseutredningens förslag, göra ett avsteg från det som normalt anses vara statens ansvar, samt rättsliga principer så som exempelvis likabehandlingsprincipen som säger att alla skadelidande grupper ska behandlas lika. Ekonomisk ersättning kommer att bli möjlig att söka för de personer som placerats i social dygnsvård och där blivit utsatta för övergrepp och försummelse av allvarlig art under åren 1920-1980. Den särskilda möjligheten till ekonomisk ersättning kommer att innebära en prövning av varje sökande persons rätt till ersättning.

Partierna har gjort ett gemensamt åtagande att vårda överenskommelsen och den process som tar vid när individers rätt till ersättning ska prövas. I det ingår ett gemensamt ansvar för att ett antal komplicerade frågor måste hanteras. Det gäller inte minst frågan om sekretess för såväl de som begär ersättning som för de indirekt utpekade. Möjligheten att förtydliga begreppet allvarlig art och frågor kring bevisning ska undersökas vidare i syfte att vägleda nämndens arbete.

Överenskommelsen innebär också att alla ingående partier förbinder sig att ta ansvar under åren som kommer. Regeringen och de partier som ingår i överenskommelsen avser att delta i den upprättelseceremoni som planeras för att ytterligare markera bred förankring i frågan.

Kontakt
Marcus Jonsson
Pressekreterare hos Maria Larsson
work 08-405 50 65
cell 070-382 47 78
e-post till Marcus Jonsson

Pressinbjudan: Slutrapport från Utredningen om vanvård
Utredningen om vanvård i den sociala barnavården överlämnar sin slutrapport ”Vanvård i social barnavård - slutrapport” till barn- och äldreminister Maria Larsson den 29 september 2011
Rapporten presenteras sedan av den särskilde utredaren Göran Johansson.
Tid: Torsdagen den 29 september klockan 14.30
Presskonferensen webbsänds på www.sou.gov.se.
Plats: Bella Venezia, Rosenbad 4

Publicerad: 2011-09-29
Rapport om fosterbarnen kommer i dag
Stockholm. Barnminister Maria Larsson har ändrat sig och tänker delta när vanvårdsutredningens slutrapport om fosterbarn presenteras i eftermiddag.
Detta sedan regeringen i går bestämt att de vanvårdade fosterbarnen nu ska få 250 000 kronor i ersättning.

Vanvårdsutredningen har granskat övergrepp mot fosterbarn under 1900-talet. Den bygger på berättelser från omkring 900 personer som varit i fosterhem.
Vinsten ligger fortfarande kvar här för de 900 vanvårdade fosterbarnen! Och det är nog den största vinsten av alla, trotts allt!
  
Jag har varit med och skrivit historia - Svensk historia.
Ett stycke mycket mörk historia!
"Barnen som samhället svek " - Vanvård av barn och unga, ett stort svek från samhällets sida."

Socialdepartementet - 29 september 2011
Överenskommelse om ersättning
Regeringen och oppositionen har träffat en överenskommelse om personer som utsatts för övergrepp eller försummelse av allvarlig art i social dygnsvård mellan åren 1920-1980. Överenskommelsen innebär att det skapas en särskild möjlighet till ekonomisk ersättning - ett enhetligt belopp om 250 000 kronor. För att ersättning ska kunna prövas behöver en ny lag stiftas och en nämnd inrättas. Arbetet har hög prioritet. Innan det är gjort är det inte möjligt att ansöka om ersättning. Regeringen har aviserat att en upprättelseceremoni ska hållas under hösten. Exakt utformning, vilka som deltar och tidpunkt kommer att presenteras inom kort. Det går inte i nuläget att anmäla intresse för deltagande.

onsdag 28 september 2011

Jag fick ingen ursäkt eller någon ceremoni. Jag fick inga 250.000:- heller. Vad fick jag då? Vad ville jag egentligen med det här när jag beslutade mig för att låta mig intervjuas. Jag har varit med och skrivit historia - svensk historia. Ett stycke mycket mörk historia! "Barnen som samhället svek " - Vanvård av barn och unga, ett stort svek från samhällets sida."

Vad blev det? Förlorade barnhemsungarna? Fick jag min hämnd på samhället, politiker och myndighetspersoner?

Regeringen 2011

Jag fick ingen ursäkt eller någon ceremoni. Jag fick inga 250.000:- heller. Vad fick jag då? Vad ville jag egentligen med det här när jag beslutade mig för att låta mig intervjuas. Jag som så många andra ville nog ge tyngd åt hela utredningen, en sådan tyngd att det aldrig skulle falla i glömska. Ta upp myndigheters svek i ljuset så det inte låg fördolt för vanligt folk. Speciellt viktigt tycker jag det har varit att barn och unga som blivit placerad i fosterhem .m.m. förstår att det inte är deras fel, det är inget fel på dem. För det är ju så det kan kännas. Kännas som man straffats för något!? Det får man bära med sig hela livet att man är sämre än andra. Så har det varit. Förhoppningsvis har det varit så stor uppmärksamhet på den här skandalutredningen så barn och unga ser var felet ligger, så deras skuldbörda blir mindre. Felet ligger hos svekfulla och ansvarslösa människor. De människor som lovade ta ansvar och ge trygghet och kärlek.

Det kan man väl se som en liten hämnd! En ceremoni och ursäkt är snart glömd! 250.000:- är snart borta. Men jag tror att den här utredningen består. Den är framtagen i ljuset och nedskriven i historieboken. Det kommer samhället inte ifrån, oavsett om dom tappar bort slutredovisningen. Slutredovisningen har redan varit. Den var den dagen när Maria Larsson och regeringen åter igen kränkte barnen. Det var den dagen som det från politiskt håll nekades upprättelse åt de vanvårdade barnen mellan åren 1920-1980

PS: Många av de samhällsvårdade barnen dör en för tidig död. Men det gör nog myndighetspersoner och politiker också, men då på grund av andra orsaker. De rör för lite på sig. De äter och dricker för mycket. Så här är det bäddat för hjärtinfarkt och hjärnblödning och andra otäcka sjukdomar.

Lust att leva!
 
Jag tror att jag börjar känna att det här är avslutat, visst hade det varit bra med pengar, kunna känna lite trygghet ekonomiskt. Kunnat köpa ramar till mina tavlor, boka en bra lokal för en utställning, men det får ta den tid det tar. Säkert hittar jag något kul efter vägen dit som jag kanske hade missat annars om jag haft mer pengar! Jag kollar den 29/9-2011 efter slutrapporten. Festligt, jag skrev 3011 först! Om jag skriver något mer i det här är nog inte troligt! Vi får väl se!

Pressinbjudan: Slutrapport från Utredningen om vanvård
Utredningen om vanvård i den sociala barnavården överlämnar sin slutrapport ”Vanvård i social barnavård - slutrapport” till barn- och äldreminister Maria Larsson den 29 september 2011
Rapporten presenteras sedan av den särskilde utredaren Göran Johansson.
Tid: Torsdagen den 29 september klockan 14.30
Presskonferensen webbsänds på www.sou.gov.se.
Plats: Bella Venezia, Rosenbad 4
Medtag presslegitimation.
Välkomna!

Göran Johansson
Särskild utredare
08-405 41 06
070-594 56 24      
Johanna Hedström
Presskontakt
08-405 38 93
070-665 37 36     


14.01.2010 - För drygt 1 år sedan såg utredningen ut så här!

Idag lämnades en delrapport av "Vanvård i social barnavård under 1900-talet" in till regeringens statsråd Maria Larsson. Därefter hölls en presskonferens på Rosenbad där hon och Göran Johansson, som är regeringens särskilde utredare, tillsammans berättade och svarade på frågor om rapporten.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson inledde presskonferensen med att berätta att hon redan i augusti 2007 mottog den första delrapporteringen som då bestod av 62 skriftliga berättelser.
- De berörde mig djupt. Idag har jag fått ytterligare ett betänkande, sade hon.

Det nya betänkandet innehåller 404 intervjuer och handlar om placeringar ifrån 130 kommuner. Intervjuerna utfördes fram till och med januari 2009. Personerna, som är födda på 1920- till 1950-talet, har efter att de fått kännedom om utredningen själva tagit kontakt med socialdepartementet och lämnat sina vittnesmål under 2-3 timmar långa intervjuer där de fått hjälp med att redovisa sina upplevelser om vad de tvingats utstå då de varit placerade i fosterhem eller på institutioner under statligt förvar.

Maria Larsson såg allvarlig ut när hon tog på sig statens ansvar över vad som varit. Hon sade:
- Det är tydligt att samhället, som skulle vara garanten för att omhändertagna barn som skulle få det bättre, har brustit. Både lokalt, regionalt och nationellt. Man har brustit när det gäller placering, när det gäller uppföljning och när det gäller tillsyn.
Inte alla, men alltför många, hade utsatts för övergrepp, kränkningar och våld och var och en är en för mycket. Fysisk bestraffning var inte ens vid den här tiden tillåten, det var faktiskt förbjudet, förtydligar hon.
Larsson tackade alla de som deltagit i intervjuerna och avslutade med att kalla det hela sammantaget ett stycke mörk svensk historia och framhöll hur viktiga vittnessmålen är och vad viktigt det är att det hela blivit dokumenterat. Hon kallade vidare rapporten för en offentlig och officiell del av vår historia.

Göran Johansson, regeringens särskilde utredare, började även han sitt anförande med att tacka de som blivit intervjuade.
Han förklarade att han också tycker att regeringen bör ta nödvändiga initiativ för att i samarbete med kommuner och landsting be de drabbade om ursäkt och menade att det både bör ske offentligt och via ett personligt brev till varje person som varit utsatt för vanvård, oavsett om de valt att delta i utredningsintervjuer eller ej.
- Det vill jag kommentera särskilt! Vi vet att många har funderat fram och tillbaka och valt att inte vara med. Vi vet också, tror oss veta, att det finns stora mörkertal på det här området.
Han tillade att studier visar på att många av de samhällsvårdade barnen dör en för tidig död.
- Vi har idag över 5000 sidor text som vi har analyserat och vi har minst lika mycket arkivmaterial, och det kommer att växa till minst det dubbla innan vi är färdiga.

Målet med rapporten är att denna typ av brott inte ska kunna ske i framtiden. Johansson hoppas att utredningen ska göra skillnad så att säkerheten för samhällsvårdande barn förbättras, men han sade att han inte är särskilt optimistisk.

Barnen togs om hand för att skyddas, men ofta fick de det värre än innan. Detta skedde i samhällets regi, sade Johansson.
Många av de drabbade ser det som viktigt att få en offentlig ursäkt av staten. Detta arbete pågår nu parallellt med resten av utredningen. Johansson anser att utredningen nu är inne i en viktig upprättelseprocess gentemot de drabbade.

- Det första steget startade år 2006 då regeringen bestämde att det skulle tillsättas en utredning. Det andra steget ser vi idag när vi presenterar ett resultat och sedan återstår det ett antal steg. Det bör också vidtas åtgärder för de som varit drabbade. Vi vet att många av dem mår dåligt, även om det inte syns på ytan, förklarade han.

För att man i framtiden inte ska upprepa samma fel vill Göran Johansson att man ska införa sanktioner gentemot tjänstemän och politiker eller kommuner som äventyrar säkerheten hos samhällsvårdande barn.
Detta skulle göra att anställda vågar tala om och inrapportera när något inte är som det ska.
Johansson avslutade med att säga:
- Det finns inget viktigare område än att skydda de här av samhället vårdande barnen.

Jag har varit med och skrivit historia - svensk historia.  
Ett stycke mycket mörk historia!
"Barnen som samhället svek " - Vanvård av barn och unga, ett stort svek från samhällets sida."
tisdag 27 september 2011

Nu är hon i farten igen Maria Larsson med sitt svammel! Vem törs tro på henne? Riksdagsmän tjänar bra med pengar, även politiska bedragare och dom som inget gör!? LYCKSÖKARE!!

Finns väl inte så mycket att skriva om när det gäller vanvårdsutredningen. Händer väl inte så mycket på den fronten. Nu i veckan ska väl slutrapporten komma. Om nu ingen tappar bort den!? Vilken dag i veckan har jag ingen aning om.

Jag läste på Metro att Larsson avstår slutrapport. Hon tänker alltså inte delta? Säkert har hon något lik kvar i garderoben. I samma tidning stod något om att Reinfeldt troligen avgår innan valet? Troligen är varken Larsson eller Reinfeldt speciellt riskbenägna!

Jag tror båda avgår med feta pensioner!! Vad spelar det då för roll att dom sabbat för slumungarna. Skiter väl dom i. När dom avgått går jobbet över till någon annan, inte deras ansvar längre. Och så här kommer det väl att hålla på år ut och år in. Det har handskats med den här utredningen precis som det har gjorts med omhändertagna barn. De har slängts hit och dit. Allt har dragit ut på tiden. Ingen har velat ta ansvar. Personer har försvunnit, det har kommit nya. Ingen vet på slutet vad den andra gjort. De som fått sitta i kläm är de bortglömda och omhändertagna barnen. Det är en stor skam för svenskt myndighetsväsen och för svenska ansvarslösa politiker, politiker som endast ser till sitt egna välbefinnande.

En politiker har ju inte speciellt dålig lön. Hur många riksdagsmän sitter det? Några hundra är det väl iallafall som lyfter denna drömlön varje månad. Även politiska bedragare och dom som inget gör!?Vad kostar inte det skattebetalarna? Räkna någon om lusten finns! Och så har dom mage att gnälla över skadeståndet till de vanvårdade människorna. Dom pengarna är en spottloska i jämförelse med vad politikerna plockar ur stadskassan för egen räkning. Jag förstår ju varför en politiker blir politiker med en sådan lön. Säkert pengarna som hägrar och inte jobbet i sig. En person som är intresserad av det politiska jobbet skulle säkert nöja sig med mindre lön och säkert göra ett bättre jobb också, än de politiker som är lycksökare och endast ser till guldet!!!

Ungefär så här kan det se ut för en vanlig politiker - tjänsteman

Riksdagen har ett mycket jämlikt lönesystem. Alla har lika stort arvode!  56 000 kronor i månaden
Man kan ha två bostäder. En vanlig och en riksdagslägenhet. Riksdagslägenheten får man hyran betald för.
Fria resor hem och får 110 kronor i skattefritt traktamente för varje natt borta
Avräkning för bjudmåltider görs inte.

Kostar alltså skattebetalarna en ganska rund summa varje månad. Det är något fel på systemet!

Petzäll är ju inte den första alkoholisten i Riksdagen. Gudrun Schyman gjorde mer eller mindre detsamma, gick på fylla och var politisk vilde. Och fler med henne. Vi har alltså haft (har fortfarande) tablettmissbrukare och alkoholister som tagit och tar beslut om Sveriges framtid. 

Rossana Dinamarca, kandidat till partiledarposten i Vänsterpartiet, har en av riksdagens dyraste resenotor. Förra året slutade flyg- och taxinotan på 220 679 kronor.
– Jag har två små barn hemma, är ursäkten för dessa lyxresor.
Vem har inte barn hemma !?

Det här får bli dagens roliga historia - plats för skratt!
Länk: Larsson vill driva på för fosterbarn

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) tar nu bladet från munnen i den laddade frågan om ekonomisk ersättning till vanvårdade fosterbarn.
– Det var otroligt svårt för mig att gå ut med beskedet – om KD hade haft majoriteten skulle ni ha fått era pengar, sade hon vid ett besök i Aneby på torsdagen, skriver Smålands-Tidningen.
– Jag lovar att driva på så att ni får era pengar, sade Maria Larsson enligt tidningen.

Undra hur det går med Maria Larssons alla löften om bättre barnsäkerhet? Här verkar det inte finnas någon sådan eller så funkar det inte. Helt obefintligt! Hur var det hon sa nu då senast, för ca 1 år sedan? Absolut senast skulle det avsättas 500 miljoner på att förbättras för barn.

Barnombudsmannens enkät ville undersöka hur Sveriges kommuner är förberedda på barn som far illa. - 
– beredskapen var obefintlig.

Här är Sigtuna kommuns alla nej

Finns direktiv för hur anmälningar om barn som far illa ska hanteras?
NEJ
Finns direktiv för när och om en anmälan leder till en utredning?
NEJ
Finns det direktiv för att personal som genomför barnavårdsutredningar är särskilt utbildade?
NEJ
Finns direktiv för att barnet får rätt till sjukvård?
NEJ
Finns direktiv för att barnet får rätt till utbildning?
NEJ
Finns direktiv för att man ska lyssna på barnets åsikter under det att utredning pågår?
NEJ
Finns direktiv för hur socialtjänsten ska agera om missförhållanden i hvb-hem eller fosterhem upptäcks?
NEJ
Finns direktiv för uppföljning och utvärdering efter avslutad placering?
NEJ
Källa: Barnombudsmannens enkät, utskickad till samtliga Sveriges kommuner förra året.

Länk: Därför svek Maria Larsson Vanvårdsgruppen
Tillit och förtroende Maria byggs inte upp med en enkelt uttalande i en lokaltidning/TT. Det byggs upp med att stå för sanningen och det klarade inte du, så mycket KD och därmed medlem i Guds eget parti.
Hoppas nu du kan stå emot spritlobbyn och det sjuka förslaget att köra spriten till dörren.

Länk: Han tjänade 6,6 miljoner under ett år på utsatta barn.
Det här är historien om friskoleägaren Rune Nensén, 59. En berättelse om franska vinresor, nattklubbsbesök i New York och Formel 1-resor till Tyskland.

Länk: Norges Socialminister trodde på barnens berättelser

Frånsett det så har jag undrat ett tag var folk har tagit vägen? Lite förvånad blev jag nog - Nä! det blev jag nog inte!

Länk: En halv miljon svenskar har flyttat utomlands

Fler svenskar bor i London än i Falun.

måndag 19 september 2011

"spindelnätet staten har spunnit till mänskligheten" Svenskt myndighetsväsen ? Svensk alkoholpolitik? Måste väl ändå vara ett skämt? Får man kalla myndighetspersoner och politiker för mördare? Det får man säkert inte, men jag gör det iallafall. MÖRDARE !!!!

Snart knackar djävulen på din dörr!

Ett stort livsverk! - En stor tavla! - Djävulens snara!


Typiskt politiker att vilja tjäna pengar på andras olycka. De går över lik om det behövs för dessa slantar. Ingen hänsyn till om små barn far illa i sina hem, om de blir slagna och illa behandlade. Det var just en fin barnsäkerhet!? Ingen heder och moral här inte. Kan man supa ner små barns föräldrar och göra livet till ett helvete för dom, så gör man det, helt utan skrupler.
Maria Larsson och regeringen ska inte komma till mig med sina fagra tal och löften om att barn och unga ska få det bättre. Det får hon berätta för "tomten" han kanske tror på det!
Fy fan! Stackars alla små barn och unga som blir drabbade av det här, mer ungar för de sociala att ta hand om! Inte konstigt att dom inte vill betala ut skadestånd. Dummare än så kan dom väl inte vara än att dom förstår att drickandet och misären ökar hos en del familjer och människor. Här slås ytterligare människor ur systemet. Med den vetskapen som våra politiker har så är det inte så konstigt att dom inte vill betala ut skadestånd till vanvårdade barn. Självklart inte! Politikerna har ju tjänat pengar på att få familjerna utslagna, inte vill dom sedan ta ansvar för det och betala tillbaka pengarna till de som drabbats av deras hänsynslösa utslagning av människor. Av människors lidande och förstörda liv!

Systemet kan leverera hem nästa år

När tillgängligheten ökar så ökar också drickandet. Det vet vi ju.

Hon säger att IOGT-NTO har många medlemmar som vuxit upp i familjer med alkoholberoende och att de tycker att det blir bekymmersamt när man kan sitta hemma och beställa, utan att gå till Systembolaget.

Hemkörning och billig sprit splittrar familjer.
Enligt nykterhetsorganisationen IOGT-NTO växer ungefär 400 000 barn i Sverige upp i missbrukarhem. De får betala priset när tillgängligheten ökas och priset hålls nere.
För sambandet är enkelt. Ökad tillgänglighet och lågt pris ökar konsumtionen. Minskad tillgänglighet och högre pris minskar den.
Detta försöker nu regeringen, Systembolaget och diverse närstående experter förklara bort. Det blir löjligt. Att tillgänglighet och pris påverkar efterfrågan är en marknadsekonomisk sanning som är svår att komma runt.
Samtidigt var det inte oväntat.
Folkpartiets Carl B Hamilton, själv ledamot i Systembolagets styrelse, har tidigare föreslagit hemleverans av öl, vin och sprit.

Alkoholens sociala pris är högt. I spritens spår följer fattigdom, kvinnomisshandel och splittrade familjer.
Antingen tar vi hänsyn till de 400 000 barn som växer upp i missbrukarhem, eller så låter vi spritlobbyn styra.
För ett civiliserat land borde valet vara enkelt.

Systembolagets chef Magdalena Gerger öppnar för att köra hem varor till kunderna för kanske en hundralapp.

– Vi måste anpassa oss till den verklighet som människor lever i.

Öl, vin och sprit – levererat direkt till dörren.
Kommer inte hemleverans att öka alkoholkonsumtionen?
- Vi förstår ju att Systembolaget tittar på den här möjligheten, därför att de ska ju sköta detaljhandeln av alkohol i Sverige och det klart att både nätet och hemmet är en del av den handeln. Men det som oroar oss är att när tillgängligheten ökar så ökar också drickandet. Det vet vi ju.Systembolagets Vd Magdalena Gerger.
Foto: Scanpix

Efter att fosterbarnen fått avslag på sin upprättelse och Maria Larsson fått en jäkla massa kritik så kommer hon med det här. ”500 miljoner satsas för att skydda barn i socialvården”
Sociala handlingar. "Brännmärket" stämpeln för livet! - myndigheters lögner och svek.


Alkoholfritt - för dig och familjens bästa - Danmark inför tullar vid gränserna igen! - Endast Sverige saknar gränser !!!!

"– Det är sammantaget ett stycke mycket mörk historia – svensk historia." - Undra om historien inte kommer att bli ändå mörkare i historieboken?

Polisen: Det var dårarnas helg
Det har nog varit för mycket sprit så de förlorat vettet, säger Erik Kummu, vakthavande befäl vid polisen i Norrbotten.

BRUTALT ÖVERFALL
Den brutala misshandeln mot statsminister Fredrik Reinfeldts son inträffade i fredags natt. Den 16-årige pojken jagades av ett gäng i centrala Stockholm och sparkades av flera ungdomar i huvudet.
Bråket började redan tidigt på kvällen under en hemmafest. Fredrik Reinfeldts 16-årige son ska då ha knuffats och fått ett slag i ansiktet av en jämnårig pojke från ett annat kompisgäng.
Det är inte första gången som den 16-årige sonen råkar illa ut.
I januari dömdes en jämnårig pojke till 30 timmars ungdomstjänst för att ha misshandlat honom. En annan dömdes för övergrepp i rättssak.

Uppväxtvillkoren för barn och unga. Sverige ska vara världens bästa land för varje barn att växa upp i.
Utredningen om vanvård i den sociala barnavården, S 2006:05 - betänkande - remissvar

Och man ska kanske inte glömma att barn inte är dumma - klokare än vad vuxna tror.
Det här kanske inte hör hit? Men något som fick mig mycket obehagligt berörd.
Jag besökte en pub för att äta en pizza, framför mig sitter en ung mamma med sitt barn, en pojke på ca 3år. De äter också pizza. Kyparen kommer med det de beställt in för att dricka. Pojken en läsk, mamman en stor stark öl. När mamman lyfter sitt glas så säger pojken - Mamma! drick inte den där!

För barnes skull borde det i lag förbjudas att barn får följa med in på sådana ställen som har spriträttigheter, eller att personalen inte får servera alkohol till människor som har barn med sig.
Barn borde inte heller få följa med in på systembolaget.

Jag ser det hela tiden hur människor tar med sina små barn för att supa, jag har sett små barn gå mellan borden och tigt öl av människor, jag har sett små barn fulla. Jag har sett hur vuxna lastar sina barnvagnar fulla av sprit.

Och det här är i allra högsta grad politikernas / myndigheternas fel att människor kan droga ner sig och missköta sitt liv och sina barn. Staten tjänar pengar på andras olycka. Och ett visst ansvar bör ju tas för det. Ingen tillgång ingen efterfrågan..

"spindelnätet staten har spunnit till mänskligheten"
Svenskt myndighetsväsen ? Svensk alkoholpolitik? Måste väl ändå vara ett skämt?


Får man kalla myndighetspersoner och politiker för mördare? Det får man säkert inte, men jag gör det iallafall.

MÖRDARE !!!!

söndag 18 september 2011

Varför nekas de vanvårdade barnen skadestånd, men inte en cermoni och ursäkt? Om inte detta har hänt så bör ju inte de ljugande fosterhemsbarnen få en ursäkt heller? Låter ju väldigt motsägelsefullt. Istället bör de ju anmälas för försök till bedrägeri!

Kom igen nu Maria Larsson och regeringen. Sätt dit oss slumungar för försök till bedrägeri?
Nu har vi en ny variant på varför de vanvårdade barnen inte ska få ett skadestånd. Regeringens främsta argument är just nu att övergreppen inte är dokumenterade ”bakåt i tiden”.  De vill i princip påstå att vi ljugit.

Den tidigare varianten var rättssäkerheten "orättvisa och diskriminering av gruppen vanvårdade mellan 1983-2011" för att dom inte ingick i utredningen.

Idag undrar jag vad utredarna skulle ha all dokumentation till? Jag vet inte hur många hundra sidor jag lämnade in till dem. Jag hade tidigare tagit ut både mina och min mors handlingar från Sundsvalls stadsarkiv. De akter som fanns i de sociala arkivet. Jag tog ut handlingar från olika tingsrätter som bevisade att personer i mitt fosterhem var både våldsamma, straffade, berusade och pedofiler. Det lämnade jag till utredarna. Vad jag vet så hjälpte utredarna till med att ta fram dokumentation. Fast dom sket ju i det vid ett tillfälle när det gällde mig, och det var när jag ville ha hjälp med att få ut ett domslut om en bilolycka som inträffade 1966 när jag befann mig i mitt fosterhem. Den domen var och är det största beviset att sociala myndigheter, skola och fosterhemmet undanlåtit sig att anteckna om en så pass allvarlig händelse.

Jag vet att domen arkiverats i Härnösands landsarkiv. Men dom ville inte vara behjälpliga när jag begärde denna dom. Jag fick alltså aldrig tillgång till domen?

Så är myndigheterna. Så är politikerna, så är regeringen? Så är människorna! För det är just det dom är, vanliga människor som du och jag.

Just nu ljuger Maria Larsson och regeringen. Vem som helst som följt den här utredningen förstår nog att det är så!

Jag har aldrig gillat att bli kallad för lögnare! Jag gillar inte att folk ljuger. Det här är mitt största problem i livet. Jag blir rabiat galen när folk påstår att jag ljuger! Jag blir väldigt arg och förbannad när folk står och ljuger helt öppet utan att blinka, försöker slå blå dunster i folk. Konsekvenserna efter lögnerna kan bli så otroligt stora, så jävla stora! Maria Larsson och regeringen påstår just nu att jag ljuger, att jag är en lögnare! Så vill dom framställa mig inför andra. Hedern och moralen var tog en vägen Maria och regeringen?!

Varför nekas de vanvårdade barnen skadeståndet, men inte en cermoni och ursäkt? Om inte detta har hänt så bör ju inte de ljugande fosterhemsbarnen få en ursäkt heller? Låter ju väldigt motsägelsefullt. Istället bör de ju anmälas för försök till bedrägeri!

Regeringen låter barnen ta smällen – en gång till

Fast jag visste ju på något sätt från första början att det var ett rävspel från politiskt håll, att dom inte menade vad dom sa! Jag chansade! Nä! Jag är inte speciellt förvånad! På något sätt känns det ändå skönt att dessa politiker i princip hängt ut sig själv i media, visat vilka skitar dom är. Visat att dom ljuger, saknar moral och heder. Att dom inte bryr sig om andra bara sig själva. Visat att dom skiter i våra barn! Jag tycker på något sätt att dom visat upp sig, visat vilka dom i verkligheten är. En viss upprättelse på den skit dom ställde till med för mig och min familj. Nu kan ju alla se hur de är. De saknar helt skrupler i själ och hjärta de är helt empatilösa, spelar ingen roll om det är ett litet barn. Dom bryr sig inte. Så om någon trodde det, så sluta med det på en gång! Dom är avlönade för att jävlas med dig så mycket som möjligt!

Jag hade ju inte tänkt vara med i utredningen från början, jag var mycket tveksam! Nu gör jag som jag tänkte innan utredningen började. Jag går min väg och gör på mitt sätt istället!

Visst finns det dokumentation av övergreppen.  Den understryker ytterligare statens skuld och ansvar för att tusentals omhändertagna barn under årtionden kunde utsättas för tortyrliknande förhållanden. Det var dessa barn som saknade ”rättssäkerhet”. Att förneka dem en gnutta erkänsla och ersättning för sina lidanden med just det argumentet är som att slå dem ännu en gång i ansiktet.
Även om regeringen under trycket av protesterna nu ändrar sig om skadestånden, är nog skadan redan skedd. Kanske bör denna fråga i fortsättningen handhas av en annan minister än Maria Larsson.

Det här dök upp framför näsan på mig, jag kunde inte göra annat än att flina. Kunde se det här framför mig! Påminner lite om det som nu händer i vanvårdsutredningen. Tänk! Jag kan inte förstå varför sånt här gör mig så rosenrasande!? Jag tar hela artikeln om någon orkar läsa hela! Gör en del understrykningar som är det mest utmärkande i artikeln och i sammanhanget de rika barnen  och fosterhems barnen.


Bratsungarna är individualismens Frankensteins


Förra veckan bjöd Stockholms universitet in högstadieskolor för att bygga världens längsta experimentbord. Över 2 000 elever nappade på rekordförsöket.
De kom från hela Stockholm – från fashionabla Östermalm och Lidingö till Farsta och Rågsved. Hade vi inte avskaffat begreppet klass, skulle man kunnat säga att klassamhällets ytterligheter var representerade. Rekordet hör nog inte till Guiness mest prestigefyllda och finns därför inte mycket att orda om.
Däremot om den lilla grupp rikemansungar som hade samlats i anslutning till rekordförsöket: Benorna var vattenkammade och låg halvvägs mellan huvudets zenit och örat; quiltade jackor och bruna manchesterbyxor. I händerna, läderportföljer. De var miniatyrbrats ut i fingertopparna. Hade det inte varit för den omisskännliga urbana miljön hade man lätt kunnat tro att de var på väg till rävjakten. Nu stod de i alla fall där och pyrde överklassig arrogans.
I det läget, när det sociala avståndet till eleverna från andra skolor verkar omöjligt att tänja ytterligare, stoppar en av bratsaspiranterna ner handen i fickan och tar upp en näve mynt. Och kastar dem på marken. De förvånade arbetarkidsen på stället går snabbt ner på huk och börjar gladeligen att plocka upp mynten. Då brister rikemansbarnen ut i skratt, märkbart roade av tjänstehjonens brist på värdighet.
Och slänger ännu fler mynt för att hålla liv i skådespelet.

En påminnelsen till den ouppmärksamme läsaren som tror sig läsa en gammal epokskildring: Det här hände alltså förra veckan.
Vad är det för en liten bubbla de här barnen lever i, dessa tiders vinnare?
Kan inte låta bli att se de här vaskar-wannabes som borgardrömmens renrasiga avkomma (med socialdemokratisk barnmorska!) – första generationen utan några som helst spår av solidaritet och annat krimskrams.
Mamma blev säkert förförd i ett blomstrande Stureplan. Och i Båstadsveckan stoppade pappa in sitt stora kreditkort i mammas skåra och passande nog gick vattnet lagom till när segelbåten skulle sjösättas. Och nu guppar barnen fram i sin världsfrånvända bubbla. Barn av sin tid. Förlösta på det långa experimentbordet som vårt land förvandlats till. Där samhällsstrukturer monteras ned, sociala kontrakt rivs upp och värderingar byts ut. Individualismens Frankensteins.

Själv tänker jag på ”Grindslanten”, den klassiska 1800-tals målningen av August Malmström, där flera barn ligger på marken och slåss om en slant som kastats ut från en kärra. En fantastisk skildring av ett klassamhälle. Men kanske inte tavlan man helst vill få flashbacks från eller associationer till. Något illa måste det väl säga om vårt samhälle? Är de här föraktfulla, små rikemansbarnen ett vykort av vår samtid?
Ja, ett av många. Så vad säger just det här vykortet?
Först, att det är fint att visa upp sin förmögenhet i Sverige i dag. Blygseln och diskretionen är borta. Två, att det är också tillåtet att förakta den som saknar resurser. Om alla är sin egen lyckas smed, är också olyckan ett individuellt hantverk. Respekten är bortblåst. Tre, att det är ok att göra vad som helst för pengar. Tack och hej till värdigheten.
Det är utan tvekan ett borgerligt vykort.

Vanvårdsutredningen är tydligen flyttad ytterligare ett år framåt? Informationen tros komma från föreningen "samhällets styvbarn" ?

Jag vet verkligen inte vad det här är och vad det betyder. Men jag har fått informationen till skickad mig i en kommentar och i ett mail. Jag klistrar ner informationen lite längre ner. Enligt denna information som kommer från "samhällets styvbarn" så är det något som pågår angående de vanvårdade barnen? Det finns ett datum 1 juli 2012. Tydligen så har något beslutats gemensamt med representanter för "samhällets styvbarn". Varför kommer ingen information till övriga personer som ingår i utredningen om vanvårdade barn? Har inte dom rätt att få veta något? Jag är inte medlem i någon förening, så jag borde få uppgifter från utredarna om vad som händer, men inte ett ljud!?

Tiden är tydligen flyttad ytterligare ett år framåt? Finns det verkligen något mänskligt i det? Ett år till för människor som redan väntat i 6 år? I mina ögon ser det ut som att allt nu ska tystas ner och falla i glömska. Det är väl inte helt omöjligt att några redan har fått sin ersättning, och då är väl inte deras intresse speciellt stort att driva det här vidare. De har ingen brådska längre, de kan gå på sparlåga. Det kan vara så, men jag sa inte att det var så.

Här informationen som jag blivit tillskickad mig.

Senaste nyttVäntas den: Remissvaren skall sammanställas och slutligen skriver regeringen en proposition (förslag) till riksdagen om en ev ny lag för ek ersättning till vanvårdsgruppen. Beräknad tid om allt går bra är 1 juli 2012. Styvbarn kräver att den som behöver också skall få hjälp med ansökningar etc. Vi återkommer om mer information.

fredag 16 september 2011

Uppväxtvillkoren för barn och unga. Sverige ska vara världens bästa land för varje barn att växa upp i

Barn fortsätter troligen att fara illa i fosterhem och på andra inrättningar i Sverige. Även efter att utredningen om vanvården startade. Utredningen gäller ju bara dem som är födda mellan 1920-1980. Ca 1000 personer har ställt upp och berättat. Troligen är det en otroligt liten del av alla vanvårdade under den tiden. Man kan ju fundera på hur de som inte velat ställa upp tänker, känner och vad dom gör? Hur blev livet för dem? Samtidigt har vi då den gruppen mellan 1980 -2011. Hur många under dom åren har råkat ut för samma öde i samhällets vård. Hur tänker dom, hur känner dom, vad gör dom? Tids nog kommer vi att få veta det? Undra hur stort antalet är?

Länk: Goverment Decision not to Compensate Abused Swedish Foster Care Children: Hypocritical and Invalid

Länk: Sällan har två så grova lögner synts i en och samma mening. Dels lögnen att övergreppen slutade 1980. Dels myten att regeringen fick veta detta 2005. 

Video - Nightwish Wish I Had an Angel (Video / Performance version) HD

2011-10-10 
Länk: Allt fler barn och unga blir hemlösa
De möter de bostadslösa barnen och unga på härbärgen, men även på gatan, sovandes på nattbussen eller i stolar på Arlandas terminaler. En del byter husrum mot sexuella tjänster.

Vad är det egentligen KD, Aliansen och Maria Larsson skyddar med att vägra erkänna sveket mot fosterhemsbarnen? Vägra ge dem upprättelse och ett skadestånd!?

Vad är sanningen egentligen? Sanningen brukar sällan se ut som man tror. Jag läste en liten artikel, en liten nyhet om en politiker som köpt sex. Det är ju straffbart, så han har väl fått sitt lilla bötesstraff nu. Men det kan väl aldrig vara värre att köpa sex av en fullvuxen kvinna, en kvinna som är fullt medveten om vad hon gör än att förgripa sig på ett barn, på ett barn som politikerna omhändertaget för samhällsvård. Politikerna har placerat ut barnet på ett ställe där trovärdiga personer förgripit sig på det sexuellt! Är inte det straffbart?

Om man nu kollar på fosterhemsutredningen så skulle man ju kunna tro det i första anblicken. De har förfasat sig politikerna om det inträffade. Men vad händer? Allt läggs ner, inget erkännande för de drabbade barnen. Inget straff för de politiker som gjort detta mot barnen.

Vad beror det på? Är de här barnen mindre värda? Ska det i framtiden vara tillåtet att använda små omhändertagna barn som sexobjekt? Politikerna säger just nu att det är okey.

När man sen läser en sådan här artikel om en politiker som köpt sex, då börjar man ju undra. De kanske har några snedvridna kompisar som har fosterbarn. Förvånar mig inte det minsta. Drägg finns i alla samhällsskikt.

Tycker jag hört att det sitter någon gubbe politiskt i regeringshuset som förespråkar att män ska få ha fler hustrur, fyra inget ovanligt. Flickor däremot ska inte få ha det, eftersom flickor har mindre sexlust än män. Män har större sexdrift. Låter ju snyggt med en sådan här gubbe nära regeringen. Tror denna man är rektor på en friskola också. Han har tydligen koll på när flickorna har sin mens och då åker dom ur klassrummet. Fy fasiken en rektor som har koll på när tjejerna har mens "vad snaskit" - Hur vet han det egentligen? Har han kollat efter? När våra politiker jobbar jämsides med en sådan här man, då börjar man ju faktiskt undra. Vad har statsministern och hans gelikar för syn på människorna?

Länk: Det uppges i flera tidningar att flickor i Abdirisak Waberis friskola skickas ut från lektioner när de har mens. Det politiska etablissemanget blundar för Waberis medeltiga åsikter, skriver kvinnorättsaktivisten Barareh Andersson.

Vad är det egentligen KD och Aliansen skyddar med att vägra erkänna sveket mot fosterhemsbarnen? Vägra ge dem upprättelse och ett skadestånd!?

Länk: M-politiker fast i sexköpsrazzia

Aftonbladet avslöjade i mars att Rolf Gunnarsson, tidigare riksdagsledamot (M) och oppositionslandstingsråd i Dalarna, gripits i en sexrazzia i Stockholm.

Länk: Politiker dömd för sexköpsförsök


Länk: Allvarlig kritik mot friskola
Friskolan Römosseskolan får hård kritik av Skolinspektionen som avslöjat fler missförhållanden som pågick under den tid den moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi var rektor på skolan. Bland annat rör det sig om godtyckligt betygsättande och kränkning av elever.

Länk: Moderat toppolitiker i terroristhärva

Länk: Waberis medeltida åsikter accepteras för att han är invandrare
Jag hade svårt att tro mina öron, jag befann mig ju ändå i Sverige, inte i Saudiarabien. När jag dessutom fick läsa att denne man, som är ansvarig för att fostra våra barn, även kandiderar till riksdagen för de nya moderaterna då trodde jag att han måste skämta. Det finns väl ingen "ny moderat" som skulle släppa in medeltida åsikter i Sveriges riksdag? Hur som helst sitter nu denna skolrektor i riksdagen och undervisar hela svenska folket. Hur är i hela fridens namn är detta möjligt? Har moderaterna blivit galna eller är det jag som är galen?

Demokrati???????????????????

Utredningen om vanvård i den sociala barnavården

Fakta
”Flera av intervjupersonerna berättar hur de blivit slagna, i ansiktet, på kroppen, med eller utan kläder. De har slagits med sopkvastar, mattpiskare, kedjor, galgar, piskor, brädor eller med händerna.” ”Många har berättat att de tvingats anpassa sig till ­meningslösa regler, blivit nypta, fått kroppsdelar ­omvridna, blivit dragna i håret, hånade och sparkade, kastade upp i luften för att ramla fritt mot golvet, sparkade nerför trappor, fått sina ägodelar och leksaker förstörda som straff för någon förseelse.” ”Det finns exempel på hur barn har blivit spottade på, inlåsta i garderober, toaletter, pannrum, utelåsta i snön, med nedkissade kläder, fått stryk och blivit ­hånade för sängvätning, tvingats äta upp uppspydd mat, tvingats titta på när småsyskon blivit plågade. Barn har också blivit hotade med skjutvapen, med knivar, har hållits utanför fönster på hög höjd.”

”Flera berättar att de som barn blivit tafsade på, tvingats utföra sexuella handlingar på fostermor, fosterfar, institutionsföreståndaren, annan personal, blivit våldtagna sedan späd ålder, inte en gång utan systematiskt och upprepat.” 

”Många berättar om att de inte förstått varför de har ryckts upp ur sina sammanhang, hur de har skiljts från sina syskon, kamrater och anhöriga. Det har inte funnits någon där som förklarat för dem. De har inte fått veta varför, för hur lång tid, eller vad som kommer att hända.”

Utdrag ur delrapport 1 från Utredningen om vanvård i den sociala barnavården, augusti 2007.

–Vad gör människor till torterare? Det var ju vanliga svenska fosterfamiljer och många hade en stark ställning på bygden men bakom fasaden förekom misshandel och sexuellt utnyttjande. Att så många av förövarna var kvinnor är nytt för oss. Det har vi inte läst om i forskning tidigare.

Man måste sätta in händelserna i‑ett historiskt perspektiv. En örfil på 50-talet var inte samma sak som en örfil idag. Först 1979 förbjöds barnaga i Sverige.
– Men det här handlar om värre saker än dåtidens uppfostringsmetoder. Det här var även då brottsliga handlingar.

– Den här typen av övergrepp förföljer en i resten av livet. Många talar om att händelserna spelas upp som en film i huvudet om och om igen. 

Under lupen - känslor rinner bort! - Tre är en för mycket!

torsdag 15 september 2011

Varför vill Reinfeldt sälja bort hela Sverige? Han har väl inte tänkt utrota den svenska rasen?

Jag är inte så väl insatt i de politiska tänkandet. Jag tänker på mitt sätt. Det jag kan se och höra gillar jag inte!

För mig känns det som att Reinfeldt inte gillar Sverige och svenskar? Han vill sälja bort, ta bort allt som är svenskt? Han har väl inte tänkt utrota den svenska rasen? Vad är hans skäl till det i så fall?
Idag känns det som att vi barnhems och fosterhems ungar fick en betydelse iallafall. Även om vi nu inte får någon upprättelse, ursäkt och ett skadestånd så kanske vi har fått det på ett annat vis! Rännstensungarna var nog de som satte stopp för Reinfeldts regering och deras tanke att urholka Sverige och svenskarna. Som vanligt så låter det absurt till och med i mina egna öron. Men inget är omöjligt!

Reinfeldts riktiga kris startar i dag.

De har redan 16 nederlag de gånga året, och de lär ju inte bli färre efter sveket mot rännstensungarna.

Efter att fosterbarnen fått avslag på sin upprättelse och Maria Larsson fått en jäkla massa kritik så kommer hon med det här.

”500 miljoner satsas för att skydda barn i socialvården”

Det här tror jag inte på nu längre. Ett spel för gallerian. Efter att fosterbarnen fått avslag på sin upprättelse och Maria Larsson fått en jäkla massa kritik så kommer hon med det här. De här förslagen borde redan för länge sedan vara satta i praktiken. Det är hur genomskinligt som helst. Nu måste Maria Larsson och regeringen göra något utåt så det ser bra ut i media, efter det att dom gjorde bort sig i vanvårdsutredningen. Svek på svek, brutna löften, hjärtlöshet. 

Kan man tro på dom? Inte jag

tisdag 13 september 2011

Sociala handlingar. "Brännmärket" stämpeln för livet! - myndigheters lögner och svek

För ca 6 år sedan skrev jag det här på en hemsida jag hade på spray. Satt och läste delar av sidan. Jag hade faktiskt glömt att jag hade den. Trodde inte ens den fanns kvar. Jag blev lite fundersam när jag läste det. Jag kommer ihåg i början på den statliga utredningen när det var på tal att den skulle göras. Jag skickade ett brev eller två till Morgan Johansson ( S ) jag tror han hette så. Dom breven har jag inte fått något svar på. Men skit samma, här en del av det jag skrev 2005 och jag tror jag fick rätt i det jag trodde om dem!?

Människors lögner !

Jag har ju många års erfarenhet utav hur människors lögner och dolda sanningar kan drabba en människa hårt. Hur förödande det kan vara för en som person. Visst borde man glömma och gå vidare men riktigt så enkelt är det inte. Går vidare gör man ju, men inte glömmer!
Det är väl lätt att säga så för en person som aldrig upplevt det jag gjort. Lika svårt är det för mig att sätta mig in hur det är att leva som de gjort. Vi har olika erfarenhet ! Den som inte har några obesvarade frågor har ju inte det att fundera på. Jag har massor av obesvarade frågor och lögner med mig i livet. Varje dag, varje natt, år ut och år in funderar jag på dessa obesvarade frågor och lögner. Så fort man har fått ett svar på en fundering så kan man ju gå vidare med nästa, men när inga svar och sanningar dyker upp, då är det inte lätt att gå vidare. Inga pengar i världen kan ta bort smärtan, sorgen, funderingarna, inga tarvliga ursäkter heller. Det som gäller är ärliga svar!

Människor ursäkter ger jag inte mycket för, ett enkelt sätt för många att skaka problemet av sig, ursäkten " förlåtelsen" som sägs är bara ett redskap för denna person att slippa konfronteras med felet den gjort! Så ett förlåt och en ursäkt för mig är inget! Jag kan för mitt liv inte förstå att människor som inte har någon erfarenhet av trasiga människors liv, får jobba med sånt? Sånt här går inte att läsa sig till om hur en människa mår i själen, det måste man ha upplevt för att kunna veta vad det handlar om, och då vet man ju också vad som är viktigt för den trasiga människan.  Hur i helskotta ska en människa veta som haft en bra barndom, ett bra familjeliv, mat för dagen, en bra skolgång, haft kamrater  .m.m. Nä!Nä! Det är fel människor som jobbar inom många områden som har med trasiga människor att göra. Jag har nu under 1 års tid kunnat läsa igenom mina handlingar från de sociala i Sundsvall. Så lite de visste! Hur illa de behandlade en unge som redan var illa behandlad! Lögner, svek, nonchalans, kränkningar på löpande band! Så otroligt skamligt! Ödelägga ett barns liv "en människa liv" så fullständigt. Och jag undrar ju varför? Var det någon hämnd på min mor, något personlig gentemot henne. Eller skulle det sparas pengar till kommunen "staten" Jag kan ju se att det återkommer vissa personer i alla utredningar, både när det gäller mig och min mor. Så här kan de skriva: Hon verkar ha inte "hon har" rena gissningsleken, inget de tagit reda på, utan bara gissningar. SKRÄMMANDE! Visst! De pratade ju aldrig med mig, utan med alla andra!

Vi syskon inte långt innan djävulen knackade på vår dörr!

Vet ni!

Sånt här gör ont! Varför fick mina syskon återgå till ett hem som var så utdömt, men inte jag? Så gjorde de, de sociala myndigheterna i Sundsvall. Självklart skulle ingen ha återgått. Det begriper ju vilken nolla som helst. Nu förstår jag det. Men är man 9 år så ser man det inte på samma sätt. Varför mina tre syskon, men inte jag? Vad straffades jag för, vad hade jag gjort. Inte var det någon som berättade för mig att överläkare Olle Lindholm vid barnpsykiatriska kliniken gjort det utlåtandet att jag skulle omhändertas. Jag levde i den tron att jag inte var älskad, inte önskvärd inte lika mycket värd som mina syskon, i den tron har jag levt i tills för 1 år sedan när jag fick tillgång till dessa handlingar. Hade denna läkare och dessa sociala utredare minsta aning om hur detta skulle drabba mig i mitt liv.. kunde de förstå vilken stor livslång sorg de gav mig. Sen tycker de att det var konstigt att jag stängde om min själ. De kom inte in som de sa innanför skalet.
Jag var hård sa de! Undra om de i sin vildaste fantasi hade kunnat förstå hur jag kände det inom mig! Knappast troligt! Tårarna jag gråtit på insidan, tårarna ingen sett. Sorgen - saknaden - ensamheten!
Förföljelse - kränkningar - svek och trakasserier.

Vad less jag blir att läsa vad alla dessa människor gjort mot mig och min familj. Min mor förföljdes och trakasserades ständigt av de sociala och tydligen åkte jag med i samma släng. En socionom vid namn Tora L ,  jag har aldrig träffat henne, men hon hade tydligen en bestämd uppfattning om mig och vad som var bäst för mig. Hon gjorde en utredning på mig 1968 där hon rekommenderade att jag i första hand skulle till Edesta husmodersskola i andra hand till en ungdomsvårdskola. Undra vad hon grundade det på? Min farmors lögner om mig? För inte hade hon frågat mig något!

Vår mamma död sedan 35 år tillbaka


Och så var det ju den här socialassistenten Doris H som ständigt var på min mamma. Rena förföljelsen och trakasserierna. Undra vad hon inte gillade med min mor? Säkert var det en grå trist dam, min mor var mycket vacker och det skulle nog ha kunnat räckt för att Doris skulle jäklas " avundsjuka" Det har jag ju lärt i mitt vuxna liv att så är människan! Utan att för den delen på minsta sätt bry sig om konsekvenserna för de drabbade. Säkert var hon nöjd och belåten denna assistent " skadeglad " för att ha kunnat jäklas med min mor! Utövat sin makt på ett skamligt och orätt sätt!
Tänk! Det blev hon avlönad för av staten, från våra skattepengar.

Jag har en del andra assistenter och personer också att tacka för hur jäkligt det blev i mitt liv,  hur vi syskon splittrades, hur vi förlorade vår mor. Fast det är ju ett par assistenter som återkommer hela tiden. Kan ni tänka er att länsstyrelsen var inblandad i detta också! Ett beslut fastställdes av Kungl. Maj:t Det var lärare, Nykterhetsnämnden, Det var polisen i Sundsvall .m.m.
Jag kan inte förstå hur de fick till så mycket skit och lögner. Ja det var mycket, det var många svek, brutna löften. m.m. Vilken jäkla soppa! Det finns ju de som undrat över min misstro och mitt stora människoförakt. Kanske inte så konstigt!

Varför inte?

Varför har inte viktiga sanningar skrivits ner ? Det finns inte ett enda ord nedskrivet från den bilolycka jag råkade ut för 1966 ? Var det min farmor, skolan, de sociala i Harmånger som undanlät sig att rapportera detta till sociala i Sundsvall eller var det sociala i Sundsvall som tystade ner det? Konstigt! De tog upp skitsaker, men inte en så här allvarlig händelse, en olycka som höll mig från skolan i en månads tid, en olycka som förde med sig fysiska och psykiska skador. En olycka som förändrade min skolgång på många sätt. Istället skriver de sociala att min skolgång förändrats pågrund av annat, som då inte är sant. Varför medverkar en skola till att ljuga och skitkasta en elev med lögner? Jag trodde inte det om min klasslärare Britta. Det gjorde mig mycket besviken att läsa hur hon yttrat sig till de sociala. Sen var det den här socialassistenten Gunnar E från Harmångers kommunalkontor som tydligen också hade haft en del att säga om mig. En sak är säker! Den som egentligen ställde till med allt var min farmor, många lögner har jag läst nu som hon sagt om mig, men nog borde det väl funnits någon utav alla som visste att det inte stämde.  Varför medverkade de i detta? Varför gjorde min farmor så här mot mig? Den frågan har jag ställt mig många gånger.
Kanske är det så att jag är en oäkting? De kanske visste att jag egentligen inte hörde dit.  Varför sa de inte det i så fall? Istället för att göra livet till ett helvete för mig, ett barn då på 9 år.
Eller berodde det på något annat. Vad?

Är det någon större idé att konfrontera myndigheterna med alla dessa missar som gjordes, de missar som hade avgörande betydelse över hur mitt liv skulle bli. Jag tror inte det! Det är nog  rätt så bortkastat! För jag tror nämligen i att de styrande skiter i det! Vad bryr de sig om andra? Skulle de säga att de gör det, så är det enbart i syfte att vinna något själv på det. Att de håller vad de lovar. Tro inte på det! Ha inga höga tankar om dem, det har de inte om dig!

Om du hade röntgensyn så skulle du se att det står "EGO" etsat i pannan på dem!

Så min tro är att: Så här var det och så kommer det alltid att vara, det är ändock bara vanliga människor som bestämmer i landet!

Länk: Ännu ett svek


Statsminister Fredrik Reinfeldt backar, Barn- och äldreminister Maria Larsson skickade i dag en inbjudan - Det här är billigt, jäkligt billigt!

Regeringen backar om ersättning

Statsminister Fredrik Reinfeldt
  
Då får vi se då hur många år till dom tänker hålla på att förhala det här!!???
Jesses förresten vad röd och rund om kinderna han är! Något sjukligt kanske? Ser oroande ut! Ser inte alls bra ut!

Farbror Blås! - Jag tror! - Han står där på mitten av tavlan och dribblar runt!Allvarligt! Det här är billigt, jäkligt billigt! 
I måndags kom de med sitt besked? Det är över 5 månader sedan som utredningen var slut. De här människorna har från början till slut tänkt blåsa barnhemsbarnen. Det har aldrig varit tänkt att dom ska få något. De låter människor som är svårt märkta av myndigheters framfart få hoppas i månader i åratal. Sedan helt iskallt bryter dom sitt löfte. Fegt låter dom media framföra nyheten. De har inte ens så mycket civilkurage att de kontaktar de drabbade personerna personligen, utan låter bomben brisera utan förvarning. "JÄVULSKT!" -  Så jävla hänsynslöst och hjärtlöst. Vad har dessa politiker gjort under de här månaderna som barnhemsbarnen väntat på besked. Ja man kan ju kolla på Statsminister Fredrik Reinfeldt så förstår man ju att han inte ägnat någon tanke på barnhemsbarnen. Han har nog mest ätit och druckit. Nä! bort med Fredrik och Maria de är inget att ha!

I lördags försvarade både han och barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) regeringens beslut om att det inte skulle bli någon ersättning med att ett sådant beslut inte skulle bli rättssäkert och att det skulle ge gränsdragningsproblem.

Det som därefter har hänt, och som enligt statsministern gör att regeringen öppnar för ett beslut som inte ansågs rätt för några dagar sedan, är de tre rödgröna partiernas initiativ i riksdagen samt att Sverigedemokraterna gjort klart att de vill ge de berörda ersättning.

Även centerpartiets ledare Maud Olofsson uppger att regeringen är beredd att ändra sig om det går att komma överens med de rödgröna.
TT: Borde ni inte ha försökt komma överens med dem innan regeringen sade nej till ersättning?
- Det är klart att man kan vara efterklok och säga att det skulle vi ha gjort. Men man kan heller inte säga att oppositionen samfällt drivit denna frågan tidigare.
Även regeringens egen utredare Kerstin Wigzell har gått till attack mot hanteringen av de vanvårdade fosterbarnen.

Wigzell skriver på DN Debatt att det borde ha klargjorts tidigare att regeringen inte vill ersätta de drabbade.
Ett av regeringens argument är att det är svårt att bevisa vilka som utsatts för övergrepp. Men det "har varit uppenbart i flera år och är en del av själva problemet", skriver Wigzell.

Professorn i civilrätt Mårten Schultz kritiserar också regeringens hantering av de vanvårdade barnen. Han påpekar att samhället visat lyhördhet i sådana situationer tidigare och nämner exempelvis skadestånd till människor "som utsatts för tvångssterilisering av rashygieniska skäl".

Kristdemokraternas riksdagsgrupp hade inte i förväg informerats om att regeringen och ansvariga KD-ministern Maria Larsson skulle säga nej till ersättning till dem som utsatts för vanvård i fosterhem.
Frågan kom upp första gången vid gruppens kick off i måndags och motståndet var kompakt.

Inte heller socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) var informerad i förväg.
- Jag satte gröten i halsen när jag fick höra det, säger han och välkomnar att det blir en ny omgång.

Föreningen Vanvårdad och bortglömd har nu JO-anmält barn- och äldreminister Maria Larsson berättar Peter Lindberg, 61 år, en av de drabbade barnen.
- Med det vill vi markera att så här får det inte gå till. Hon har lurat folk. Det är klart man blir förbannad, säger han.

Pengar är inte allt! Men de kan göra underverk. Nu tycker jag att Maria Larsson och regeringen ska snabba på med barnhemsungarna!

Natten har gått åt till att fundera. Ja! fundera över det som händer just nu, varför det händer, hur våra politiker tänker. Varför gör de si eller så! Vad menar dom egentligen? Vad är dom ute efter. För så är det alltid! Dom kör med sina knep.
Det är iallafall min erfarenhet av politiker och myndigheter. Ett gäng svekfulla personer. Så har jag tyckt sedan jag var liten. Och man kan ju undra vad det kan bero på?

Det finns ju en del som anser att lidandet inte blir mindre om barnhemsungarna skulle få detta skadestånd. Och det blir det inte för de redan drabbade personerna. Lidandet får dom dra med sig resten av livet. De här skadorna försvinner aldrig. Jag kan ju också hålla med om att det inte var de myndighetspersoner och politiker som sitter nu som var vållande, men de skulle kunna bli vållande till andra barns olycka. Och det är något som jag inte vill. Vill du det?

Barnhemsungarna borde ha fått en mycket större ersättning för en förlorad och för ett söndertrasat liv, men summorna skulle bli så ofantligt stora, så staten skulle inte ha råd med det. Så summan 250000:- per person är en bra symbolisk summa. En årslön för en vanlig arbetstagare. Sen vad personen gör med sina pengar har väl bara den med att göra. Jag har hört någon säga något om att supa upp pengarna. Ja! då var det så då? Pengarna kommer på det viset tillbaka in till statskassan. Om jag inte minns fel så har staten monopol på systembolaget. Varför ska staten helt plötsligt börja bekymra sig för det, om en person super? De har inte gjort det tidigare, utan uppmuntrar istället till drickandet! Öppet på lördagar, nya system öppnas! Nä! våra politiker gottar sig för varje flaska som säljs, för varje familj som går under i spriten, nya ungar att hämta, placera ut i fosterhem och sedan skita i hela saken. Undra vad den trasiga familjen kostar statskassan?

Här har vi en av anledningarna till varför jag tycker att skadestånd ska betalas ut. Inte imorgon, utan idag! Underlag finns ju arkiverat hos staten, så det kan väl inte vara några problem med vem som ska få och inte få. Utredarna har själva varit med och tagit fram akter ur gamla arkiv. Så nog finns det underlag! Och lika självklart är det att de personer som ingått i utredningen blir de första att ha rätt att få skadeståndet. De övriga som känner att de vill söka får väl göra det vid ett senare tillfälle. De som vi får väl skrapa ihop sina papper och berätta sin historia och söka på det. Det är väl det rättvisaste och mest logiska!

Någon skribent som jag läste hos tyckte att: 

Den bästa upprättelsen är kanske att satsa skattepengarna på åtgärder som gör att det i framtiden inte finns några barn som känner att de behöver en upprättelse från samhället.

Och här kan jag hålla med skribenten
Det är ju precis det som händer när skadeståndet betalats ut till barnhemsungarna. Den kostnaden vill säkert inte staten ha en gång till! Så på grund av det kommer nog andra omhändertagna barn i framtiden att få det bättre.

Sen förutsätter jag iskallt att lagar och regler ändras för att dessa utsatta barn ska ha chansen till ett bra liv.

Om nu inte skadeståndet betalas ut så händer troligen detta.

Staten har tagit förövarnas parti.
Det är många socialsekreterare och familjehem som nu andas ut.
– Nu klarar de sig undan. De behöver inte ta något ansvar.
Det underliggande budskapet är ”fortsätt slå barn”.

Om skadeståndet betalas ut så har vi fått en praxis. Och det är väl det politikerna inte vill ha! Med det menas att barn i framtiden kan söka liknande skadestånd om de blivit illa behandlade pågrund av bristfällig samhällsvård. Betalas inte skadeståndet ut så finns ingen sådan praxis. Och det betyder att myndigheterna har godkänt att barn och unga får behandlas illa. Men betalas ett skadestånd ut så är det väl använda pengar för att trygga barnsäkerheten i framtiden. Dessa barn blir på detta sätt lika mycket värda som andra barn, man måste sköta dem som guldklimpar!

Om man inte som fosterfamilj vill ta på sig vissa krav när man tar emot fosterbarn, då ska man inte ha några heller. För då är man bara ute efter inkomsten, men vill inte ta ansvar. Man vill inte stå till svars, man är inte seriös. Det finns nog en del att göra om man vill för att trygga lite bättre för framtida omhändertagna barn. Framför allt, prata med ungarna, de är inte dumma i huvudet. Se till att de slipper leva i skuld resten i sitt liv. Berätta sanningen för dem, tala om att det inte är deras fel. Som sagt, barn är kloka och inte dumma i huvudet. Heller hur Maria Larsson!?

Om jag får tycka så tycker jag de som har större skadeståndsanspråk ska släppa det. Just nu tycker jag tid är viktigt. Regeringen snabbar på med utbetalningarna av skadestånden. Varje dag är bråttom för barn som har det svårt och gråter, saknar och längtar. För oss kan en dag gå fort, men för ett barn som längtar, saknar och väntar kan en dag kännas som en vecka en hel evighet.

måndag 12 september 2011

Men va fan! Tror Maria Larsson att det är någon dockteater? Hon slänger med folk hit och dit som om de skulle vara döda ting. Detta som nu pågår är "djävulskt"!

Vändning om fosterbarnen

Maria Larsson (KD) backar nu om beskedet att inte ge ersättning till de som vanvårdats i fosterhem.
Den som sviker både pensionärer och fosterhemsbarn har snart inga väljare kvar.
I dagens opinionsmätning låg Kristdemokraterna fortfarande under riksdagsspärren. Partiledaren ifrågasätts till och med av den innersta partikretsen. Det är förklaringen till varför Maria Larsson ändrade sig på måndagskvällen.

Men va fan!? Tror Maria Larsson att det är någon dockteater? Hon slänger med folk hit och dit som om de skulle vara döda ting. Detta som nu pågår är "djävulskt"!

En dag JA, nästa dag NEJ och så nu KANSKE att jag har ändrat mig, men jag vet inte säkert! Maria Larsson leker katt och råtta. Den här människan ger jag inte mycket för. Tror inte ett enda ord av det hon säger. Hon fabulerar. Och man tror inte sina ögon - tanten ler fortfarande fast hon borde skämmas och förstå vad hon ställt till med. Men det är väl just därför hon ler.

Nä! Jag tror inte ett skit på henne. Lika lite och ändå mindre än vad jag gjort i hela mitt liv på sådana här socialtanter. Dom är inte som andra, de är inte mänskliga.Vi får väl se vad Maria hittar på nästa gång, vad hon kommer med för överraskning. Ett tips till henne är ju att kolla hur Norge gjorde med utbetalningarna och med rättssäkerheten. För  Svenska politiker kan väl ändå inte vara dummare än Norska politiker?!

Det var väl det jag förstod! Hittade en notis hos DN och dom har tolkat som jag gjort.Om jag får tro som jag brukar så avgår Maria Larsson!

Minister svängde i fosterbarnsfrågan

Hårt kritiserad och med en riksdagsmajoritet emot sig kovände barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) i frågan om ersättning till vanvårdade fosterhemsbarn och bjöd in oppositionen till samtal.
Ja. Nej. Nja. Regeringen fortsätter svänga i frågan om ersättning till de barn som vanvårdades i fosterhem 1920—1980. Den egna upprättelseutredningen föreslog en ersättning på 250.000 kronor men regeringen sade nej. Ett nej som möttes av starka reaktioner bland chockade politiker och drabbade som räknat med att utredarens förslag skulle bli verklighet.

Efter det att de rödgröna på måndagen kommit överens om att med ett riksdagsinitiativ tvinga regeringen att komma med ett nytt förslag, liknande det utredningen föreslog, och fått stöd av Sverigedemokraterna, svängde regeringen ännu en gång.
På måndagskvällen sade Maria Larsson till TT att om oppositionen kan presentera ett förslag som är rättssäkert och rättvist är hon beredd att lyssna. Hon kommer under tisdagen att bjuda in S, V och MP till diskussioner. Maria Larsson säger att målsättningen hela tiden varit att betala ut ersättning men att vändningen dock inte är någon garanti för att det blir verklighet.

Inom oppositionen är man inte imponerade av Larssons utspel.
– Efter en sådan här dag kan jag inte annat än förvånas över sättet hon uttrycker sig. Jag tror hon är medveten om vad som är vårt förslag, att hon tar utredningen på allvar och verkställer den. Jag ser inte att det är oppositionens sak att agera utredare åt regeringen, säger Lena Hallengren (S), vice ordförande i socialutskottet.

Hur en samtalsinbjudan tas emot inom oppositionen beror på om den är ”hjärtligt” menad eller ej, säger Hallengren.
– Om hon bjuder in med armbågen och förväntar sig att vi har ett eget förslag som är rättssäkert tycker jag inte hon verkar mena allvar med det. Det återstår att se vad hon egentligen menar.
Göran Johansson, som inte utrett ersättningen men väl själva vanvården av fosterbarnen, är kritisk till att regeringen valde att gå ut till medierna och berätta om det initialt negativa beskedet. Han varnar för risken att det kan leda till en psykisk kris hos många som drabbats.

Allas lika värde

Jämlikhet

JAG och mina BARN är lika mycket värda som DIG och dina BARN.

JAG älskar mina BARN lika mycket som DU älskar dina BARN.

VÅRA BARN behöver och älskar sin mor och far lika mycket som ERA BARN behöver och älskar sin mor och far.

ALLA är lika mycket värda oberoende av ålder, kön, social status, nationalitet, religion, dåre som direktör, rik som fattig.

VARJE människa är unik i sig själv och ska behandlas med respekt för den han eller hon är. VARJE människa har en värdefull uppgift att göra i livet.Svenskt myndighetsväsen ? - Korrumperat eller bara ett stort skämt?

Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv och det blir tydligen aldrig bättre!?

Det måste jag väl ändå haka med på och till fullo hålla med om. Finns något mer att tillägga? Den som läst min blogg kan kanske hålla med. Det känns som en upprättelse bara det att få läsa något sådant i en tidning.

Peter Althin och Anton Strand: Skyll inte på systemfel i socialtjänsten – det är personalen som är problemet

Det riktas stark kritik mot socialtjänstens utredningskompetens och orsaken sägs vara systemfel. Men problemen inom socialtjänsten ligger på individnivå, bland socialarbetare och deras chefer.

Om man inte längre kan lägga fullt engagemang och ge positiv energi till människor som har svåra problem ska man byta arbete, skriver Peter Althin och Anton Strand.

I Sverige finns en tendens att skylla problem på systemfel och anonyma kollektiv.

Socialtjänstens utredningar utgör många gånger utgångspunkt för förvaltningsdomstolarnas bedömningar i mål som för individen kan vara livsavgörande.

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter som inte stämmer överens med socialtjänstens bedömningar utelämnas

LIVSAVGÖRANDE. Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande – den kan exempelvis leda till att man förlorar vårdnaden om sitt barn. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand.

Att arbeta med människor som av någon anledning har problem kräver ett brinnande intresse. Vidare ska man byta arbete om man upplever sig inte längre kunna ge dessa människor ett fullt engagemang och positiv energi.

Detta är grunden och inställningen för oss i vårt arbete och borde också vara det för landets socialarbetare.

Svensk alkoholpolitik?

Måste väl ändå vara ett skämt? Varför sälja något som är mycket skadligt o farligt!?. Precis! Med statens eget godtycke.

Vad har vi då hälsovårdsnämnden till? Dom brukar stoppa allt som är farligt för människan "hälsofarligt".

Alkohol är i allra högsta grad farligt "livsfarligt" och framkallar sjukdomar och elände i olika grad. Alkohol är allergiframkallande, borde inte hälsovårdsnämnden titta lite närmare på det här?

Kom och köp kom och köp!! säger våra politiker.

Vad gör våra politiker när det gått åt helvete för den som lockats till att köpa. Det politikerna gör är ingenting. De kommer med pekpinnen "usch och fy" en alkolist vad trisst!

Sen så skriver dom en massa papper som sen skickas runt, runt! En jäkla massa papper! Troligen kommer papperen bort med tiden och ingen har någon koll - Vad var det som hände egentligen! - ingen orkar bry sig!

- den som lockats in i denna beroende fälla blir straffad på olika sätt. Människor förlorar sina familjer, sina jobb, sina hem, blir satta i stora skulder. Vart tog pengarna vägen som skulle ha gått till det? Jo! till systembolaget och sen till statskassan. Vilka bestämmer över statskassan då? Vilka lyfter lön ur den "Man har gett med ena handen och tagit tillbaka med nästa" "Ingen tillgång, ingen efterfrågan".

Yrke som: Socialsekreterare, Fältassistent, Socialassistent

Att tänka på: Som socialsekreterare arbetar du med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. Ekonomiska svårigheter, missbruk, arbetslöshet, och problem inom familjen är några faktorer som kan komplicera livet. Med samtal och olika former av stöd försöker du hjälpa din klient att själv finna en lösning. Som socialsekreterare måste du vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Man måste vara intresserad av människor, kunna möta kulturfrågor och ha förmåga att sätta sig in i andras situation. Arbetet kräver tålamod och man måste vara beredd på att ibland ställas inför besvikelser. "Som socialsekreterare har man tystnadsplikt."

En skrämmande bild av människan!

Som gamar och hyenor. De går ihop i flock, om de vädrar sig till ett ensamt svagt byte. Ett byte i underläge. Sen jagar de gemensamt det försvagade bytet till utmattning, sen sliter de bytet i stycken. Deras syfte är endast att döda, att sko sig själva. Men de är så fega så de går i flock, de är så fega så en hel flock väljer ett svagt ensamt byte.


MILJÖFÖRSTÖRINGEN ! - Människans förstörelse av ett levande konstverk, ett mästerverk "JORDEN"


RISK FÖR NYA KATASTROFER
Småredskatastrofen inträffade 2006 när ett område utanför Munkedal drabbades av ett gigantiskt skred.
Ett flera hundra meter långt och bredd område uppstod när motorvägen delade sig. Så sent som i december 2013 stoppades trafiken på E6:an i Bohuslän när 500 kubikmeter jord gled ner för en slänt och stannade vid vägkanten.
I framtiden ser man en ökad risk för skred i hela Göteborg eftersom staden delvis är byggd på lerjord, även Götaälvdalen ligger i riskzonen.
- Överhuvudtaget lermarker som ligger i sluttande terräng, säger Bo Lind, ställföreträdande generaldirektör vid Statens geotekniska institut.
"Rädda för kvicklera"
- Vi är särskilt rädda för kvicklera som finns ganska mycket i Götaälv och alla delar som varit täckta av det forna ishavet. För den leran har en sådan egenskap att den förlorar sin hållfastighet om den störs.
Bo Lind berättar att kvickleran är fast, men vid ett litet jordskred tappar den sin stabilitet.
- Den blir som filmjölk.
Det är vanligt med skred och ras under perioder då det regnat mycket. Vanligast i regnperioder. Ökad nederbörd ger ökad avrinning i älvarna vilket ökar risken för erosion. Samtidigt ökar vattentrycket i marken.
- Då minskar jordens hållfastighet och du får sämre stabilitet, säger Bo Lind.
Mot detta kan man göra geotekniska åtgärder som att stoppa erosioner med erosionsskydd längs älvkanterna, förstärka marken geotekniskt och i vissa fall flytta eventuella verksamhet därifrån.

Utsatta områden
Områden som är extra utsatta: Hela Götaälvdalen särskilt förbi Lilla Edet och sträckan mellan Nygård och Trollhättan, Rödbo, Nol och Nödinge.
Även andra dalgångar är extra utsatta så som Kvillebäckens dalgång, Viskadalen och Örekilsälven.

SÅ HOTAR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA DIN HÄLSA
Som en följd av de kortare vintrarna kommer allt färre att frysa ihjäl eller skada sig vid halkolyckor. Men å andra sidan kan fler komma att dö på grund av värmeböljor. Risken är störst hos äldre över 80 år, hjärt-, kärl- och lungsjuka samt ensamstående med funktionshinder som vistas mycket inomhus i byggnader som lagrar värme och har otillräcklig ventilation.
Under varmare sommar månaderna ökar dessutom risken för matburna sjukdomsutbrott.
Varmare badvatten kan låta som något positivt men det kan även leda till ökade halter av toxinproducerande cyanobakterier, så kallade giftalger. Det kan ge hudirritationer samtidigt som småbarn och husdjur som sväljer vattnet kan få mag- och tarmbesvär och undantagsvis allvarligare förgiftningssymtom.
Kortare och mildare vintrar passar fästingar utomordentligt. Risken för att få fästingburna sjukdomar kommer därför att öka ytterligare samtidigt som risksäsongen förlängs.
Enligt 1177.se är områden runt Vänern, sydöstra Orust, i området Fjällbacka-Grebbestad och runt Göteborg riskområden i dag.

MER REGN HOTAR DRICKSVATTNET.
I Vänern finns det i dag problem med att leda bort vatten, enligt Naturvårdsverket. Forskarna bakom FN:s klimatpanels rapport är överens om att det kommer bli fler skyfall i framtiden. I samband med ökade temperaturer, ökar luftfuktigheten och så avdunstar det mer från havet, berättar Lars Bärring på SMHI.
Enligt SMHI:s prognos kommer årsnederbörden att öka med 10-30 procent vilket kan skapa ännu fler problem i just Vänern. Eftersom mer vatten måste passera genom Göta älv kan det ge ett baksug.
- Det kan göra så att avloppsvattnet kommer in i dricksvattnet, säger Sten Bergström, professor på SMHI.
Detta kan leda till att e-colibakterier i vattnet bli vanligare i framtiden, enligt Läkartidningen. Något som i sin tur skulle kunna ge problem med urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar.

Monsterstormen Sandy.
Vad ruskigt det som hänt i USA. Kanske dax att ställa bilarna och ta tåget istället! Läste idag att om du reser med tåg mellan Stockholm och Göteborg orsakar du samma mängd utsläpp av växthusgaser som en bilresa på 30 meter. Och inte snacka om flyget, det är ruskigt mycket värre!

Nya isfria arktis kan ge Sverige kallare och gråare somrar.
Arktis smälter rekordsnabbt - Istäcket mindre än på 6 000 år - en tredjedel har försvunnit sedan 1970-talet.
Sommaren i Sverige har varit kall och regnig, men på andra håll har rekordhöga temperaturer uppmätts.
Kallare och gråare
- När isen smälter kan vindarna, som i dag mest går från väst till öst, förändras så att de går mer syd-nord och nord-syd. Mer sydliga vindar över Grönland kan störa det normala vindflödet över Atlanten. Det kan innebära att ni i Skandinavien kan få kallare och gråare somrar, säger Overland till DN

Så mycket varmare har jorden blivit,
den globala uppvärmningen av jorden över 131 år.
– Det är dramatiskt!
– Vi kan minska utsläppstakten och komma till en nivå som är acceptabel. Men vi klarar inte att komma under den tvågradersökning som alla säger. Det är osannolikt. Men övertid kan vi få bukt med det. Vi helt enkelt måste, säger Michael Tjernström

Nu begravs Japan i snö.
Drivor på 3,5 meter gör att landet nu förbereder sig på stora skador.

Think it's cold HERE? Beautiful pictures from around the globe show the whole world is freezing

Gigantiskt företag förstör regnskog
Världens ondaste företag förstör regnskog och tvångsflyttar 40 000. Byggandet av Belo Monte-dammen i hjärtat av Amazonas regnskog, kommer att få stora konsekvenser.
Den gigantiska vattenfallsdammen kommer att lägga 700 kvadratkilometer regnskog under vatten, och driva tre indianstammar på flykt.

20 ton sill flöt i land i Norge.

"Berusade" papegojor faller från luften.

Fåglar föll från himlen.
Fåglarna ska ha varit starar och rödvingade trupialer.

Döda fåglar 2011
I Falköping hittades upp mot hundra döda kajor. Undersökningar visade senare att fåglarna dött av yttre våld.

I Italienska Faenza ramlade 8 000 duvor ner från himlen.

I Beebe, USA, föll flera tusen fåglar döda ner.

I Saint-Augustin-de-Desmaures, Kanada, hittade en bonde 80 döda duvor på sina marker.

Costa Concordia är en "tidsinställd bomb" för miljön, varnar Italiens miljöminister Corrado Clini. Omedelbara åtgärder krävs för att undvika en katastrof.– Fartyget har fulla bränsletankar. Det är en tung diesel som skulle kunna sjunka till sjöbotten. Det skulle vara en katastrof, sade Corrado Clini enligt AFP.I värsta fall skulle bränslet kunna läcka ut i havet och förorena kusten, vilket skulle få konsekvenser för både fågelliv och marint liv.

Pan Flute Armonia Song
Något så otroligt vackert. Nej! Det är inte manipulerat i något program. Det existerar om man orkar kolla efter det, orkar gå ut, titta uppåt, titta neråt. "Guds mästerverk" Undra hur lång tid det tog när han/hon skapade detta mästerverk. Hur gjorde han/hon minsta lilla fina detalj? Går det att återskapa om det skulle bli förstört? Finns någon kopia?


Citat, Ordspråk och annat av vikt

"DU KAN INTE HÄRSKA ÖVER ETT HELT LAND OM DU INTE KAN HÄRSKA ÖVER DITT SAMVETE"

"Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet."!

"Endast dina verkliga vänner talar om för dig när du är smutsig i ansiktet."

"Ett bekvämt sätt att ljuga är att tiga om sanningen "

"Glöm inte bort att nuet är det viktigaste och att nuet skapar. Det förgångna finns bara kvar som det är, man kan lära av historien men inte förändra den."

"LÖGNEN tar bort tryggheten tilliten tron glädjen lyckan! Och krossar hjärtan."

"BRUTNA LÖFTEN, missbrukade förtroenden skapar dåligt samvete och skuld, hos den person som håller på med sånt. Vad som sen händer hos den som fått sina förtroenden missbrukade och löften brutna ser väl ut lite olika beroende på vad det gäller. Men en sak är ju solklar..det drar inte med sig något gott åt något håll."

Orättvisan skapar hat, respektlöshet och våld.

Avundsjukan är grön och gjord av metall, skitnödig och mycket farlig!

"LIVSAVGÖRANDE, Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande.Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras elleratt uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand."

"Att ha värk gör ont, men att inte bli trodd gör ondare"

"Målet är ingenting - vägen dit är allt"

"Det här är första dagen i resten av mitt liv"

"Älskar man inte för mycket, älskar man inte nog"

"Ge inte upp när du fortfarande har någonting att ge. Ingenting är över förrän det ögonblick du slutar att försöka"


”Sex är svårt utan kärlek”

"Själar säger aldrig farväl"

"Den goda viljan!"

"Min lycka är din
din lycka är min
och gråten är min
när du gråter"

"– Som hemlös är man helt ensam. Man har ingen familj och inget socialt kontaktnät. De som har det blir inte hemlösa. "

"En lögnare måste ha gott minne"

"Det är med tunnpannkakor som med livet - just när det börjar gå riktigt bra tar smeten slut."

Hunden farligare än vargen!

Politiskt vallöfte:
Mest till de som tjänar bäst, mycket till de som har det hyggligt och absolut ingenting till de som har det svårast.

Vid ett vägskäl i livet fick jag ett råd av en ung person - Se problemen som en utmaning eller som ett äventyr, då blir livet mycket roligare och lättare.


De tio budorden.

1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
5. Du ska inte dräpa.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus.
10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

SEX

Visste du att sex kan skruva tillbaka klockan? I en undersökning vid Scotland’s Royal Edinburgh Hospital bad forskaren David Weeks en panel att gissa åldern på 3500 deltagare, som de såg genom ett fönster. Det visade sig att männen och kvinnorna som antogs vara 7-12 år yngre än de var, hade sex i genomsnitt tre gånger i veckan. Dessutom hade de sex som varade tre gånger längre än de andra deltagarna. Sex kan reducera stress, och förbättra sömnkvaliteten, något som kan ta bort flera år från utseendet. Den enda andra faktoren som hade lika mycket inverkan på deltagarnas ungdomlighet var hur fysiskt aktiva de var i övrigt.

rull meny till kul o bra grejor

Håll Sverige Rent

Nedskräpning är när man med uppsåt eller av oaktsamhet kastar eller lämnar skräp efter sig utomhus, på en plats som allmänheten har tillträde, typiskt längs vägar, på torg och i parker, men även i marina miljöer som hav och sjöar.

Fakta: Så dyr är nedskräpningen

Ringa förseelse: Inga böter
• Cigarettfimp
• Tuggummi
• Bussbiljett
• Kolapapper

Nedskräpningsförseelse: 800 kronor i böter
• Glas- och plastflaskor
• Olika sorters dryckesförpackningar (till exempel öl-
och läskburkar)
• Snabbmatsförpackningar
• Engångsgrillar

Nedskräpning: Böter eller fängelse i upp till ett år
• Förpackningar som innehåller tändvätska, färg eller
andra kemikalier som kan vara miljöfarliga.
• Om du placerar ut större mängder skräp eller skräpar
ner i systematisk omfattning.

(SVT)

25 januari 2014 kl 23:14 OP-ED | ZULMAY AFZALI

Nej, svenskarna är inte rasister!

Invandrare bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar!

De ger dig ett falskt leende och låtsas att de bryr sig om dig. Men de enda de tycker om och bryr sig om är sig själva. Svenskarna är de värsta rasisterna i världen.” Så lät det i ett samtal som jag hörde mellan fyra asylsökande som väntade på svar på sina asylansökningar på Alstermo asylboende, torsdagen den 10 mars 2011.

När jag bodde på asylboendet mötte jag mycket få svenskar. Jag började tro att det jag hörde var sant och undrade om jag gjort mitt livs största misstag när jag kom till ett så rasistiskt land. Fast när jag ibland träffade svensk personal på boendet var de alltid mycket vänliga. Och varför skulle svenskarna behöva spela trevliga och låtsas att de bryr sig om asylsökande?

Jag visste inte vad jag skulle tro. Jag hörde bara negativa åsikter om svenskar, aldrig något positivt. I april 2011 fick jag flyktingstatus och skulle nu i praktiken få erfara hur rasistiskt folket i mitt nya land var.

Jag frågade andra som beviljats PUT (permanent uppehållstillstånd) varför svenskarna, om de nu vore så rasistiska, tillåter folk från andra länder att stanna i deras land och bli en del av deras samhälle. De sa: ”Bara för att svenskarna ger oss PUT så innebär det inte att de inte är rasister! De var tvungna att ge oss PUT för att vi hade så bra asylhistorier och för att Sverige inte vill kallas ett rasistiskt land”.

Nu har jag bott tre år i Sverige och har en helt annan bild av svenskar än de flesta asylinvandrare som jag träffar och pratar med har. Sedan ett år har jag ett bra jobb som lärare och försörjer mig själv. Från min första dag i en sfi-klass med svenska lärare, på resor med bussar och tåg, i butiker och på caféer, hos svenska familjer som jag lärt känna – överallt har jag observerat hur svenskar beter sig. Hittills har jag inte en enda gång mött något som kommer i närheten av rasism bland svenskar.

Däremot är det tyvärr flera av mina landsmän och andra som invandrat som bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar och som inte vill anpassa sig och integreras i det land som gett dem möjligheter. Om de får sina pengar från Socialbyrån en dag för sent kallar de det rasism. När busschauffören ber dem visa sina biljetter är han rasist. Om läkaren inte ger dem de mediciner de vill ha så är läkaren rasist. Och så vidare.

Den svenska asylhanteringen måste bli strikt, tydlig och rättssäker och svenskarna bör inte acceptera att lättvindigt kallas rasister. Annars blir de gisslan i sitt eget land och föraktet för dem riskerar att växa hos de asylinvandrade. De flesta är från sina hemländer vana vid att myndighetspersoner och lärare är auktoriteter, inte närmast självutplånande, vilket många av oss ofta möter här.

Den svenska vänligheten, sådan den uttrycks i systemen kring asylhanteringen och integrationen av människor som beviljats asyl eller uppehållstillstånd i Sverige, gör många nyanlända förvirrade och skapar en dålig grund att bygga ömsesidig tillit och respekt på.

Zulmay Afzali är före detta regeringstjänsteman i Afghanistan, flykting i Sverige sedan tre år, lärare och författare. mummelforlaget@comhem.se