söndag 11 november 2012

Då är det väl dax att börja skriva ansökan för de 250000:- i ersättning för de vanvårdade barn och fosterhems barnen i samhällets vård. Det är viktigt att du söker!

Nu har jag hunnit fundera ett tag. Det kändes verkligen alldeles för stort och övermäktigt på något sätt, att åter igen behöva gå igenom en massa uppgifter och papper. En gång till! Lite sjukt kan jag nog tycka att det är. Jag har ju redan lagt fram mitt liv åt de statsanställda som gjorde denna utredning om vanvårdade barn. En utredning som varit jobbig och komplicerad både för mig och för utredarna. Jobbig och långdragen. Den har ju även varit kostsam.

Jag kan inte förstå varför man nu inte kan använda sig av det material  som redan framkommit i utredningen. Det finns kilovis med berättelser och bevis. Jag kan nog tycka att det är väldigt konstigt och klingar väldigt dåligt att man en gång till ska behöva gå igenom samma sak som vid intervjuerna. Vi var nog många som trodde att denna utredning skulle räcka som bevis på vanvården, att den även skulle räcka för ett skadestånd / ersättning. Jag kan inte förstå varför den inte gör det? Varför dra ut på det hela ytterligare.

Många av de som lät sig intervjuas finns nog inte längre. Det var nog sista rycket för dom. Många dog nog av sinnesrörelsen, en del tog sitt liv. En del kanske gick på de gratisbesök hos en psykolog som delades ut efter dessa samtal. För jobbigt och traumatiskt var det.  Efter detta har väl en del hunnit falla av ytterligare. Sedan kom ju regeringens avslag på skadestånd. Där vet jag att många inte orkade mer, en del bara dog en del tog sitt liv. Ja! och efter det har tiden bara gått. Människor väntar som de alltid väntat på upprättelse och rättvisa. Vad händer.

Jo! Nu har det tagits beslut om att ersättning ska betalas ut. Den 1 Januari 2013 ska det gå att börja söka hos en speciell insatt domstol. Denna domstol ska finnas under 2 år. Sedan är det kört.

Om och när och när jag vet vart jag ska lämna in min ansökan. Om jag nu lämnar in den 1 januari 2013 hur lång tid kommer det då att ta innan mitt ärende behandlas? Det vet man ju inte riktigt.

Många av de här människorna som är vanvårdade hade säkert tänkt att de en enda gång i sitt liv skulle ha fått gjort något kul. Kanske rest någonstans. Men den här processen är så långdragen så jag undrar om någon av alla dessa sökande har någon glädje av pengarna när de kommer. Finns någon ork och livslust kvar? Hälsan är kanske dålig .m.m. Ju längre tiden går ju större är chansen att pengarna kommer för sent för att bringa någon glädje. Pengarna hade man nog behövt som ung, istället stod många utanför med tom börs. Pengarna hade varit till större nytta då. Nu är dessa 250000:-  som kanske kommer att betalas ut ett plåster på såren. Dom som inte kommer att få några pengar av någon anledning, vad ska dom plåstra om såren med.

Jag har läst en del på socialutskottets betänkande. Det mesta står väl där om vad som gäller. Ännu inget om hur en ansökan ska se ut eller vart man skickar in den. Det enda är väl att förfarandet ska liknas vid en domstols. Men, men! Dom är inte mer än människor dom med så jag tänker inte krångla till det i min ansökan om dom trodde det.

Det jag sa och skrev i utredningen får duga. Jag skriver som övertext att det gäller en ansökan om ersättning på 250000:- för vanvård. Sen skickar jag med det jag tycker är viktigast. Sådana papper som jag redan lämnar i utredningen. Jag får kopiera upp dem igen. Kanske fyller jag på med något.

En sak är i alla fall säker. Hur trött och less jag än är så kommer jag att söka. Det är bara så. Resan har varit lång och tröttsam och självklart ska jag med till slutstation. Och jag hoppas alla andra också kommer att göra det. Sätt i gång nu och se till att papperen är färdiga att lämnas in den 1 januari 2013. Förstör inte julen med att vänta. Ta tag i saken nu. Skriv dagens datum överst i ansökan.

Det blå tåget är inte riktigt framme ännu vid slutstation. Det har stannat upp ett par gånger och vilat sig på vägen, det börjar ju bli lite slitet och gammalt. Men nu är det full fart på det igen. Lite skabbig och sliten på utsidan med sorgkant, men som en tonåring på insidan. Pigg och alert och på väg framåt. Samtidigt som jag sitter här och pratar om det blå tåget så undrar jag hur många som gått av efter vägen. På vilken station och varför. Har några andra klivit på.

Nu ska jag inte glömma att säga att det är viktigt att du söker den ekonomiska ersättningen. Det är viktigt för framtida små barns skull vid ett omhändertagande. Det är som en milstolpe efter vägen. Milstolpar är oftast betydelsefulla markeringar.

Det här är inte slut med att ersättningen betalats ut. Kanske slut för dig och mig. Men det finns fler efter oss! Troligen mycket yngre.
Redan idag har ju de som startade det här drivit fram stora förändringar i lagar .m.m. Och jag är alldeles säker på att det kommer fler förändringar i framtiden. Du och jag har säkert klivit av tåget då vid någon station.
De utsatta fosterbarnen - viktig upprättelse!

Publicerad 2012-05-10 i DN 
Viktig upprättelse. I dag beslutar regeringen om att personer som utsatts för vanvård i samhällets regi ska få personlig upprättelse. Regeringspartierna och den rödgröna oppositionen har träffat en överenskommelse om att ge dessa personer ett schablonbelopp på 250.000 kr. Upprättelseprocessen för de drabbade har pågått under lång tid. Vår gemensamma målsättning är att den nya lagen ska träda i kraft 1 januari 2013, skriver företrädare för regeringspartierna och S, MP och V.

I inledningen av 2000-talet började personer som under sin barndom blivit utsatta för vanvård på institutioner och i fosterhem att berätta om sina upplevelser för medier och myndigheter. Dåvarande regeringen tillsatte därför i juni 2006, som ett första steg i upprättelseprocessen, Vanvårdsutredningen som under de kommande fem åren skulle komma att granska övergrepp och försummelser i samhällsvården. Genom Vanvårdsutredningens rapporter som visar att det förekommit vanvård och brister i samhällsvården har en del av den svenska historien som det hittills talats mycket lite om lyfts fram i ljuset. Detta är en viktig del av upprättelseprocessen för de drabbade men vetskapen om vad som har hänt är också en förutsättning för att förhindra att det återupprepas.

I höstas arrangerades en upprättelsecermoni i Stockholms stadshus. Vid ceremonin, där 1.300 personer närvarade, framförde riksdagens talman en ursäkt till de drabbade å hela det svenska samhällets vägnar och ett tack till alla de personer som vågat berätta om det de varit utsatta för.

I upprättelseprocessen behöver vi även rikta blicken mot dagens barn och unga. Barn och unga som är i behov av stöd och insatser från sociala myndigheter har rätt inte enbart till en säker vård, fri från övergrepp och försummelser, utan också till en vård av god kvalitet som ges med god omsorg. 

Mycket har förändrats i svensk samhällsvård. Anställda inom socialtjänsten, familjehemsföräldrar, personal på HVB-hem och ideella verksamheter gör många gånger ett stort arbete som ger många barn och unga en bättre livssituation och framtid. Den statliga tillsynen liksom andra granskningar visar dock att det fortfarande finns brister. En viktig del i upprättelseprocessen är därför att förbättra och säkra samhällsvården av barn och unga.

torsdag 8 november 2012

Igår var det 36 år sedan mamma dog. Samma dag antogs ersättningslagen av riksdagen som ger vanvårdade tidigare barnhem och fosterbarn möjlighet att söka ersättning. - Världen den 7 - 8 november 2012 och jag är inte imponerad!

I går var det 36 år sedan min mamma gick bort. Mycket har hänt sedan hon dog! Undra vad hon sagt om allt som händer nu i vårat samhälle. Hon som var alkoholist hade väl jublat över att få sin sprit hemkörd från systemet.

Jaja! Nu fick hon inte vara med på det svineri kalaset.  Det var massor hon inte fick vara med på. Hon fick inte se sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn växa upp. Hon fick ett kort liv på 46 år.  Förlust för vem? Vem förlorade mest på att sälja den här skiten till henne? Skiten som tog hennes liv. Skiten som förstörde många människors liv. Fanns det någon som vann på hennes död? Klart det måste ha funnits, annars hade det väl inte sålts "den enes död den andres bröd" brukar det ju heta.

Omhändertagna barn som utsatts för övergrepp ska få ersättning från staten (SoU3)

Nu har då äntligen lagen om ersättning antagits, den antogs på samma datum som min mamma avled. Den sjunde november, fast 36 år senare.


Personer som har blivit omhändertagna av de sociala myndigheterna som barn eller unga och som har utsatts för övergrepp eller försummats ska få ekonomisk ersättning från staten. Det har riksdagen beslutat.

Ärendet är avslutat. Debatterades: 7 november 2012. Beslutades: 7 november 2012

Då var det bara resten kvar då kära mor. Nu ska vi alla ansöka om dessa pengar. Vi var ca 1000 personer från början, sen kommer det fler som aldrig lät sig intervjuas.  Hur lång tid kan det ta för en nämnd att gå igenom alla dessa människor? Hur lång tid kommer dom att ta på sig innan dom beslutar vilka som ska få och inte få? Jag är nog väldigt rädd för att det här kan ta minst lika lång tid som utredningen tagit, runt 8 år.  I vilket fall som helst så ska jag söka, inte för att jag tror jag får något. Just för det ska jag söka för att se om jag får något. Lite nyfiken är jag väl på vad dom skulle ha för skäl till ett nekande. Jag skulle ju kunna lägga fram vad som helst för den här nämnden, få ett avslag som jag aldrig kommer att kunna överklaga. Jag kan alltså bli felbehandlad och kan inte göra något åt det. Känns ju helt uppåt väggarna.

I Januari 2013 ska man kunna börja söka. Hur länge är det tänkt att denna  nämnd ska sitta? Är det tidsbegränsat eller kommer den att bestå. En grupp som tillsätts precis som i Palmegruppen, sen hör man inte så mycket mer. Man vet att dom finns där men inget mer. Betalt vill dom väl ha för att sitta där. Skulle det kunna bli lika med den här gruppen, att dom sitter år ut och år in. Lite får jag känslan att nu ska några till sättas någonstans för att kunna lyfta en hög lön. Att syftet kanske med den här nämnden inte är helt seriös. För den delen så har vi inte hunnit till januari 2013 ännu, innan dess så hinner säkert någon riva upp beslutet. Beslutet som inte är på något sätt rättvist. Vad händer med alla vanvårdade efter 1980, vad får dom. Vad händer med alla som hunnit dött under den utredningens gång, vem får deras ersättning. Ärver barnen den? Eller ska dom straffas ytterligare för att dom var så jävla dumma att dom gick och dog. "Tyvärr du dog, du får ingen ersättning" Du dog kanske på grund av den vanvård du utsatts för och sen på det, den långa kränkande utredningen om just detta av staten. Vållande till annans för tidiga död. Finns det något sådant i det här.

Nu i allt detta bröd och nöd så kom jag att tänka på ett annat ordspråk eller kanske hellre ett talesätt "när krubban är tom så bits hästarna" - kul liknelse så här till jul när det är dags att ta fram Jesus krubban. Undra om det  blå Jesus tåg  hänger på fortfarande? Vart är det i så fall på väg. För utom det så snöar det idag. Jag har målat  en  tavla klar. Tycker själv den är rätt så bra. Vad andra tycker om den bryr jag mig inte så mycket om. Tavlan heter "Man ser bara halva bilden hela tiden"

Ja! Då var jag väl framme vid en del saker jag tycker känns rätt så viktigt just nu. Och där hamnar bland annat arbetslösheten. Det som också oroar är allt fusk och alla lögner som figurerar överallt. Det är stökigt i världen, missnöjet och orättvisorna är stora. Är man inte rik så är man tokfattig. Men jag tror att den fattiga sidan är så mycket större än den rika. Och som jag och de som var och är mycket äldre och visare sa, så bits hästarna när krubban är tom.

Nyheter jag reagerat på igår och idag. Lovar inte bra utan bara elände!

Obama hatad som Palme.  Kampanj mot Obama efter valsegern – hot, studentupplopp och nätraseri

"Vilka omänskliga skadedjur tror att andra ska betala för deras mobiltelefoner, fetma, sprit, preventivmedel, aborter och liv", skrev han bland annat.

– Obama vinner eftersom det inte finns något traditionellt Amerika längre. Det vita etablissemanget är i minoritet, ska O’Reilly ha sagt enligt businessinsider.com.


Svenska partiledarna grattar Barack Obama
Socialdemokraternas Stefan Löfvén följde valvakan under natten.
Både han och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) var snabba med att gratta Barack Obama till ytterligare fyra år som USA:s president.
– Jättekul! Nu blir det segerparty, säger Stefan Löfven.

Observatörskritik mot USA-valet
Övervakarna avvisades i åtta stater
I vissa stater fick dömda personer som avtjänat sitt straff inte rösta, vilket strider mot internationella normer.
OSSE tar också upp kraven på hur väljarna ska legitimera sig vid vallokalerna där många avvisades.
Valövervakarna är inte imponerade av hur de själva behandlades. Texas hotade inför valet med att gripa de observatörer som närmade sig vallokalerna och i Alabama, Florida, Iowa, Michigan, Mississippi Ohio och Pennsylvania fick de heller inte följa valet.
– Jag vill på det bestämdaste tillbakavisa uppfattningen att vi är ett gäng FN-inkräktare från en annan planet, sade Everts.

Colorado tillåter marijuana
Parallellt med presidentvalet röstade amerikanerna också i en rad folkomröstningar på delstatsnivå. I Colorado godkände väljarna ett förslag om att legalisera marijuana - även för fritidsbruk.

Reinfeldt gratulerar Obama
Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) gratulerar Barack Obama till segern i det amerikanska presidentvalet, och säger att Obama nu kan vara mer aktiv i utrikespolitiken.

Över 30 000 klagomål på valet - Valfusk?
Valkampen mellan Barack Obama och Mitt Romney ser ut att bli mycket jämn och eventuella oegentligheter kan få betydelse för utgången.

Världen har sagt sitt: "Turkiet  väljer…"
Majoriteten röstade på Obama, sannolikt eftersom de tror att han är muslim eller åtminstone har ett band till muslimer (på grund av hans muslimska släktingar.

Nämndeman åtalas för haschodling
En rättegång om misstänkt narkotikabrott flyttas från Solna tingsrätt till Attunda. En av de tre åtalade männen är före detta nämndeman vid Solna tingsrätt. Han åtalas också för barnpornografibrott.

Begravningsplats vandaliserad
Vandaler har härjat på Götalunden, som är Trollhättans äldsta begravningsplats. Gravlyktor och ljus har tagits från gravarna och kastats i en damm. Eld har anlagts. Götalundens begravningsplats är en liten oas nära Trollhättans centrum.

Länk: Varselkollen
Varslen duggar tätt – och arbetslösheten ökar.
Under hösten har företag i Sverige i varslat tusentals av sina anställda. Orsaken är att Sveriges export slagit av på farten på grund av krisen i den globala ekonomin.
Experterna spår att varselvågen som nu sköljer över landet bara är början.
Här kan du se hur många som varslats hittills län för län. Statistiken uppdateras varje vecka.

Varselvåg drar in över Sverige: 7 329 varslades i september – och nu stiger siffrorna. Sebastian, 28: "Varslet kom som en chock"
Varselvåg slår mot svensk industri
Krisen i USA och Europa slår allt hårdare mot Sverige.
7 329 varslades i september – och ännu högre siffror väntas för oktober och november.

Länk: Lönsamt att inte jobba - om du är ex-politiker
Det kan vara väldigt lönsamt att inte jobba. Om du är före detta politiker, det vill säga. Många kan lyfta generösa pensioner innan att ens ha fyllt 50 år. Och det finns inget krav att söka nytt jobb

2012-11-07
Greklands premiärminister Antonis Samaras varnade tidigare i dag för att landet går mot en "katastrof" om man inte genomför ytterligare besparingar.
Fast utanför parlamentet är det redan katastrof - polisen har just nu satt in tårgas mot demonstranter som högljutt protesterar mot besparingarna.

Inte konstigt att folk skrattar åt EU
Den närmsta tiden
väntas bli avgörande för hela EU:s framtid.
Samtidigt som protesterna mot sparpaketen i Grekland, Spanien och Frankrike tar sig allt mer våldsamma uttryck

Video - Anita Lindblom - Gigi (Live 1976)

2012-11-09
Jag såg det blå tåget i morse.

Det var fortfarande på väg.

Den blå stjärnan på taket gnistade så fint i morgonens frostiga värld när tåget passerade förbi.

söndag 4 november 2012

Nu jävlar så kommer tomten!

Dags för nästa  tavla. Nu går det undan. Tomten har tydligen brådis i år. Grundar tavlan idag efter inspiration från ELO:s låt rollover beethoven. Här vilar inga ledsamheter inte!  Har bokat in mig på en julutställning. Ska bli kul och jag får hoppas på att jag får plats med ett par  tavlor. Och som vanligt målar jag under temat "Gudarna målar och berättar" Ett tema jag målat under sedan 1994.

Om jag kör på nu så kanske jag kan komma upp med någon bild mot eftermiddagen. Så nu är det bara på med målarrocken. De blir man glad av.

Först hade jag tänkt dra ihop till en fotobok, den skulle heta:

Boken om oss " Markko o Stella"
En vacker dröm
"Vi delade på något större, på liv och död"

Men jag skiter i den just nu den får komma senare, den är inte lika viktig längre som mitt eget "EGO". Så är det!
Och så här var anledningen till att det blev så.

Blanda inte in mig.

Jag sa att jag skulle lägga upp en bild senare i kväll. Det blir nu. Något märkligt händer. Penslarna gråter ner tavlan med tårar. Jag vet inte om jag vill fortsätta just idag. Jag får se. Varför gråter penslarna? Jag tänkte fortsätta men då lipade dom i en annan blå färg. Jag kom att tänka på en annan låt med ELO - "midnight blue" en av mina favoriter.

Men nu jäklar! Bestämmer mig för att fortsätt måla i alla fall. Nu har taveleländet slutat lipa och tänker inte alls vara med och måla. En motsträvigare pensel får man leta efter. Så himla tjurig så jag får verkligen ta i på skarpen, ta i med hårdhandskarna. Nu är det slut på fjanteriet. Så! Jag får till det lite ändock motsträvigt. Nu är det väl bara att fortsätta då i lite lugnare takt. Den här tavlan kommer nog ändå att ta lite längre tid än den förra. Jag började faktiskt skratta mitt i allt konstigt. Tavlan fick sitt namn. Istället för "arga snickaren" så får tavlan heta "arga tavlan" - fast den hade ju lika gärna kunnat få heta "penslarnas tårar". Jag kan inte välja så jag tar båda.

 Nu är klockan 16:59 och tavlan är så gott som klar, om jag nu inte målar över motivet. Motivet blev nog inte vad jag hade trott det skulle bli. Tavlan blev verkligen riktigt skitdålig och borde inte visas. Men gör det medan jag funderar på förändringar i den eller om jag målar över alltihopa. För den här vrångskallen blev riktigt ful och skitdålig.
Nog påminner figuren lite om det troll som bor i tallen uppe på åsen.  Fotot tog jag igår eftermiddag.

Allas lika värde

Jämlikhet

JAG och mina BARN är lika mycket värda som DIG och dina BARN.

JAG älskar mina BARN lika mycket som DU älskar dina BARN.

VÅRA BARN behöver och älskar sin mor och far lika mycket som ERA BARN behöver och älskar sin mor och far.

ALLA är lika mycket värda oberoende av ålder, kön, social status, nationalitet, religion, dåre som direktör, rik som fattig.

VARJE människa är unik i sig själv och ska behandlas med respekt för den han eller hon är. VARJE människa har en värdefull uppgift att göra i livet.Svenskt myndighetsväsen ? - Korrumperat eller bara ett stort skämt?

Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv och det blir tydligen aldrig bättre!?

Det måste jag väl ändå haka med på och till fullo hålla med om. Finns något mer att tillägga? Den som läst min blogg kan kanske hålla med. Det känns som en upprättelse bara det att få läsa något sådant i en tidning.

Peter Althin och Anton Strand: Skyll inte på systemfel i socialtjänsten – det är personalen som är problemet

Det riktas stark kritik mot socialtjänstens utredningskompetens och orsaken sägs vara systemfel. Men problemen inom socialtjänsten ligger på individnivå, bland socialarbetare och deras chefer.

Om man inte längre kan lägga fullt engagemang och ge positiv energi till människor som har svåra problem ska man byta arbete, skriver Peter Althin och Anton Strand.

I Sverige finns en tendens att skylla problem på systemfel och anonyma kollektiv.

Socialtjänstens utredningar utgör många gånger utgångspunkt för förvaltningsdomstolarnas bedömningar i mål som för individen kan vara livsavgörande.

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter som inte stämmer överens med socialtjänstens bedömningar utelämnas

LIVSAVGÖRANDE. Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande – den kan exempelvis leda till att man förlorar vårdnaden om sitt barn. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand.

Att arbeta med människor som av någon anledning har problem kräver ett brinnande intresse. Vidare ska man byta arbete om man upplever sig inte längre kunna ge dessa människor ett fullt engagemang och positiv energi.

Detta är grunden och inställningen för oss i vårt arbete och borde också vara det för landets socialarbetare.

Svensk alkoholpolitik?

Måste väl ändå vara ett skämt? Varför sälja något som är mycket skadligt o farligt!?. Precis! Med statens eget godtycke.

Vad har vi då hälsovårdsnämnden till? Dom brukar stoppa allt som är farligt för människan "hälsofarligt".

Alkohol är i allra högsta grad farligt "livsfarligt" och framkallar sjukdomar och elände i olika grad. Alkohol är allergiframkallande, borde inte hälsovårdsnämnden titta lite närmare på det här?

Kom och köp kom och köp!! säger våra politiker.

Vad gör våra politiker när det gått åt helvete för den som lockats till att köpa. Det politikerna gör är ingenting. De kommer med pekpinnen "usch och fy" en alkolist vad trisst!

Sen så skriver dom en massa papper som sen skickas runt, runt! En jäkla massa papper! Troligen kommer papperen bort med tiden och ingen har någon koll - Vad var det som hände egentligen! - ingen orkar bry sig!

- den som lockats in i denna beroende fälla blir straffad på olika sätt. Människor förlorar sina familjer, sina jobb, sina hem, blir satta i stora skulder. Vart tog pengarna vägen som skulle ha gått till det? Jo! till systembolaget och sen till statskassan. Vilka bestämmer över statskassan då? Vilka lyfter lön ur den "Man har gett med ena handen och tagit tillbaka med nästa" "Ingen tillgång, ingen efterfrågan".

Yrke som: Socialsekreterare, Fältassistent, Socialassistent

Att tänka på: Som socialsekreterare arbetar du med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. Ekonomiska svårigheter, missbruk, arbetslöshet, och problem inom familjen är några faktorer som kan komplicera livet. Med samtal och olika former av stöd försöker du hjälpa din klient att själv finna en lösning. Som socialsekreterare måste du vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Man måste vara intresserad av människor, kunna möta kulturfrågor och ha förmåga att sätta sig in i andras situation. Arbetet kräver tålamod och man måste vara beredd på att ibland ställas inför besvikelser. "Som socialsekreterare har man tystnadsplikt."

En skrämmande bild av människan!

Som gamar och hyenor. De går ihop i flock, om de vädrar sig till ett ensamt svagt byte. Ett byte i underläge. Sen jagar de gemensamt det försvagade bytet till utmattning, sen sliter de bytet i stycken. Deras syfte är endast att döda, att sko sig själva. Men de är så fega så de går i flock, de är så fega så en hel flock väljer ett svagt ensamt byte.


MILJÖFÖRSTÖRINGEN ! - Människans förstörelse av ett levande konstverk, ett mästerverk "JORDEN"


RISK FÖR NYA KATASTROFER
Småredskatastrofen inträffade 2006 när ett område utanför Munkedal drabbades av ett gigantiskt skred.
Ett flera hundra meter långt och bredd område uppstod när motorvägen delade sig. Så sent som i december 2013 stoppades trafiken på E6:an i Bohuslän när 500 kubikmeter jord gled ner för en slänt och stannade vid vägkanten.
I framtiden ser man en ökad risk för skred i hela Göteborg eftersom staden delvis är byggd på lerjord, även Götaälvdalen ligger i riskzonen.
- Överhuvudtaget lermarker som ligger i sluttande terräng, säger Bo Lind, ställföreträdande generaldirektör vid Statens geotekniska institut.
"Rädda för kvicklera"
- Vi är särskilt rädda för kvicklera som finns ganska mycket i Götaälv och alla delar som varit täckta av det forna ishavet. För den leran har en sådan egenskap att den förlorar sin hållfastighet om den störs.
Bo Lind berättar att kvickleran är fast, men vid ett litet jordskred tappar den sin stabilitet.
- Den blir som filmjölk.
Det är vanligt med skred och ras under perioder då det regnat mycket. Vanligast i regnperioder. Ökad nederbörd ger ökad avrinning i älvarna vilket ökar risken för erosion. Samtidigt ökar vattentrycket i marken.
- Då minskar jordens hållfastighet och du får sämre stabilitet, säger Bo Lind.
Mot detta kan man göra geotekniska åtgärder som att stoppa erosioner med erosionsskydd längs älvkanterna, förstärka marken geotekniskt och i vissa fall flytta eventuella verksamhet därifrån.

Utsatta områden
Områden som är extra utsatta: Hela Götaälvdalen särskilt förbi Lilla Edet och sträckan mellan Nygård och Trollhättan, Rödbo, Nol och Nödinge.
Även andra dalgångar är extra utsatta så som Kvillebäckens dalgång, Viskadalen och Örekilsälven.

SÅ HOTAR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA DIN HÄLSA
Som en följd av de kortare vintrarna kommer allt färre att frysa ihjäl eller skada sig vid halkolyckor. Men å andra sidan kan fler komma att dö på grund av värmeböljor. Risken är störst hos äldre över 80 år, hjärt-, kärl- och lungsjuka samt ensamstående med funktionshinder som vistas mycket inomhus i byggnader som lagrar värme och har otillräcklig ventilation.
Under varmare sommar månaderna ökar dessutom risken för matburna sjukdomsutbrott.
Varmare badvatten kan låta som något positivt men det kan även leda till ökade halter av toxinproducerande cyanobakterier, så kallade giftalger. Det kan ge hudirritationer samtidigt som småbarn och husdjur som sväljer vattnet kan få mag- och tarmbesvär och undantagsvis allvarligare förgiftningssymtom.
Kortare och mildare vintrar passar fästingar utomordentligt. Risken för att få fästingburna sjukdomar kommer därför att öka ytterligare samtidigt som risksäsongen förlängs.
Enligt 1177.se är områden runt Vänern, sydöstra Orust, i området Fjällbacka-Grebbestad och runt Göteborg riskområden i dag.

MER REGN HOTAR DRICKSVATTNET.
I Vänern finns det i dag problem med att leda bort vatten, enligt Naturvårdsverket. Forskarna bakom FN:s klimatpanels rapport är överens om att det kommer bli fler skyfall i framtiden. I samband med ökade temperaturer, ökar luftfuktigheten och så avdunstar det mer från havet, berättar Lars Bärring på SMHI.
Enligt SMHI:s prognos kommer årsnederbörden att öka med 10-30 procent vilket kan skapa ännu fler problem i just Vänern. Eftersom mer vatten måste passera genom Göta älv kan det ge ett baksug.
- Det kan göra så att avloppsvattnet kommer in i dricksvattnet, säger Sten Bergström, professor på SMHI.
Detta kan leda till att e-colibakterier i vattnet bli vanligare i framtiden, enligt Läkartidningen. Något som i sin tur skulle kunna ge problem med urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar.

Monsterstormen Sandy.
Vad ruskigt det som hänt i USA. Kanske dax att ställa bilarna och ta tåget istället! Läste idag att om du reser med tåg mellan Stockholm och Göteborg orsakar du samma mängd utsläpp av växthusgaser som en bilresa på 30 meter. Och inte snacka om flyget, det är ruskigt mycket värre!

Nya isfria arktis kan ge Sverige kallare och gråare somrar.
Arktis smälter rekordsnabbt - Istäcket mindre än på 6 000 år - en tredjedel har försvunnit sedan 1970-talet.
Sommaren i Sverige har varit kall och regnig, men på andra håll har rekordhöga temperaturer uppmätts.
Kallare och gråare
- När isen smälter kan vindarna, som i dag mest går från väst till öst, förändras så att de går mer syd-nord och nord-syd. Mer sydliga vindar över Grönland kan störa det normala vindflödet över Atlanten. Det kan innebära att ni i Skandinavien kan få kallare och gråare somrar, säger Overland till DN

Så mycket varmare har jorden blivit,
den globala uppvärmningen av jorden över 131 år.
– Det är dramatiskt!
– Vi kan minska utsläppstakten och komma till en nivå som är acceptabel. Men vi klarar inte att komma under den tvågradersökning som alla säger. Det är osannolikt. Men övertid kan vi få bukt med det. Vi helt enkelt måste, säger Michael Tjernström

Nu begravs Japan i snö.
Drivor på 3,5 meter gör att landet nu förbereder sig på stora skador.

Think it's cold HERE? Beautiful pictures from around the globe show the whole world is freezing

Gigantiskt företag förstör regnskog
Världens ondaste företag förstör regnskog och tvångsflyttar 40 000. Byggandet av Belo Monte-dammen i hjärtat av Amazonas regnskog, kommer att få stora konsekvenser.
Den gigantiska vattenfallsdammen kommer att lägga 700 kvadratkilometer regnskog under vatten, och driva tre indianstammar på flykt.

20 ton sill flöt i land i Norge.

"Berusade" papegojor faller från luften.

Fåglar föll från himlen.
Fåglarna ska ha varit starar och rödvingade trupialer.

Döda fåglar 2011
I Falköping hittades upp mot hundra döda kajor. Undersökningar visade senare att fåglarna dött av yttre våld.

I Italienska Faenza ramlade 8 000 duvor ner från himlen.

I Beebe, USA, föll flera tusen fåglar döda ner.

I Saint-Augustin-de-Desmaures, Kanada, hittade en bonde 80 döda duvor på sina marker.

Costa Concordia är en "tidsinställd bomb" för miljön, varnar Italiens miljöminister Corrado Clini. Omedelbara åtgärder krävs för att undvika en katastrof.– Fartyget har fulla bränsletankar. Det är en tung diesel som skulle kunna sjunka till sjöbotten. Det skulle vara en katastrof, sade Corrado Clini enligt AFP.I värsta fall skulle bränslet kunna läcka ut i havet och förorena kusten, vilket skulle få konsekvenser för både fågelliv och marint liv.

Pan Flute Armonia Song
Något så otroligt vackert. Nej! Det är inte manipulerat i något program. Det existerar om man orkar kolla efter det, orkar gå ut, titta uppåt, titta neråt. "Guds mästerverk" Undra hur lång tid det tog när han/hon skapade detta mästerverk. Hur gjorde han/hon minsta lilla fina detalj? Går det att återskapa om det skulle bli förstört? Finns någon kopia?


Citat, Ordspråk och annat av vikt

"DU KAN INTE HÄRSKA ÖVER ETT HELT LAND OM DU INTE KAN HÄRSKA ÖVER DITT SAMVETE"

"Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet."!

"Endast dina verkliga vänner talar om för dig när du är smutsig i ansiktet."

"Ett bekvämt sätt att ljuga är att tiga om sanningen "

"Glöm inte bort att nuet är det viktigaste och att nuet skapar. Det förgångna finns bara kvar som det är, man kan lära av historien men inte förändra den."

"LÖGNEN tar bort tryggheten tilliten tron glädjen lyckan! Och krossar hjärtan."

"BRUTNA LÖFTEN, missbrukade förtroenden skapar dåligt samvete och skuld, hos den person som håller på med sånt. Vad som sen händer hos den som fått sina förtroenden missbrukade och löften brutna ser väl ut lite olika beroende på vad det gäller. Men en sak är ju solklar..det drar inte med sig något gott åt något håll."

Orättvisan skapar hat, respektlöshet och våld.

Avundsjukan är grön och gjord av metall, skitnödig och mycket farlig!

"LIVSAVGÖRANDE, Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande.Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras elleratt uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand."

"Att ha värk gör ont, men att inte bli trodd gör ondare"

"Målet är ingenting - vägen dit är allt"

"Det här är första dagen i resten av mitt liv"

"Älskar man inte för mycket, älskar man inte nog"

"Ge inte upp när du fortfarande har någonting att ge. Ingenting är över förrän det ögonblick du slutar att försöka"


”Sex är svårt utan kärlek”

"Själar säger aldrig farväl"

"Den goda viljan!"

"Min lycka är din
din lycka är min
och gråten är min
när du gråter"

"– Som hemlös är man helt ensam. Man har ingen familj och inget socialt kontaktnät. De som har det blir inte hemlösa. "

"En lögnare måste ha gott minne"

"Det är med tunnpannkakor som med livet - just när det börjar gå riktigt bra tar smeten slut."

Hunden farligare än vargen!

Politiskt vallöfte:
Mest till de som tjänar bäst, mycket till de som har det hyggligt och absolut ingenting till de som har det svårast.

Vid ett vägskäl i livet fick jag ett råd av en ung person - Se problemen som en utmaning eller som ett äventyr, då blir livet mycket roligare och lättare.


De tio budorden.

1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
5. Du ska inte dräpa.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus.
10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

SEX

Visste du att sex kan skruva tillbaka klockan? I en undersökning vid Scotland’s Royal Edinburgh Hospital bad forskaren David Weeks en panel att gissa åldern på 3500 deltagare, som de såg genom ett fönster. Det visade sig att männen och kvinnorna som antogs vara 7-12 år yngre än de var, hade sex i genomsnitt tre gånger i veckan. Dessutom hade de sex som varade tre gånger längre än de andra deltagarna. Sex kan reducera stress, och förbättra sömnkvaliteten, något som kan ta bort flera år från utseendet. Den enda andra faktoren som hade lika mycket inverkan på deltagarnas ungdomlighet var hur fysiskt aktiva de var i övrigt.

rull meny till kul o bra grejor

Håll Sverige Rent

Nedskräpning är när man med uppsåt eller av oaktsamhet kastar eller lämnar skräp efter sig utomhus, på en plats som allmänheten har tillträde, typiskt längs vägar, på torg och i parker, men även i marina miljöer som hav och sjöar.

Fakta: Så dyr är nedskräpningen

Ringa förseelse: Inga böter
• Cigarettfimp
• Tuggummi
• Bussbiljett
• Kolapapper

Nedskräpningsförseelse: 800 kronor i böter
• Glas- och plastflaskor
• Olika sorters dryckesförpackningar (till exempel öl-
och läskburkar)
• Snabbmatsförpackningar
• Engångsgrillar

Nedskräpning: Böter eller fängelse i upp till ett år
• Förpackningar som innehåller tändvätska, färg eller
andra kemikalier som kan vara miljöfarliga.
• Om du placerar ut större mängder skräp eller skräpar
ner i systematisk omfattning.

(SVT)

25 januari 2014 kl 23:14 OP-ED | ZULMAY AFZALI

Nej, svenskarna är inte rasister!

Invandrare bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar!

De ger dig ett falskt leende och låtsas att de bryr sig om dig. Men de enda de tycker om och bryr sig om är sig själva. Svenskarna är de värsta rasisterna i världen.” Så lät det i ett samtal som jag hörde mellan fyra asylsökande som väntade på svar på sina asylansökningar på Alstermo asylboende, torsdagen den 10 mars 2011.

När jag bodde på asylboendet mötte jag mycket få svenskar. Jag började tro att det jag hörde var sant och undrade om jag gjort mitt livs största misstag när jag kom till ett så rasistiskt land. Fast när jag ibland träffade svensk personal på boendet var de alltid mycket vänliga. Och varför skulle svenskarna behöva spela trevliga och låtsas att de bryr sig om asylsökande?

Jag visste inte vad jag skulle tro. Jag hörde bara negativa åsikter om svenskar, aldrig något positivt. I april 2011 fick jag flyktingstatus och skulle nu i praktiken få erfara hur rasistiskt folket i mitt nya land var.

Jag frågade andra som beviljats PUT (permanent uppehållstillstånd) varför svenskarna, om de nu vore så rasistiska, tillåter folk från andra länder att stanna i deras land och bli en del av deras samhälle. De sa: ”Bara för att svenskarna ger oss PUT så innebär det inte att de inte är rasister! De var tvungna att ge oss PUT för att vi hade så bra asylhistorier och för att Sverige inte vill kallas ett rasistiskt land”.

Nu har jag bott tre år i Sverige och har en helt annan bild av svenskar än de flesta asylinvandrare som jag träffar och pratar med har. Sedan ett år har jag ett bra jobb som lärare och försörjer mig själv. Från min första dag i en sfi-klass med svenska lärare, på resor med bussar och tåg, i butiker och på caféer, hos svenska familjer som jag lärt känna – överallt har jag observerat hur svenskar beter sig. Hittills har jag inte en enda gång mött något som kommer i närheten av rasism bland svenskar.

Däremot är det tyvärr flera av mina landsmän och andra som invandrat som bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar och som inte vill anpassa sig och integreras i det land som gett dem möjligheter. Om de får sina pengar från Socialbyrån en dag för sent kallar de det rasism. När busschauffören ber dem visa sina biljetter är han rasist. Om läkaren inte ger dem de mediciner de vill ha så är läkaren rasist. Och så vidare.

Den svenska asylhanteringen måste bli strikt, tydlig och rättssäker och svenskarna bör inte acceptera att lättvindigt kallas rasister. Annars blir de gisslan i sitt eget land och föraktet för dem riskerar att växa hos de asylinvandrade. De flesta är från sina hemländer vana vid att myndighetspersoner och lärare är auktoriteter, inte närmast självutplånande, vilket många av oss ofta möter här.

Den svenska vänligheten, sådan den uttrycks i systemen kring asylhanteringen och integrationen av människor som beviljats asyl eller uppehållstillstånd i Sverige, gör många nyanlända förvirrade och skapar en dålig grund att bygga ömsesidig tillit och respekt på.

Zulmay Afzali är före detta regeringstjänsteman i Afghanistan, flykting i Sverige sedan tre år, lärare och författare. mummelforlaget@comhem.se