tisdag 24 april 2012

Lite fina foton tagna under dagen och ett par från igår kväll. En liten filmsnutt på en bäver.

Har inte hänt så mycket den sista tiden som är något att skriva om. Idag har det i alla fall blivit lite mera vår ute. Nu på eftermiddagen såg jag att träden utanför fönstret blivit grönare på bara någon timme. Det känns riktigt roligt. Har saknat det gröna väldigt mycket. Lite foton som blivit knäppta under veckan och helgen som varit.

Filmsnutten på bävern ville inte vara med !

lördag 14 april 2012

Barn blir inlåsta i isoleringsceller på statens institutioner för omhändertagna barn och ungdomar. Det är helt otänkbart för mig att rösta på ett parti som skadar våra barn. Det enda partiet som tog de vanvårdade barnens parti i frågan om skadestånd var Sverigedemokraterna.

Barn och äldreminister Maria Larsson gör det igen! Sviker omhändertagna barn och unga! Så det var det utredningen skulle användas till! Att skada fler barn! Att begå brott utan att det kan påvisas. Att i framtiden slippa betala ut skadestånd för begångna brott som är gjorda av politiker, myndigheter och personer som tar hand om och jobbar med barn och unga.

Det är ju också väldigt skrämmande att denna visitation av barn och unga görs redan nu utan att man har rättighet till det. Det görs med politikers vetskap och godtycke. Det är alltså ett brott som begås! Det får ändå fortgå. Hur är det möjligt? Jag vet hur det är möjligt. Rättsväsendet skyddar politiker och myndighetspersoner. Rättsväsendet håller sig inte till sanningen. Vad man har för chans när man blir orättvist behandlad? Man har ingen chans. Det är ingen idee att överklaga, de gör som de vill. Du är maktlös och rättslös. Det finns ingen rättvisa.

Jag vet ju genom den utredning som varit att brott begåtts, det man bör kunna söka är skadestånd. Istället väljer politikerna att inte rubricera det som brott, det är en ekonomisk ersättning man kan söka.

Tydligen är någon nämnd på gång att bli tillsatt i det ändamålet. Att de redan vanvårdade nu snart ska kunna söka ekonomisk ersättning. Istället hade jag nog hellre velat se en del bli dömda för brott, se en del få krypa innanför det galler som de förpassat många barn och unga till. Förhoppningen är att de i tid och otid blir kränkta med att visiteras, kladdade på. Kanske begås övergrepp eller en liten våldtäkt på den intagna. Men den intagna ska på inget sätt ha en möjlighet till att freda sig eller att senare få upprättelse. Det straffet skulle jag vilja se. Dom här pengarna kan någon få pissa på. Dom är inte värda ett skit! Och vad jag tror om de pengar man ska kunna söka - Kommer två personer på tusen att få dem så är det nog riktigt bra. Fast jag tror att på något sätt kommer regeringen att se till att ingen av de vanvårdade får något. Jag är helt övertygad om det! Jag har aldrig trott på det. Ända sedan barnsben har jag lärt mig misstro politiker och myndighetspersoner, vuxna människor överlag. Oftast är misstron befogad.

Några partier gick ihop om det här. Det var ju alliansen, socialdemokraterna, miljöpartiet. Det enda partiet som tog de vanvårdade barnens parti var Sverigedemokraterna. Ni kan ju gissa vad jag röstar på vid nästa val. Jag hade först tänkt rösta blankt, men ändrade mig igår när jag hörde detta elände om visitation av barn och unga. Jag har dragit med mig min barn och ungdom i hela mitt liv så självklart så måste jag ju rösta på ett parti som tycker som jag i denna fråga. Det är helt otänkbart för mig att rösta på ett parti som skadar våra barn.

Sånt här känner regeringen, politiker som Maria Larsson till, de blundar och låter det fortgå. De tänker nu med lagens hjälp sätta det i system och göra det lagligt och ej straffbart. De tänker i smyg skada våra barn och på så sätt skadar de landet och landets säkerhet. Jag hittade några exempel ute på nätet på sånt som hänt som våra politiker i framtiden vill dölja. Inte du inte jag inte en enda tidning kommer att ha tillgång till sådan här information. Vi och våra barn kommer att vara helt maktlösa i dessa människors klor.

Länk: Våldtäktsoffer får kläder avslitna av manlig personal

Unga flickor som blivit våldtagna strippas av manlig personal. Självmordsbenägna ungdomar lämnas ensamma i bara underkläderna. Och tolvåriga flickor tvingas torka upp sina egna spyor. Detta är några av de saker som sker när barn och ungdomar sätts i isoleringscell på Sveriges statliga ungdomshem.

Barn och unga som tvångsvårdas på statens ungdomshem nekas att vistas utomhus. Något som aldrig skulle hända de grovt kriminella vuxna på Sveriges mest slutna fängelser – det skulle vara att bryta mot lagen. På ungdomshemmen är däremot de tvångsvårdade ungdomarna helt utlämnade åt personalens beslut.

Isolering används som straff mot barn

Det finns stora brister när barn blir inlåsta i isoleringsceller på statens institutioner för omhändertagna barn och ungdomar. Ekots granskning av nästan 500 fall där barn och ungdomar blivit isolerade, visar att metoden används som bestraffning trots att det är olagligt. En rättsskandal!

Isoleringscellerna ska bara få användas när barnen är så våldsamma eller påverkade att inget annat fungerar. Men i praktiken används isolering som straff.

– Man trodde väl att det fick gå till så, när man väl var där inne. Det var ju ingen som hade berättat att det var fel. Jag såg på isoleringen som en slags skamvrå. För i princip vad som helst kan ju ske där inne utan att det kommer ut, säger Maria som varit på sluten ungdomsvård.

På de ungdomshem som Statens institutionsstyrelse, Sis, driver finns små isoleringsceller utan möbler. Det är kala väggar med bara en plastmadrass på golvet. Här blir barnen inlåsta, ofta i bara underkläderna, i upp till 24 timmar.

Isolering är den grövsta åtgärden staten får använda mot barn. Lagen tillåter isolering bara som en sista utväg när barnen är så våldsamma eller så påverkade av berusningsmedel att inga andra medel finns för att stoppa dem från att skada någon. Isolering får aldrig användas som bestraffning.

Ekot har gått igenom beslutstexter och journalanteckningar från alla isoleringar av barn och unga som dokumenterats under sista halvåret 2008. Totalt är det 463 isoleringar av barn och unga från 11 års ålder. Granskningen blottar omfattande brister och regelbrott, där barnen blivit inlåsta i isoleringscell trots att de inte varit vare sig våldsamma eller berusade.

När en 15-årig flicka isoleras är enda motiveringen i journalen att flickan inte vill gå in på sitt rum när personalen säger till henne.

En 14-årig flicka isoleras eftersom hon "har svårt med sitt språk".

En 15-årig kille kallar personalen för "rasister" och skriker ”fuck you”. Han isoleras i 23 timmar och 15 minuter.

I andra fall har barn isolerats efter att ha hamnat i konflikter med personalen när de inte tagit av sig luvan på en tröja, druckit läsk direkt ur flaskan, eller stört när någon tittat på tv.

Det finns många exempel där personalen med våld försökt tvinga barnen att till exempel laga mat, gå upp på morgonen, gå och lägga sig på kvällen eller tvinga med barnen ut på promenad. När barnen gör motstånd hamnar de isoleringscellen.

Sis generaldirektör Ewa Persson Göransson reagerar på det material som Ekot har tagit fram.

– Att det finns brister i dokumentationen, att det krävs ett antal särskilda tillsynsbeslut nu så att vi kan gå till botten med de ärenden där det är uppenbara tveksamheter, där man kan misstänka att det har varit fel i hanteringen, säger Sis generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Barnombudsmannens, BO, jurister har gått igenom Ekots material. Enligt BO är det bara i en minoritet av fallen som personalen följt lagen enligt vad som står i journalerna och besluten om isolering.

– Det som ska vara en undantagsåtgärd har använts med stor frekvens, och att barn har isolerats i strid med lagen, bland annat har det använts som bestraffning av barnen. Med tanke på omfattningen och med tanke på hur utlämnade barnen är på statens institutioner i det här sammanhanget, så tycker jag att man kan se det här som en rättsskandal, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg.

De här isoleringscellerna som de sätter barnen i fick mig att få känslan av en cell i Hitlers Tyskland. Här sitter barnen i väntan på gaskammaren. I väntan på att ytterligare bli plågade. De vet inte vad som väntar dem i cellen eller utanför celldörren när de kommer ut. Detta är tortyr och måste sätta djävulska spår i själen. 

Video - Maria Larsson och Kerstin Wigzell hånar svenska folkets intelligens.

fredag 13 april 2012

Barn och äldreminister Maria Larsson gör det igen! Sviker omhändertagna barn och unga! Så det var det utredningen skulle användas till! Att skada fler barn!

Det är inte så länge sedan som äldre och barnministern Maria Larsson lovade guld och gröna skogar för omhändertagna barn. Nu sker motsatsen. De omhändertagnas trygghet och säkerhet minskas istället. Så var det med det löftet som Maria Larsson gav. Detta är alltså slutklämmen på utredningen och upprättelsen av svikna omhändertagna och vanvårdade barn och unga Allt det fina var alltså en lögn från början till slut!

Den långvariga utredningen har på detta sätt gett politikerna underlag och redskap till hur det på absolut bästa sätt ytterligare ska kunna kränka, misshandla och förstöra livet för fler omhändertagna barn, för barn och unga som omhändertas i framtiden. Dessa barn kommer att sakna skyddsnät och rättigheter. De kommer ej som myndiga och vuxna att kunna klaga på att de blivit felbehandlade. Om Maria Larsson får som hon vill kommer ingen dokumentation att finnas på den omhändertagna. På så sätt förlorar denna person ytterligare sin identitet.

Undra hur länge barn och äldreminister Maria Larsson .. tillhörighet i partiet Kristdemokraterna.! Det jag undrar är egentligen hur länge en sådan livslögn kan fortgå.

Jag mådde verkligen illa i morse när jag hörde Larsson på radio nyheterna. Det var nästan så jag satte gröten i halsen!

-"Inför visitering på ungdomshem"
Fängelselagen som förebild. Barn och unga som vårdas på statliga institutioner ska kunna kroppsvisiteras rutinmässigt utan någon särskild misstanke. Det vill regeringen i ett nytt lagförslag.

Inte verkade hon nämnvärt bry sig om det negativa med detta.

– Det är farligt på det sättet att det ger en öppning till rutinmässiga kroppsvisitationer. Man tar bort kravet på att behöva dokumentera att man gör det här, och det finns heller inget möjlighet att i framtiden få det lagligt prövat om det här har skett på ett sätt som är riktigt, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Och det är farligt menar jag, för det öppnar dörren för att det kan missbrukas utan att det går att upptäcka av tillsyn eller på annat sätt.

På statens särskilda ungdomshem vårdas barn och unga från 11 år. De flesta är inte dömda för brott utan vårdas av andra orsaker.

Löftet som gavs för att förhindra upprepning var:

Regeringens åtgärder för att förhindra upprepning

Regeringen har gjort fler saker för att stärka skyddet och stödet för dagens ungdomar som befinner sig inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Budget närmsta åren. Regeringen föreslår att 140 miljoner avsätts för 2012. Regeringen avser även att avsätta 200 miljoner kronor fr. o.m 2013, varav 18 miljoner kronor för särskilda tillfälliga åtgärder årligen under 2012-2015.

Barnets inflytande ökar. Regeringen anser att en viktig utgångspunkt för den sociala barn- och ungdomsvården är att den, tillsammans med andra verksamheter som rör barn och unga, ska arbeta för att tidigt upptäcka och ge stöd till barn, unga och deras föräldrar. Insatser ska vara evidensbaserade. Barnets bästa ska vara avgörande i beslut som fattas inom socialtjänsten och att barn och unga ska ha rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Därutöver är det betydelsefullt att det finns en effektiv och samordnad statlig tillsyn med ett tydligt barnperspektiv som ser till att lagar, föreskrifter och intentioner med dessa följs och beaktas.

Lagändringar stärker barnskyddet. Regeringen avser att under 2012 föreslå lagändringar som syftar till att stärka stöd och skydd för barn och unga. Regeringen föreslår att varje placerat barn ska ha en ansvarig socialsekreterare. Utöver detta bedömer regeringen att medel bör användas till att utveckla ett nationellt säkerhetsprogram för barn och unga i samhällsvård. Det är vidare angeläget att stärka uppföljningen av den sociala barn- och ungdomsvården på nationell nivå.

Tidigare lagändringar. År 2008 infördes en rätt för barn att få relevant information om sitt ärende och få sin inställning dokumenterad. Samtidigt infördes en skyldighet för socialnämnden att ta fram en genomförandeplan där det ska framgå vem som ansvarar för vad under placeringen och hur den ska följas upp. Detta ska göras tillsammans med barnet, den unge, föräldrarna och familjehemmet. Socialnämnden blev vid samma tidpunkt skyldig att tillgodose de behov ett barn eller en ung person kan ha när en placering avslutas.
Ovanstående lagändringar föreslogs i propositionen 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.

Kriterier för bedömning av familjehem. För att förbättra utredningar av familjehem och jourhem har Socialstyrelsen uppdraget att ta fram grundläggande kriterier för bedömning av familjehem. Uppdraget finns med i 2011 års regleringsbrev.
Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet. Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår.

Program för trygg och säker vård i familjehem. I februari 2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård eller boende. I uppdraget ingår att ta fram vägledning inom området. Vägledningen ska bidra till att arbetet bygger på vetenskapligt beprövade metoder. Den ska också bidra till en rättssäker handläggning av ärenden och ta fram material till kommunerna för grundutbildning av familjehem.
Socialstyrelsen har även i uppdrag att ta fram vägledning för socialtjänsten om hur barnets bästa, barnets berättelse och uppfattning ska dokumenteras. Detta uppdrag finns i regleringsbrevet för 2011.

Skärpt tillsyn av hem för vård och boende. Sedan 2010 har Socialstyrelsen ansvar för tillsynen över socialtjänsten. Det har införts ett barnrättsperspektiv i tillsynen som bland annat innebär att Socialstyrelsen ska tillsyna hem för vård eller boende (HVB) och särskilda ungdomshem två gånger om året, eller oftare om det behövs. Ett av besöken ska vara oanmält. Vid tillsynen ska barn och unga tillfrågas om sina synpunkter. Detta kan ske utan tillstånd från föräldrarna men barnen själva ska givetvis samtycka till att prata med de som utför tillsynen. En försöksverksamhet med tillsynsombud har påbörjats i tio kommuner och ska redovisas under 2013. Cirka 60 barn ingår i försöksverksamheten. Tillsynsombuden är anställda av Socialstyrelsen. De ska träffa barnen minst fyra gånger per år, inledningsvis oftare. Försöksverksamheten ska utvärderas.
I samband med tillsynsreformen fick socialtjänsten skyldighet att informera barn och ungdomar om deras rättigheter och vart de kan vända sig om de har synpunkter på vården. Förändringarna av tillsynen (tillsynsreformen) föreslogs i propositionen 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten.

Regeringen planerar proposition. Regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen under denna mandatperiod som behandlar de förslag som Barnskyddsutredningen lämnade i sitt betänkande SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga.

Inte att förglömma, det spökar på det blå Jesus tåget.

Hittade ett foto på ett tåg jag såg i påsk, kallar det för bebiståget. Eller varför inte för "det Blå Jesuståget"? Lite suddigt foto på bebiståget,  men det får duga och en nygjord affisch på Jesuståget.

Lite om min påsk och det går ju fort för jag har inte gjort något speciellt. Jag har inte tillgång till min kamera just nu så det blir inga foton. Lite synd för det har funnits massor av fint som skulle ha gjort sig bra på bild. I brist på kameran och annat så har jag kladdat runt med akvarellfärgen. Det är kul men otroligt svårt och egentligen inget för en oljemålare. Inte för mig i alla fall. Teknikerna är så otroligt olika. Konstutställningen på Haga är slut och nu väntar jag med spänning på vilka som fick stipendier. Var inte där sista dagen, lite synd men det var inte möjligt. Här nu mina tre sista alster. Det blir inte hela bilden eftersom scanern är lite liten för det. Jag har försökt lappa i två delar, skarven syns, men gör väl inget.

Den första heter "Påsk"
Den andra heter "Fotsvettan"
Den tredje vet jag inte riktigt men något i stil med vibrationer

Det var så länge sedan jag skrev om det blå Jesuståget, men jag tror i alla fall att Michael Jackson  och "Maria" var med på tåget som passagerare? Lite rörigt det här, men vad är inte rörigt egentligen. Speciellt om Jackson och Maria är på tapeten.

Jag kladdade ner några rader på en lapp under påskhelgen.
"Framfusiga och fräcka människor roffar åt sig!?"

Allas lika värde

Jämlikhet

JAG och mina BARN är lika mycket värda som DIG och dina BARN.

JAG älskar mina BARN lika mycket som DU älskar dina BARN.

VÅRA BARN behöver och älskar sin mor och far lika mycket som ERA BARN behöver och älskar sin mor och far.

ALLA är lika mycket värda oberoende av ålder, kön, social status, nationalitet, religion, dåre som direktör, rik som fattig.

VARJE människa är unik i sig själv och ska behandlas med respekt för den han eller hon är. VARJE människa har en värdefull uppgift att göra i livet.Svenskt myndighetsväsen ? - Korrumperat eller bara ett stort skämt?

Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv och det blir tydligen aldrig bättre!?

Det måste jag väl ändå haka med på och till fullo hålla med om. Finns något mer att tillägga? Den som läst min blogg kan kanske hålla med. Det känns som en upprättelse bara det att få läsa något sådant i en tidning.

Peter Althin och Anton Strand: Skyll inte på systemfel i socialtjänsten – det är personalen som är problemet

Det riktas stark kritik mot socialtjänstens utredningskompetens och orsaken sägs vara systemfel. Men problemen inom socialtjänsten ligger på individnivå, bland socialarbetare och deras chefer.

Om man inte längre kan lägga fullt engagemang och ge positiv energi till människor som har svåra problem ska man byta arbete, skriver Peter Althin och Anton Strand.

I Sverige finns en tendens att skylla problem på systemfel och anonyma kollektiv.

Socialtjänstens utredningar utgör många gånger utgångspunkt för förvaltningsdomstolarnas bedömningar i mål som för individen kan vara livsavgörande.

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter som inte stämmer överens med socialtjänstens bedömningar utelämnas

LIVSAVGÖRANDE. Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande – den kan exempelvis leda till att man förlorar vårdnaden om sitt barn. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand.

Att arbeta med människor som av någon anledning har problem kräver ett brinnande intresse. Vidare ska man byta arbete om man upplever sig inte längre kunna ge dessa människor ett fullt engagemang och positiv energi.

Detta är grunden och inställningen för oss i vårt arbete och borde också vara det för landets socialarbetare.

Svensk alkoholpolitik?

Måste väl ändå vara ett skämt? Varför sälja något som är mycket skadligt o farligt!?. Precis! Med statens eget godtycke.

Vad har vi då hälsovårdsnämnden till? Dom brukar stoppa allt som är farligt för människan "hälsofarligt".

Alkohol är i allra högsta grad farligt "livsfarligt" och framkallar sjukdomar och elände i olika grad. Alkohol är allergiframkallande, borde inte hälsovårdsnämnden titta lite närmare på det här?

Kom och köp kom och köp!! säger våra politiker.

Vad gör våra politiker när det gått åt helvete för den som lockats till att köpa. Det politikerna gör är ingenting. De kommer med pekpinnen "usch och fy" en alkolist vad trisst!

Sen så skriver dom en massa papper som sen skickas runt, runt! En jäkla massa papper! Troligen kommer papperen bort med tiden och ingen har någon koll - Vad var det som hände egentligen! - ingen orkar bry sig!

- den som lockats in i denna beroende fälla blir straffad på olika sätt. Människor förlorar sina familjer, sina jobb, sina hem, blir satta i stora skulder. Vart tog pengarna vägen som skulle ha gått till det? Jo! till systembolaget och sen till statskassan. Vilka bestämmer över statskassan då? Vilka lyfter lön ur den "Man har gett med ena handen och tagit tillbaka med nästa" "Ingen tillgång, ingen efterfrågan".

Yrke som: Socialsekreterare, Fältassistent, Socialassistent

Att tänka på: Som socialsekreterare arbetar du med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. Ekonomiska svårigheter, missbruk, arbetslöshet, och problem inom familjen är några faktorer som kan komplicera livet. Med samtal och olika former av stöd försöker du hjälpa din klient att själv finna en lösning. Som socialsekreterare måste du vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Man måste vara intresserad av människor, kunna möta kulturfrågor och ha förmåga att sätta sig in i andras situation. Arbetet kräver tålamod och man måste vara beredd på att ibland ställas inför besvikelser. "Som socialsekreterare har man tystnadsplikt."

En skrämmande bild av människan!

Som gamar och hyenor. De går ihop i flock, om de vädrar sig till ett ensamt svagt byte. Ett byte i underläge. Sen jagar de gemensamt det försvagade bytet till utmattning, sen sliter de bytet i stycken. Deras syfte är endast att döda, att sko sig själva. Men de är så fega så de går i flock, de är så fega så en hel flock väljer ett svagt ensamt byte.


MILJÖFÖRSTÖRINGEN ! - Människans förstörelse av ett levande konstverk, ett mästerverk "JORDEN"


RISK FÖR NYA KATASTROFER
Småredskatastrofen inträffade 2006 när ett område utanför Munkedal drabbades av ett gigantiskt skred.
Ett flera hundra meter långt och bredd område uppstod när motorvägen delade sig. Så sent som i december 2013 stoppades trafiken på E6:an i Bohuslän när 500 kubikmeter jord gled ner för en slänt och stannade vid vägkanten.
I framtiden ser man en ökad risk för skred i hela Göteborg eftersom staden delvis är byggd på lerjord, även Götaälvdalen ligger i riskzonen.
- Överhuvudtaget lermarker som ligger i sluttande terräng, säger Bo Lind, ställföreträdande generaldirektör vid Statens geotekniska institut.
"Rädda för kvicklera"
- Vi är särskilt rädda för kvicklera som finns ganska mycket i Götaälv och alla delar som varit täckta av det forna ishavet. För den leran har en sådan egenskap att den förlorar sin hållfastighet om den störs.
Bo Lind berättar att kvickleran är fast, men vid ett litet jordskred tappar den sin stabilitet.
- Den blir som filmjölk.
Det är vanligt med skred och ras under perioder då det regnat mycket. Vanligast i regnperioder. Ökad nederbörd ger ökad avrinning i älvarna vilket ökar risken för erosion. Samtidigt ökar vattentrycket i marken.
- Då minskar jordens hållfastighet och du får sämre stabilitet, säger Bo Lind.
Mot detta kan man göra geotekniska åtgärder som att stoppa erosioner med erosionsskydd längs älvkanterna, förstärka marken geotekniskt och i vissa fall flytta eventuella verksamhet därifrån.

Utsatta områden
Områden som är extra utsatta: Hela Götaälvdalen särskilt förbi Lilla Edet och sträckan mellan Nygård och Trollhättan, Rödbo, Nol och Nödinge.
Även andra dalgångar är extra utsatta så som Kvillebäckens dalgång, Viskadalen och Örekilsälven.

SÅ HOTAR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA DIN HÄLSA
Som en följd av de kortare vintrarna kommer allt färre att frysa ihjäl eller skada sig vid halkolyckor. Men å andra sidan kan fler komma att dö på grund av värmeböljor. Risken är störst hos äldre över 80 år, hjärt-, kärl- och lungsjuka samt ensamstående med funktionshinder som vistas mycket inomhus i byggnader som lagrar värme och har otillräcklig ventilation.
Under varmare sommar månaderna ökar dessutom risken för matburna sjukdomsutbrott.
Varmare badvatten kan låta som något positivt men det kan även leda till ökade halter av toxinproducerande cyanobakterier, så kallade giftalger. Det kan ge hudirritationer samtidigt som småbarn och husdjur som sväljer vattnet kan få mag- och tarmbesvär och undantagsvis allvarligare förgiftningssymtom.
Kortare och mildare vintrar passar fästingar utomordentligt. Risken för att få fästingburna sjukdomar kommer därför att öka ytterligare samtidigt som risksäsongen förlängs.
Enligt 1177.se är områden runt Vänern, sydöstra Orust, i området Fjällbacka-Grebbestad och runt Göteborg riskområden i dag.

MER REGN HOTAR DRICKSVATTNET.
I Vänern finns det i dag problem med att leda bort vatten, enligt Naturvårdsverket. Forskarna bakom FN:s klimatpanels rapport är överens om att det kommer bli fler skyfall i framtiden. I samband med ökade temperaturer, ökar luftfuktigheten och så avdunstar det mer från havet, berättar Lars Bärring på SMHI.
Enligt SMHI:s prognos kommer årsnederbörden att öka med 10-30 procent vilket kan skapa ännu fler problem i just Vänern. Eftersom mer vatten måste passera genom Göta älv kan det ge ett baksug.
- Det kan göra så att avloppsvattnet kommer in i dricksvattnet, säger Sten Bergström, professor på SMHI.
Detta kan leda till att e-colibakterier i vattnet bli vanligare i framtiden, enligt Läkartidningen. Något som i sin tur skulle kunna ge problem med urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar.

Monsterstormen Sandy.
Vad ruskigt det som hänt i USA. Kanske dax att ställa bilarna och ta tåget istället! Läste idag att om du reser med tåg mellan Stockholm och Göteborg orsakar du samma mängd utsläpp av växthusgaser som en bilresa på 30 meter. Och inte snacka om flyget, det är ruskigt mycket värre!

Nya isfria arktis kan ge Sverige kallare och gråare somrar.
Arktis smälter rekordsnabbt - Istäcket mindre än på 6 000 år - en tredjedel har försvunnit sedan 1970-talet.
Sommaren i Sverige har varit kall och regnig, men på andra håll har rekordhöga temperaturer uppmätts.
Kallare och gråare
- När isen smälter kan vindarna, som i dag mest går från väst till öst, förändras så att de går mer syd-nord och nord-syd. Mer sydliga vindar över Grönland kan störa det normala vindflödet över Atlanten. Det kan innebära att ni i Skandinavien kan få kallare och gråare somrar, säger Overland till DN

Så mycket varmare har jorden blivit,
den globala uppvärmningen av jorden över 131 år.
– Det är dramatiskt!
– Vi kan minska utsläppstakten och komma till en nivå som är acceptabel. Men vi klarar inte att komma under den tvågradersökning som alla säger. Det är osannolikt. Men övertid kan vi få bukt med det. Vi helt enkelt måste, säger Michael Tjernström

Nu begravs Japan i snö.
Drivor på 3,5 meter gör att landet nu förbereder sig på stora skador.

Think it's cold HERE? Beautiful pictures from around the globe show the whole world is freezing

Gigantiskt företag förstör regnskog
Världens ondaste företag förstör regnskog och tvångsflyttar 40 000. Byggandet av Belo Monte-dammen i hjärtat av Amazonas regnskog, kommer att få stora konsekvenser.
Den gigantiska vattenfallsdammen kommer att lägga 700 kvadratkilometer regnskog under vatten, och driva tre indianstammar på flykt.

20 ton sill flöt i land i Norge.

"Berusade" papegojor faller från luften.

Fåglar föll från himlen.
Fåglarna ska ha varit starar och rödvingade trupialer.

Döda fåglar 2011
I Falköping hittades upp mot hundra döda kajor. Undersökningar visade senare att fåglarna dött av yttre våld.

I Italienska Faenza ramlade 8 000 duvor ner från himlen.

I Beebe, USA, föll flera tusen fåglar döda ner.

I Saint-Augustin-de-Desmaures, Kanada, hittade en bonde 80 döda duvor på sina marker.

Costa Concordia är en "tidsinställd bomb" för miljön, varnar Italiens miljöminister Corrado Clini. Omedelbara åtgärder krävs för att undvika en katastrof.– Fartyget har fulla bränsletankar. Det är en tung diesel som skulle kunna sjunka till sjöbotten. Det skulle vara en katastrof, sade Corrado Clini enligt AFP.I värsta fall skulle bränslet kunna läcka ut i havet och förorena kusten, vilket skulle få konsekvenser för både fågelliv och marint liv.

Pan Flute Armonia Song
Något så otroligt vackert. Nej! Det är inte manipulerat i något program. Det existerar om man orkar kolla efter det, orkar gå ut, titta uppåt, titta neråt. "Guds mästerverk" Undra hur lång tid det tog när han/hon skapade detta mästerverk. Hur gjorde han/hon minsta lilla fina detalj? Går det att återskapa om det skulle bli förstört? Finns någon kopia?


Citat, Ordspråk och annat av vikt

"DU KAN INTE HÄRSKA ÖVER ETT HELT LAND OM DU INTE KAN HÄRSKA ÖVER DITT SAMVETE"

"Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet."!

"Endast dina verkliga vänner talar om för dig när du är smutsig i ansiktet."

"Ett bekvämt sätt att ljuga är att tiga om sanningen "

"Glöm inte bort att nuet är det viktigaste och att nuet skapar. Det förgångna finns bara kvar som det är, man kan lära av historien men inte förändra den."

"LÖGNEN tar bort tryggheten tilliten tron glädjen lyckan! Och krossar hjärtan."

"BRUTNA LÖFTEN, missbrukade förtroenden skapar dåligt samvete och skuld, hos den person som håller på med sånt. Vad som sen händer hos den som fått sina förtroenden missbrukade och löften brutna ser väl ut lite olika beroende på vad det gäller. Men en sak är ju solklar..det drar inte med sig något gott åt något håll."

Orättvisan skapar hat, respektlöshet och våld.

Avundsjukan är grön och gjord av metall, skitnödig och mycket farlig!

"LIVSAVGÖRANDE, Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande.Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras elleratt uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand."

"Att ha värk gör ont, men att inte bli trodd gör ondare"

"Målet är ingenting - vägen dit är allt"

"Det här är första dagen i resten av mitt liv"

"Älskar man inte för mycket, älskar man inte nog"

"Ge inte upp när du fortfarande har någonting att ge. Ingenting är över förrän det ögonblick du slutar att försöka"


”Sex är svårt utan kärlek”

"Själar säger aldrig farväl"

"Den goda viljan!"

"Min lycka är din
din lycka är min
och gråten är min
när du gråter"

"– Som hemlös är man helt ensam. Man har ingen familj och inget socialt kontaktnät. De som har det blir inte hemlösa. "

"En lögnare måste ha gott minne"

"Det är med tunnpannkakor som med livet - just när det börjar gå riktigt bra tar smeten slut."

Hunden farligare än vargen!

Politiskt vallöfte:
Mest till de som tjänar bäst, mycket till de som har det hyggligt och absolut ingenting till de som har det svårast.

Vid ett vägskäl i livet fick jag ett råd av en ung person - Se problemen som en utmaning eller som ett äventyr, då blir livet mycket roligare och lättare.


De tio budorden.

1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
5. Du ska inte dräpa.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus.
10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

SEX

Visste du att sex kan skruva tillbaka klockan? I en undersökning vid Scotland’s Royal Edinburgh Hospital bad forskaren David Weeks en panel att gissa åldern på 3500 deltagare, som de såg genom ett fönster. Det visade sig att männen och kvinnorna som antogs vara 7-12 år yngre än de var, hade sex i genomsnitt tre gånger i veckan. Dessutom hade de sex som varade tre gånger längre än de andra deltagarna. Sex kan reducera stress, och förbättra sömnkvaliteten, något som kan ta bort flera år från utseendet. Den enda andra faktoren som hade lika mycket inverkan på deltagarnas ungdomlighet var hur fysiskt aktiva de var i övrigt.

rull meny till kul o bra grejor

Håll Sverige Rent

Nedskräpning är när man med uppsåt eller av oaktsamhet kastar eller lämnar skräp efter sig utomhus, på en plats som allmänheten har tillträde, typiskt längs vägar, på torg och i parker, men även i marina miljöer som hav och sjöar.

Fakta: Så dyr är nedskräpningen

Ringa förseelse: Inga böter
• Cigarettfimp
• Tuggummi
• Bussbiljett
• Kolapapper

Nedskräpningsförseelse: 800 kronor i böter
• Glas- och plastflaskor
• Olika sorters dryckesförpackningar (till exempel öl-
och läskburkar)
• Snabbmatsförpackningar
• Engångsgrillar

Nedskräpning: Böter eller fängelse i upp till ett år
• Förpackningar som innehåller tändvätska, färg eller
andra kemikalier som kan vara miljöfarliga.
• Om du placerar ut större mängder skräp eller skräpar
ner i systematisk omfattning.

(SVT)

25 januari 2014 kl 23:14 OP-ED | ZULMAY AFZALI

Nej, svenskarna är inte rasister!

Invandrare bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar!

De ger dig ett falskt leende och låtsas att de bryr sig om dig. Men de enda de tycker om och bryr sig om är sig själva. Svenskarna är de värsta rasisterna i världen.” Så lät det i ett samtal som jag hörde mellan fyra asylsökande som väntade på svar på sina asylansökningar på Alstermo asylboende, torsdagen den 10 mars 2011.

När jag bodde på asylboendet mötte jag mycket få svenskar. Jag började tro att det jag hörde var sant och undrade om jag gjort mitt livs största misstag när jag kom till ett så rasistiskt land. Fast när jag ibland träffade svensk personal på boendet var de alltid mycket vänliga. Och varför skulle svenskarna behöva spela trevliga och låtsas att de bryr sig om asylsökande?

Jag visste inte vad jag skulle tro. Jag hörde bara negativa åsikter om svenskar, aldrig något positivt. I april 2011 fick jag flyktingstatus och skulle nu i praktiken få erfara hur rasistiskt folket i mitt nya land var.

Jag frågade andra som beviljats PUT (permanent uppehållstillstånd) varför svenskarna, om de nu vore så rasistiska, tillåter folk från andra länder att stanna i deras land och bli en del av deras samhälle. De sa: ”Bara för att svenskarna ger oss PUT så innebär det inte att de inte är rasister! De var tvungna att ge oss PUT för att vi hade så bra asylhistorier och för att Sverige inte vill kallas ett rasistiskt land”.

Nu har jag bott tre år i Sverige och har en helt annan bild av svenskar än de flesta asylinvandrare som jag träffar och pratar med har. Sedan ett år har jag ett bra jobb som lärare och försörjer mig själv. Från min första dag i en sfi-klass med svenska lärare, på resor med bussar och tåg, i butiker och på caféer, hos svenska familjer som jag lärt känna – överallt har jag observerat hur svenskar beter sig. Hittills har jag inte en enda gång mött något som kommer i närheten av rasism bland svenskar.

Däremot är det tyvärr flera av mina landsmän och andra som invandrat som bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar och som inte vill anpassa sig och integreras i det land som gett dem möjligheter. Om de får sina pengar från Socialbyrån en dag för sent kallar de det rasism. När busschauffören ber dem visa sina biljetter är han rasist. Om läkaren inte ger dem de mediciner de vill ha så är läkaren rasist. Och så vidare.

Den svenska asylhanteringen måste bli strikt, tydlig och rättssäker och svenskarna bör inte acceptera att lättvindigt kallas rasister. Annars blir de gisslan i sitt eget land och föraktet för dem riskerar att växa hos de asylinvandrade. De flesta är från sina hemländer vana vid att myndighetspersoner och lärare är auktoriteter, inte närmast självutplånande, vilket många av oss ofta möter här.

Den svenska vänligheten, sådan den uttrycks i systemen kring asylhanteringen och integrationen av människor som beviljats asyl eller uppehållstillstånd i Sverige, gör många nyanlända förvirrade och skapar en dålig grund att bygga ömsesidig tillit och respekt på.

Zulmay Afzali är före detta regeringstjänsteman i Afghanistan, flykting i Sverige sedan tre år, lärare och författare. mummelforlaget@comhem.se