lördag 5 januari 2013

Jag skrev på en liten lapp - Det som ingen trodde på! De vanvårdade! De som blev vanvårdade av dem som tog på sig ansvaret. Först ett jävla pådrag och sedan ingenting. Sadism och tortyr?

Helt plötsligt för en stund sedan blev jag så trött, så otroligt trött! Så började det snurra i huvudet och så kom illamåendet.

Jag har haft en del konstiga och läskiga drömmar i natt. Har inte sovit bra. Jag har funderat hit och dit. Och jag måste ju påstå att det mesta är lite kaos just nu.

Den stora frågan är just nu vad regeringen och ersättningsnämnden menar med de kriterier man ska ha för att ha rätt till skadeståndet av en förstörd barndom. Jag kallar det skadestånd, dom kallar det ersättning.

Det finns inget i de kriterierna som jag riktigt förstår eller känner igen i samband med utredningen av vanvårdade barn. Det ser mer ut som dom ska utreda en del krigsbrott.

Jag fattar inget? Men som jag trott hela tiden så har regeringen ingen lust att betala ut något till sådana skitungar som oss! Dom ska ha rätt till varje pris.

Det här har ju pågått lång tid, utredningen och hela den skiten. Det har dragits ut på tiden, lovats och sedan brutits löften, det har ingetts hopp. Vad är inte det? Det om något är själslig tortyr. Vilka skulle hålla på med sådant utan att blinka, utan att på minsta sätt ta hänsyn till de som drabbas. Jo! Bara en sadist klarar att skada människor så! Så detta förfarande har verkligen sadistiska inslag.

Så! Då vet jag vad dom menar med - "övergrepp eller försummelser av allvarlig art?"
Det är vad de över 1000 intervjuade personerna fått utstå både före, i samband med och efter intervjuerna.

Det kan ju inte bara gälla fysisk tortyr, det måste ju kunna gälla psykisk tortyr också.

"Rätt till ersättning har de som utsatts för de mest allvarliga formerna av övergrepp eller försummelser. Som exempel kan nämnas sexuella övergrepp eller grova fysiska övergrepp av annat slag. Också sadistiska eller tortyrliknande förhållanden i fosterhemmet eller på institutionen är övergrepp eller försummelser av allvarlig art. Ytterligare exempel är allvarliga brister i tillsyn och omvårdnad."

Om någon blivit utsatt för psykisk tortyr som barn så borde det kanske redan finnas läkarutlåtanden eller färdiga domar för det redan. Det är ju så otroligt mycket mer märkbart så läkare borde väl ha anlitats?

Ja! Hur ska det gå? Nu ska ett antal människor försöka komma överens om oss dretungar. Klarar dom det eller blir dom osams? Blir det konflikter?


Här är dom igen med regeringen Fredrik Reinfeldt (M) och barn och äldreminister Maria Larsson (KDS) i toppen.


Ledamöterna i Ersättningsnämnden är utsedda av regeringen. Följande personer ingår i nämnden:

f.d. hovrättslagman Göran Ewerlöf, nämndordförande
f.d. generaldirektör Håkan Sandesjö, vice nämndordförande
f.d. lagman Alf Andersson
f.d. socialråd Åsa Börjesson
f.d. justitieråd Marianne Eliason
medicinalråd Lars Hellgren
f.d. ambassadör Göran Håkansson
f.d. generaldirektör Carl-Anders Ifvarsson
f.d. kammarrättslagman Marja Regner
leg. psykolog Olof Risberg
överläkare Stefan Skagerberg
överläkare Claes Sundelin
f.d. generaldirektör Anita Werner

Video - Elvis Presley - You Were Always On My Mind

2013-01-06 klockan 22:05
Läste något ikväll, gör inget nytt inlägg om det utan fyller på gårdagens inlägg.

Jag kommer att kopiera delar från det inlägget plus att lägga in en video om en hämtning av ett barn med polishjälp. Gå gärna in och läs hela inlägget, det är läsvärt men skrämmande, man blir ledsen och gråter.

"Den svenska vanvården av barn är att likna vid Abu Ghraib-skandalen"

Under 2003 gjorde amerikanska soldater sig skyldiga till fysiska, psykiska och sexuella övergrepp mot irakiska fångar i Abu Ghraib-fängelset. Och under 1900-talet, att döma av de berättelser som kommit fram genom Vanvårdsutredningen, utsattes även svenska barn för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp i de fosterhem och barnhem där de befann sig. Dessa människorättsbrott har mer gemensamt än man kan tro.

Jag skulle vilja påstå att vi även i Sverige har bedrivit ett krig som fört med sig stora civila umbäranden såväl som otaliga dödsfall – ett krig mot kärnfamiljen.

Detta krig tog sin början när 1924 års barnavårdslag infördes, då staten kunde ta barn från deras familjer, ofta under helt godtyckliga former. Som journalisten Lillemor Holmberg skrev om just denna lag och dess tillämpning i tidskriften Perspektiv 1957:

“Åtta små syskon i Vetlanda har av polisen gång på gång släpats från sitt hem till ett barnhem, sedan barnen ideligen förtvivlat sprungit gråtande hem från barnhemmet till sina föräldrar. Barnavårdsnämnden framhärdar i att öva polisvåld mot barnen, även när barnen upprepade gånger flyr hem i förtvivlan. Varför vaknade inte besinningen, tvivlet och omprövningen hos dessa myndigheter åtminstone andra gången barnen sprang hem? Förklaringen kan inte vara någon annan än att barnavårdsnämnden av prestigeskäl måste få rätt. Även om kanske poliserna grät inombords över att behöva behandla små barn på detta hjärtlösa sätt, har de ingen rätt att vägra lyda order.”

Barnhemmen i dag.
Medan övergreppen i Abu Ghraib har blivit fullt utredda och är sedan länge historia, utsätts barn än i dag för övergrepp på svenska barnhem. Och precis som var fallet i gamla Vetlanda 1957, ges polisen än i dag i uppgift att föra tillbaka barn från deras föräldrar när de rymt från sina barnhem och fosterhem .m.m..

Långa utredningar för utsatta barn.
Utredningar om barn som misshandlas och utsätts för övergrepp tar i många fall betydligt längre tid än de 90 dagar som reglerna säger. En del barn har fått vänta i flera år.
De långa utredningarna kan få allvarliga konsekvenser för många barn, säger företrädare från Rädda Barnen. - I värsta fall fortsätter barnen att bli slagna, säger Åsa Landberg, författare till rapporten och psykolog och psykoterapeut på Rädda Barnen. Andra konsekvenser är att barnen tappar förtroende för vuxenvärlden, att de psykiska symptom de har förvärras samt att det blir svårare att utreda brottet när lång tid har gått.

En vuxen som blir utsatt för brott och inte upplever att man agerar tillräckligt snabbt kan själv kontakta polisen och framföra sitt klagomål, den möjligheten har sällan ett barn.

Morgan Johansson, tidigare S-minister, tog initiativet till Vanvårdsutredningen efter SVT-dokumentären Stulen barndom som 2005 riktade strålkastarljuset mot våldet i svenska fosterhem.

–Många kan vittna om hemska livsöden, och har blivit svikna av samhället gång på gång. Då är det djupt stötande att låta en utredare föreslå en ersättning och sedan plötsligt säga nej, säger Morgan Johansson.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg konstaterar att staten tar på sig ett stort ansvar när ett barn omhändertas. –Försummar man det, och inte klarar av det ansvaret så är det viktigt att man markerar allvaret i det, säger han till Sveriges Radios Ekot, enligt.

Måndag 4 februari 2013
Det är väl ändå bra att våra politiker kommer på att ett sexuellt övergrepp på ett barn är ett grovt brott. Bättre sent än aldrig. Men vad hjälper det dom som tidigare blivit utsatta? Har det något värde och betydelse det nya synsättet för de som redan blivit kränkta och skadade av någon pervers jävel. Och till saken hör ju också att när ett litet barn blir utsatt så tar det oftast många år innan ungen törs knysta om det, det kan säkert ha gått både 30 och 40 år. Var hamnar det då? Kan någon straffas? Eller går kräket fri? Men i vilket fall som helst så skriver Expressen så här idag:

Regeringen vill ändra svensk våldtäktslag

Regeringen vill ändra lagen så att fler typer av sexuella övergrepp ska betecknas som våldtäkt.
"Sexuella övergrepp innebär en allvarlig integritetskränkning. Respekten för varje människas absoluta rätt till sexuell integritet och sexuellt självbestämmande måste därför värnas och vara tydlig.

Straffminimum höjs
Enligt justitiedepartementet innebär ändringen av "hjälplöst tillstånd" till "särskilt utsatt situation" att det blir tydligt att även in sådana situationer där ett offer möter övergreppet med passivitet (exempelvis på grund av rädsla) omfattas av våldtäktsbrottet.

I remissen vill regeringen också utvidga vad som kan bedömas som grovt sexuellt övergrepp mot barn. Syftet är att ge domstolarna ett större utrymme att bedöma allvarliga sexuella övergrepp mot barn som grova brott.

torsdag 3 januari 2013

Ersättningsnämnden är i gång. Talesätt på vägen. Kommer från en tidning, ICA - kuriren från 1970 talet tror jag. Lycka till!


Med glättigt sinne i trevligt tjäll man lyckan finne till livets kväll.
*
Efter middag ligg och vil efter kvällsmat spring en mil.
*
Ej bättre börda du bär på vägen än kärlek mycken.
*
Lycklig den vars huvud är med hjärtat i förbund.
*
Små hus täckes med halm, stora med inteckningar.
*
Lappa dina byxor och betala din skuld så lever du fröjdefull.
*
Litet gnabb ibland skadar intet grand om man älskar blott varann.
*
Tänk när dig en olycksdag hunnit att den i morgon försvunnit.
*
Ett hem om det är gott är livets bästa lott.
*
Ingenting är så ringa att det ej duger till något.
*
Med gåvor  och gengåvor varar vänskap längst om annars intet står emot.
*
Av skadan blir man vis  men icke rik.

Ersättningsnämnden är en statlig myndighet som bildades 1 januari 2013. Den prövar ersättning till personer som mellan 1920 och 1980 utsatts för allvarliga övergrepp eller försummelser i samband med att de som barn varit omhändertagna i samhällsvård. Möjligheten att ansöka om ersättning finns till och med 31 december 2014.

Ersättningsnämnden består av två avdelningar som fattar beslut om ersättning. Ordföranden i varje avdelning är eller har varit ordinarie domare. Övriga ledamöter är jurister eller har annan kompetens, inom till exempel barnpsykiatri. Ersättningsnämnden har även möjlighet att ta in utomstående experter för att kunna fatta sina beslut. Experterna har särskild sakkunskap, till exempel om vilka levnadsförhållanden som var att betrakta som normalt förekommande under en viss tidpunkt eller om den sociala barn- och ungdomsvården.

Till sin hjälp har Ersättningsnämnden även ett kansli. Det består bland annat av ett tiotal handläggare som utreder och förbereder ärendet innan det lämnas till nämnden, som sedan fattar beslut om ersättning ska beviljas eller inte.

Ledamöterna i Ersättningsnämnden är utsedda av regeringen. Följande personer ingår i nämnden:
f.d. hovrättslagman Göran Ewerlöf, nämndordförande
f.d. generaldirektör Håkan Sandesjö, vice nämndordförande
f.d. lagman Alf Andersson
f.d. socialråd Åsa Börjesson
f.d. justitieråd Marianne Eliason
medicinalråd Lars Hellgren
f.d. ambassadör Göran Håkansson
f.d. generaldirektör Carl-Anders Ifvarsson
f.d. kammarrättslagman Marja Regner
leg. psykolog Olof Risberg
överläkare Stefan Skagerberg
överläkare Claes Sundelin
f.d. generaldirektör Anita Werner

video - Arthur Brown - "Fire" (1968)

Ersättningsnämndens webbplats - klicka på länken så kommer du dit.

Allas lika värde

Jämlikhet

JAG och mina BARN är lika mycket värda som DIG och dina BARN.

JAG älskar mina BARN lika mycket som DU älskar dina BARN.

VÅRA BARN behöver och älskar sin mor och far lika mycket som ERA BARN behöver och älskar sin mor och far.

ALLA är lika mycket värda oberoende av ålder, kön, social status, nationalitet, religion, dåre som direktör, rik som fattig.

VARJE människa är unik i sig själv och ska behandlas med respekt för den han eller hon är. VARJE människa har en värdefull uppgift att göra i livet.Svenskt myndighetsväsen ? - Korrumperat eller bara ett stort skämt?

Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv och det blir tydligen aldrig bättre!?

Det måste jag väl ändå haka med på och till fullo hålla med om. Finns något mer att tillägga? Den som läst min blogg kan kanske hålla med. Det känns som en upprättelse bara det att få läsa något sådant i en tidning.

Peter Althin och Anton Strand: Skyll inte på systemfel i socialtjänsten – det är personalen som är problemet

Det riktas stark kritik mot socialtjänstens utredningskompetens och orsaken sägs vara systemfel. Men problemen inom socialtjänsten ligger på individnivå, bland socialarbetare och deras chefer.

Om man inte längre kan lägga fullt engagemang och ge positiv energi till människor som har svåra problem ska man byta arbete, skriver Peter Althin och Anton Strand.

I Sverige finns en tendens att skylla problem på systemfel och anonyma kollektiv.

Socialtjänstens utredningar utgör många gånger utgångspunkt för förvaltningsdomstolarnas bedömningar i mål som för individen kan vara livsavgörande.

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter som inte stämmer överens med socialtjänstens bedömningar utelämnas

LIVSAVGÖRANDE. Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande – den kan exempelvis leda till att man förlorar vårdnaden om sitt barn. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand.

Att arbeta med människor som av någon anledning har problem kräver ett brinnande intresse. Vidare ska man byta arbete om man upplever sig inte längre kunna ge dessa människor ett fullt engagemang och positiv energi.

Detta är grunden och inställningen för oss i vårt arbete och borde också vara det för landets socialarbetare.

Svensk alkoholpolitik?

Måste väl ändå vara ett skämt? Varför sälja något som är mycket skadligt o farligt!?. Precis! Med statens eget godtycke.

Vad har vi då hälsovårdsnämnden till? Dom brukar stoppa allt som är farligt för människan "hälsofarligt".

Alkohol är i allra högsta grad farligt "livsfarligt" och framkallar sjukdomar och elände i olika grad. Alkohol är allergiframkallande, borde inte hälsovårdsnämnden titta lite närmare på det här?

Kom och köp kom och köp!! säger våra politiker.

Vad gör våra politiker när det gått åt helvete för den som lockats till att köpa. Det politikerna gör är ingenting. De kommer med pekpinnen "usch och fy" en alkolist vad trisst!

Sen så skriver dom en massa papper som sen skickas runt, runt! En jäkla massa papper! Troligen kommer papperen bort med tiden och ingen har någon koll - Vad var det som hände egentligen! - ingen orkar bry sig!

- den som lockats in i denna beroende fälla blir straffad på olika sätt. Människor förlorar sina familjer, sina jobb, sina hem, blir satta i stora skulder. Vart tog pengarna vägen som skulle ha gått till det? Jo! till systembolaget och sen till statskassan. Vilka bestämmer över statskassan då? Vilka lyfter lön ur den "Man har gett med ena handen och tagit tillbaka med nästa" "Ingen tillgång, ingen efterfrågan".

Yrke som: Socialsekreterare, Fältassistent, Socialassistent

Att tänka på: Som socialsekreterare arbetar du med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. Ekonomiska svårigheter, missbruk, arbetslöshet, och problem inom familjen är några faktorer som kan komplicera livet. Med samtal och olika former av stöd försöker du hjälpa din klient att själv finna en lösning. Som socialsekreterare måste du vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Man måste vara intresserad av människor, kunna möta kulturfrågor och ha förmåga att sätta sig in i andras situation. Arbetet kräver tålamod och man måste vara beredd på att ibland ställas inför besvikelser. "Som socialsekreterare har man tystnadsplikt."

En skrämmande bild av människan!

Som gamar och hyenor. De går ihop i flock, om de vädrar sig till ett ensamt svagt byte. Ett byte i underläge. Sen jagar de gemensamt det försvagade bytet till utmattning, sen sliter de bytet i stycken. Deras syfte är endast att döda, att sko sig själva. Men de är så fega så de går i flock, de är så fega så en hel flock väljer ett svagt ensamt byte.


MILJÖFÖRSTÖRINGEN ! - Människans förstörelse av ett levande konstverk, ett mästerverk "JORDEN"


RISK FÖR NYA KATASTROFER
Småredskatastrofen inträffade 2006 när ett område utanför Munkedal drabbades av ett gigantiskt skred.
Ett flera hundra meter långt och bredd område uppstod när motorvägen delade sig. Så sent som i december 2013 stoppades trafiken på E6:an i Bohuslän när 500 kubikmeter jord gled ner för en slänt och stannade vid vägkanten.
I framtiden ser man en ökad risk för skred i hela Göteborg eftersom staden delvis är byggd på lerjord, även Götaälvdalen ligger i riskzonen.
- Överhuvudtaget lermarker som ligger i sluttande terräng, säger Bo Lind, ställföreträdande generaldirektör vid Statens geotekniska institut.
"Rädda för kvicklera"
- Vi är särskilt rädda för kvicklera som finns ganska mycket i Götaälv och alla delar som varit täckta av det forna ishavet. För den leran har en sådan egenskap att den förlorar sin hållfastighet om den störs.
Bo Lind berättar att kvickleran är fast, men vid ett litet jordskred tappar den sin stabilitet.
- Den blir som filmjölk.
Det är vanligt med skred och ras under perioder då det regnat mycket. Vanligast i regnperioder. Ökad nederbörd ger ökad avrinning i älvarna vilket ökar risken för erosion. Samtidigt ökar vattentrycket i marken.
- Då minskar jordens hållfastighet och du får sämre stabilitet, säger Bo Lind.
Mot detta kan man göra geotekniska åtgärder som att stoppa erosioner med erosionsskydd längs älvkanterna, förstärka marken geotekniskt och i vissa fall flytta eventuella verksamhet därifrån.

Utsatta områden
Områden som är extra utsatta: Hela Götaälvdalen särskilt förbi Lilla Edet och sträckan mellan Nygård och Trollhättan, Rödbo, Nol och Nödinge.
Även andra dalgångar är extra utsatta så som Kvillebäckens dalgång, Viskadalen och Örekilsälven.

SÅ HOTAR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA DIN HÄLSA
Som en följd av de kortare vintrarna kommer allt färre att frysa ihjäl eller skada sig vid halkolyckor. Men å andra sidan kan fler komma att dö på grund av värmeböljor. Risken är störst hos äldre över 80 år, hjärt-, kärl- och lungsjuka samt ensamstående med funktionshinder som vistas mycket inomhus i byggnader som lagrar värme och har otillräcklig ventilation.
Under varmare sommar månaderna ökar dessutom risken för matburna sjukdomsutbrott.
Varmare badvatten kan låta som något positivt men det kan även leda till ökade halter av toxinproducerande cyanobakterier, så kallade giftalger. Det kan ge hudirritationer samtidigt som småbarn och husdjur som sväljer vattnet kan få mag- och tarmbesvär och undantagsvis allvarligare förgiftningssymtom.
Kortare och mildare vintrar passar fästingar utomordentligt. Risken för att få fästingburna sjukdomar kommer därför att öka ytterligare samtidigt som risksäsongen förlängs.
Enligt 1177.se är områden runt Vänern, sydöstra Orust, i området Fjällbacka-Grebbestad och runt Göteborg riskområden i dag.

MER REGN HOTAR DRICKSVATTNET.
I Vänern finns det i dag problem med att leda bort vatten, enligt Naturvårdsverket. Forskarna bakom FN:s klimatpanels rapport är överens om att det kommer bli fler skyfall i framtiden. I samband med ökade temperaturer, ökar luftfuktigheten och så avdunstar det mer från havet, berättar Lars Bärring på SMHI.
Enligt SMHI:s prognos kommer årsnederbörden att öka med 10-30 procent vilket kan skapa ännu fler problem i just Vänern. Eftersom mer vatten måste passera genom Göta älv kan det ge ett baksug.
- Det kan göra så att avloppsvattnet kommer in i dricksvattnet, säger Sten Bergström, professor på SMHI.
Detta kan leda till att e-colibakterier i vattnet bli vanligare i framtiden, enligt Läkartidningen. Något som i sin tur skulle kunna ge problem med urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar.

Monsterstormen Sandy.
Vad ruskigt det som hänt i USA. Kanske dax att ställa bilarna och ta tåget istället! Läste idag att om du reser med tåg mellan Stockholm och Göteborg orsakar du samma mängd utsläpp av växthusgaser som en bilresa på 30 meter. Och inte snacka om flyget, det är ruskigt mycket värre!

Nya isfria arktis kan ge Sverige kallare och gråare somrar.
Arktis smälter rekordsnabbt - Istäcket mindre än på 6 000 år - en tredjedel har försvunnit sedan 1970-talet.
Sommaren i Sverige har varit kall och regnig, men på andra håll har rekordhöga temperaturer uppmätts.
Kallare och gråare
- När isen smälter kan vindarna, som i dag mest går från väst till öst, förändras så att de går mer syd-nord och nord-syd. Mer sydliga vindar över Grönland kan störa det normala vindflödet över Atlanten. Det kan innebära att ni i Skandinavien kan få kallare och gråare somrar, säger Overland till DN

Så mycket varmare har jorden blivit,
den globala uppvärmningen av jorden över 131 år.
– Det är dramatiskt!
– Vi kan minska utsläppstakten och komma till en nivå som är acceptabel. Men vi klarar inte att komma under den tvågradersökning som alla säger. Det är osannolikt. Men övertid kan vi få bukt med det. Vi helt enkelt måste, säger Michael Tjernström

Nu begravs Japan i snö.
Drivor på 3,5 meter gör att landet nu förbereder sig på stora skador.

Think it's cold HERE? Beautiful pictures from around the globe show the whole world is freezing

Gigantiskt företag förstör regnskog
Världens ondaste företag förstör regnskog och tvångsflyttar 40 000. Byggandet av Belo Monte-dammen i hjärtat av Amazonas regnskog, kommer att få stora konsekvenser.
Den gigantiska vattenfallsdammen kommer att lägga 700 kvadratkilometer regnskog under vatten, och driva tre indianstammar på flykt.

20 ton sill flöt i land i Norge.

"Berusade" papegojor faller från luften.

Fåglar föll från himlen.
Fåglarna ska ha varit starar och rödvingade trupialer.

Döda fåglar 2011
I Falköping hittades upp mot hundra döda kajor. Undersökningar visade senare att fåglarna dött av yttre våld.

I Italienska Faenza ramlade 8 000 duvor ner från himlen.

I Beebe, USA, föll flera tusen fåglar döda ner.

I Saint-Augustin-de-Desmaures, Kanada, hittade en bonde 80 döda duvor på sina marker.

Costa Concordia är en "tidsinställd bomb" för miljön, varnar Italiens miljöminister Corrado Clini. Omedelbara åtgärder krävs för att undvika en katastrof.– Fartyget har fulla bränsletankar. Det är en tung diesel som skulle kunna sjunka till sjöbotten. Det skulle vara en katastrof, sade Corrado Clini enligt AFP.I värsta fall skulle bränslet kunna läcka ut i havet och förorena kusten, vilket skulle få konsekvenser för både fågelliv och marint liv.

Pan Flute Armonia Song
Något så otroligt vackert. Nej! Det är inte manipulerat i något program. Det existerar om man orkar kolla efter det, orkar gå ut, titta uppåt, titta neråt. "Guds mästerverk" Undra hur lång tid det tog när han/hon skapade detta mästerverk. Hur gjorde han/hon minsta lilla fina detalj? Går det att återskapa om det skulle bli förstört? Finns någon kopia?


Citat, Ordspråk och annat av vikt

"DU KAN INTE HÄRSKA ÖVER ETT HELT LAND OM DU INTE KAN HÄRSKA ÖVER DITT SAMVETE"

"Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet."!

"Endast dina verkliga vänner talar om för dig när du är smutsig i ansiktet."

"Ett bekvämt sätt att ljuga är att tiga om sanningen "

"Glöm inte bort att nuet är det viktigaste och att nuet skapar. Det förgångna finns bara kvar som det är, man kan lära av historien men inte förändra den."

"LÖGNEN tar bort tryggheten tilliten tron glädjen lyckan! Och krossar hjärtan."

"BRUTNA LÖFTEN, missbrukade förtroenden skapar dåligt samvete och skuld, hos den person som håller på med sånt. Vad som sen händer hos den som fått sina förtroenden missbrukade och löften brutna ser väl ut lite olika beroende på vad det gäller. Men en sak är ju solklar..det drar inte med sig något gott åt något håll."

Orättvisan skapar hat, respektlöshet och våld.

Avundsjukan är grön och gjord av metall, skitnödig och mycket farlig!

"LIVSAVGÖRANDE, Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande.Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras elleratt uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand."

"Att ha värk gör ont, men att inte bli trodd gör ondare"

"Målet är ingenting - vägen dit är allt"

"Det här är första dagen i resten av mitt liv"

"Älskar man inte för mycket, älskar man inte nog"

"Ge inte upp när du fortfarande har någonting att ge. Ingenting är över förrän det ögonblick du slutar att försöka"


”Sex är svårt utan kärlek”

"Själar säger aldrig farväl"

"Den goda viljan!"

"Min lycka är din
din lycka är min
och gråten är min
när du gråter"

"– Som hemlös är man helt ensam. Man har ingen familj och inget socialt kontaktnät. De som har det blir inte hemlösa. "

"En lögnare måste ha gott minne"

"Det är med tunnpannkakor som med livet - just när det börjar gå riktigt bra tar smeten slut."

Hunden farligare än vargen!

Politiskt vallöfte:
Mest till de som tjänar bäst, mycket till de som har det hyggligt och absolut ingenting till de som har det svårast.

Vid ett vägskäl i livet fick jag ett råd av en ung person - Se problemen som en utmaning eller som ett äventyr, då blir livet mycket roligare och lättare.


De tio budorden.

1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
5. Du ska inte dräpa.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus.
10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

SEX

Visste du att sex kan skruva tillbaka klockan? I en undersökning vid Scotland’s Royal Edinburgh Hospital bad forskaren David Weeks en panel att gissa åldern på 3500 deltagare, som de såg genom ett fönster. Det visade sig att männen och kvinnorna som antogs vara 7-12 år yngre än de var, hade sex i genomsnitt tre gånger i veckan. Dessutom hade de sex som varade tre gånger längre än de andra deltagarna. Sex kan reducera stress, och förbättra sömnkvaliteten, något som kan ta bort flera år från utseendet. Den enda andra faktoren som hade lika mycket inverkan på deltagarnas ungdomlighet var hur fysiskt aktiva de var i övrigt.

rull meny till kul o bra grejor

Håll Sverige Rent

Nedskräpning är när man med uppsåt eller av oaktsamhet kastar eller lämnar skräp efter sig utomhus, på en plats som allmänheten har tillträde, typiskt längs vägar, på torg och i parker, men även i marina miljöer som hav och sjöar.

Fakta: Så dyr är nedskräpningen

Ringa förseelse: Inga böter
• Cigarettfimp
• Tuggummi
• Bussbiljett
• Kolapapper

Nedskräpningsförseelse: 800 kronor i böter
• Glas- och plastflaskor
• Olika sorters dryckesförpackningar (till exempel öl-
och läskburkar)
• Snabbmatsförpackningar
• Engångsgrillar

Nedskräpning: Böter eller fängelse i upp till ett år
• Förpackningar som innehåller tändvätska, färg eller
andra kemikalier som kan vara miljöfarliga.
• Om du placerar ut större mängder skräp eller skräpar
ner i systematisk omfattning.

(SVT)

25 januari 2014 kl 23:14 OP-ED | ZULMAY AFZALI

Nej, svenskarna är inte rasister!

Invandrare bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar!

De ger dig ett falskt leende och låtsas att de bryr sig om dig. Men de enda de tycker om och bryr sig om är sig själva. Svenskarna är de värsta rasisterna i världen.” Så lät det i ett samtal som jag hörde mellan fyra asylsökande som väntade på svar på sina asylansökningar på Alstermo asylboende, torsdagen den 10 mars 2011.

När jag bodde på asylboendet mötte jag mycket få svenskar. Jag började tro att det jag hörde var sant och undrade om jag gjort mitt livs största misstag när jag kom till ett så rasistiskt land. Fast när jag ibland träffade svensk personal på boendet var de alltid mycket vänliga. Och varför skulle svenskarna behöva spela trevliga och låtsas att de bryr sig om asylsökande?

Jag visste inte vad jag skulle tro. Jag hörde bara negativa åsikter om svenskar, aldrig något positivt. I april 2011 fick jag flyktingstatus och skulle nu i praktiken få erfara hur rasistiskt folket i mitt nya land var.

Jag frågade andra som beviljats PUT (permanent uppehållstillstånd) varför svenskarna, om de nu vore så rasistiska, tillåter folk från andra länder att stanna i deras land och bli en del av deras samhälle. De sa: ”Bara för att svenskarna ger oss PUT så innebär det inte att de inte är rasister! De var tvungna att ge oss PUT för att vi hade så bra asylhistorier och för att Sverige inte vill kallas ett rasistiskt land”.

Nu har jag bott tre år i Sverige och har en helt annan bild av svenskar än de flesta asylinvandrare som jag träffar och pratar med har. Sedan ett år har jag ett bra jobb som lärare och försörjer mig själv. Från min första dag i en sfi-klass med svenska lärare, på resor med bussar och tåg, i butiker och på caféer, hos svenska familjer som jag lärt känna – överallt har jag observerat hur svenskar beter sig. Hittills har jag inte en enda gång mött något som kommer i närheten av rasism bland svenskar.

Däremot är det tyvärr flera av mina landsmän och andra som invandrat som bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar och som inte vill anpassa sig och integreras i det land som gett dem möjligheter. Om de får sina pengar från Socialbyrån en dag för sent kallar de det rasism. När busschauffören ber dem visa sina biljetter är han rasist. Om läkaren inte ger dem de mediciner de vill ha så är läkaren rasist. Och så vidare.

Den svenska asylhanteringen måste bli strikt, tydlig och rättssäker och svenskarna bör inte acceptera att lättvindigt kallas rasister. Annars blir de gisslan i sitt eget land och föraktet för dem riskerar att växa hos de asylinvandrade. De flesta är från sina hemländer vana vid att myndighetspersoner och lärare är auktoriteter, inte närmast självutplånande, vilket många av oss ofta möter här.

Den svenska vänligheten, sådan den uttrycks i systemen kring asylhanteringen och integrationen av människor som beviljats asyl eller uppehållstillstånd i Sverige, gör många nyanlända förvirrade och skapar en dålig grund att bygga ömsesidig tillit och respekt på.

Zulmay Afzali är före detta regeringstjänsteman i Afghanistan, flykting i Sverige sedan tre år, lärare och författare. mummelforlaget@comhem.se