fredag 15 januari 2010

Vad gör människor till torterare? - Alla dagar får inte bli så här!

Nu är det bara att fortsätta att skriva. Dagen är förstörd som så många andra dagar. Jag har iallafall blivit på det klara med att jag inte är udda eller konstig på något sätt. Tänk vad många som sagt att det är väl bara att glömma och gå vidare. Men så lätt var det inte. Precis som andra säger som haft en traumatisk barndom "det är som en film som spelas upp gång på gång i huvudet". Det behövs inte så mycket, så snurrar filmen igång.

Stödsamtal hade man ju kunnat fått, men till vilken nytta då? Slutar filmen då? Är allt glömt då? Blir jag lycklig då? Jag som sökt lyckan hela livet, jag har inte hittat den ännu. Har inte riktigt förstått varför den inte vill komma till mig. Nu förstår jag ju att den aldrig kommer att göra det, så jag kan sluta leta och se sanningen. Min lycka las i sank redan som barn.

Alla dagar får inte bli så här! Det finns saker man måste få gjort och idag funkar det inte. Jag har försökt lirka med mig själv flera gånger nu under dagen, men det vill sig inte! Jag har saker att göra som borde vara roligt, det skulle vara det för någon annan. Men ingen glädje, lycka eller tillfredsställelse infinner sig. Jävla skit!

Jag hittade något ute på nätet. Jag tar med det. Det är bara en liten bit av sanningen. Jag blir förbannad, ja riktigt förbannad. Här tas det upp hur fosterföräldrar .m.m. har misskött sina fosterbarn. Men inte på ett enda ställe har framkommit om alla missar socialtanterna och farbröder gjort. Alla deras fel, alla deras lögner och felskrivningar i rapporter. Sånt höll dom på med "sociala" när jag var liten. Rena lögner. Dom hittade på sin egna lilla storry, utan att bry sig hur det skulle drabba den lilla ungen i resten av dens liv. Dom har suttit och lyft sin lön och skitit i resten. På mindre ställen var det ju så att alla kände alla. Så självklart så höll ju barnavårdsnämden mina fosterföräldrar bakom ryggen. Små ställen ska man akta sig för. Mycket inavel, alla är släkt med varandra. Klart locket läggs på. Till och med lärarna ljög i sina rapporter .... då är det illa! Vilka jävla människor!

Psykisk misshandel handlar om att trampa över gränser. - länk klicka
Psykisk misshandel - länk klicka

Här det jag hittade på nätet

Utredningen om vanvård i den sociala barnavården

Att bli intervjuad av statliga utredare om övergrepp och vanvård i barndomen kan vara en befrielse för gamla foster- och barnhemsbarn. Äntligen någon som tror på dem. Dessutom vill många bidra till att dagens barn inte drabbas på samma sätt, enligt utredaren Göran Johansson.

Fakta

”Flera av intervjupersonerna berättar hur de blivit slagna, i ansiktet, på kroppen, med eller utan kläder. De har slagits med sopkvastar, mattpiskare, kedjor, galgar, piskor, brädor eller med händerna.” ”Många har berättat att de tvingats anpassa sig till ­meningslösa regler, blivit nypta, fått kroppsdelar ­omvridna, blivit dragna i håret, hånade och sparkade, kastade upp i luften för att ramla fritt mot golvet, sparkade nerför trappor, fått sina ägodelar och leksaker förstörda som straff för någon förseelse.” ”Det finns exempel på hur barn har blivit spottade på, inlåsta i garderober, toaletter, pannrum, utelåsta i snön, med nedkissade kläder, fått stryk och blivit ­hånade för sängvätning, tvingats äta upp uppspydd mat, tvingats titta på när småsyskon blivit plågade. Barn har också blivit hotade med skjutvapen, med knivar, har hållits utanför fönster på hög höjd.”

”Flera berättar att de som barn blivit tafsade på, tvingats utföra sexuella handlingar på fostermor, fosterfar, institutionsföreståndaren, annan personal, blivit våldtagna sedan späd ålder, inte en gång utan systematiskt och upprepat.”

”Många berättar om att de inte förstått varför de har ryckts upp ur sina sammanhang, hur de har skiljts från sina syskon, kamrater och anhöriga. Det har inte funnits någon där som förklarat för dem. De har inte fått veta varför, för hur lång tid, eller vad som kommer att hända.”

Utdrag ur delrapport 1 från Utredningen om vanvård i den sociala barnavården, augusti 2007.

–Vad gör människor till torterare? Det var ju vanliga svenska fosterfamiljer och många hade en stark ställning på bygden men bakom fasaden förekom misshandel och sexuellt utnyttjande. Att så många av förövarna var kvinnor är nytt för oss. Det har vi inte läst om i forskning tidigare.

Man måste sätta in händelserna i‑ett historiskt perspektiv. En örfil på 50-talet var inte samma sak som en örfil idag. Först 1979 förbjöds barnaga i Sverige.

– Men det här handlar om värre saker än dåtidens uppfostringsmetoder. Det här var även då brottsliga handlingar.

– Den här typen av övergrepp förföljer en i resten av livet. Många talar om att händelserna spelas upp som en film i huvudet om och om igen.

3 kommentarer:

Sandra sa...

Är "vanvårdad". Läste Lummed blogg om detta och fylldes av ambivalens. Tack alla som engagerar sig, däribland Lumme. Men ganska snart stod det klart för mig att han själv är lyckligt oberörd om vad skadeståndsdebatten egentligen innebär för oss hårt drabbade. Varför den är viktig ur ett större perspektiv. Den var också kränkande formulerad på väsentliga punkter, med en retorik som lämnar mig frågande om han tar problematiken på allvar, trots allt? Så jag skrev ett svar:

Tack för att du är engagerad i detta och hjälpt oss ”vanvårdade” som utsatts för obeskrivliga övergrepp av olika slag. Att du gjort påtryckningar för att en upprättelseutredning nu ska komma till stånd, är förstås något även vi välkomnar. Mer eller mindre desperat. För det är väl kanske när det gäller detta förtvivlade rop på att få bli sedda och trodda innan vi dör, som man kan ana att du av naturliga skäl inte kan empatisera med oss till fullo. För hur ska någon som inte behövt uppleva våra infernon som redan nödställda barn förstå våra uppslitande behov: att vi behöver bli tagna på allvar även ur ett rättsperspektiv.

Varför skulle vi som tvingats slockna själsligen och fått se syskon dö (som jag), fått psykiska och / eller fysiska handikapp för livet, blivit tvingade att upprätthålla en fasad utåt ovanpå allt och därmed tvingats bli barnskådespelare ovanpå alla traumor (som jag) eller välja den förtappade vägen (som mina syskon): skära sig i kinden som pragmatiska rop på hjälp (som aldrig fyllde sitt syfte) eller börja knarka vid 12 års ålder i hopp om att våra socialsekreterare åtminstone skulle vilja prata med oss i enrum en enda gång så att vi fick hjälp att fly – VARFÖR skulle detta inte föranleda även en rättslig process och aktualisera ”brott mot mänskliga rättigheter” precis som judarna och andra överlevare i krig etc. erhållit utbetalningar av större slag?

Kanske det är denna principfråga som du och andra inte tänker på när ni ställer vårt eventuella skadestånd mot de ekonomiska resurser som barnen av idag behöver. Min mormor, som var judinna, behövde aldrig mer tänka på hur politikerna hanterar tillkommande människorättsfrågor efter hennes tid. Det var inte hennes sak att stå till svars för dem, menade den tyska regeringen.
I samma anda menar vi att det inte är vårt ansvar att offra en ev. juridisk rättighet. Vi har haft modet och orken att sitta i lååånga ”förhör” med utredarna, bekostat förlorad arbetsdag, upprepat de plågsamma historier som vi försökt förtränga, tagit emot psykologträffar för att möjliggöra ett yttre lugn igen – allt för att vittna så att barnen av idag ska få en annorlunda vård och ökad säkerhet. Menar du att vi ska offra ännu mer? Jag skriver detta för att du måste förstå att det kan upplevas mycket ledsamt och kränkande för oss hårt drabbade att dessa ohyggliga brott mot barnkonventionen och rättigheter förklaras bort med pragmatiska (skenbara?) ekonomiska argument som ”att det skulle vara ett slag mot barnen av idag” om pengarna går till oss. Pengarna kan väl få gå på olika konton – det är väl överhuvudtaget inte offrenas sak att utstå ytterligare kompromisser av rättvisan?? Utredaren visade ju därtill i torsdags att det handlar om annat än pengar för samhällsvården av idag. Det handlar om den lokala praktiken (socialförvaltningarna) och kan således botas med organistoriska ting som lagar, omprioriteringar, medvetenhet etc., långt ifrån rena pengar endast.

Sandra sa...

Jag kan förstå hur du upplever de föreningar du nämner. Men jag kan också både som offer och beteendevetare förstå vad som ligger bakom deras kamp. Varför de trycker på skadeståndskravet, och varför beloppet spelar roll. Det är symboliskt och visar på digniteten i tragiken. Vi har försökt i flera år att få våra historier berättade, att åstadkomma genomgripande förbättringar för både oss själva och andra. Detta har inte låtit sig göras, som ni vet. Det kan därför vara kränkande för dem om det antyds att de är allmänt giriga när det finns allvarlig tyngd och principer bakom. Jag vet vad min mormor gick igenom under krigstiden (som vuxen) och jag vet vad jag och mina syskon gick igenom som barn. Det är en gåta för mig varför vårt lidande och tillhörande konskevenser för våra liv (ja, en av oss är inte vid liv och en annan lever på gränsen mellan liv och död) inte skulle kunna likställas med det stora skadestånd som hon blev tilldelad för att kunna få leva sitt liv lite lugnare, lite mindre kränkt. Kanske det rentav kan värderas ännu tyngre att bli drabbad som barn, ur ett rättsligt perspektiv?

”Vanvårdad”

wirginiella 52 år sa...

Jag har läst dina bloggar. Och jag tycker det är bra att du bloggar om så mycket. Jag åkte även jag upp titt Stockholms statens utredning inom vanvården i det sociala nätet. För mig var detta bra att häöva ur mig. Det jag vait utsatt för. Inom dett "Smhälles väl" Som var förr. Man bara hoppas att inga mera barn drabbas av den vanvård. Som vi tidens då förflutna utsattes för. Så nu får vi se hur det blir. Minne från tider man var på barnhem, fosterhem, och institution. Det är så mycket som man varit utsatt för. Det sägs att tiden läker alla sår". Tiden kanske mildrar såren, kanske bitvis läketa" Ärren dom består, för bleknas men finns i det inre. Upprättelse handlar inte om skade stond. Inte för mig. upprättelse är att få ett papper om att fel begåtts. Det finns inga ursäketer, för hur många av oss fått lida. För så många mår inte bra i dag.

Allas lika värde

Jämlikhet

JAG och mina BARN är lika mycket värda som DIG och dina BARN.

JAG älskar mina BARN lika mycket som DU älskar dina BARN.

VÅRA BARN behöver och älskar sin mor och far lika mycket som ERA BARN behöver och älskar sin mor och far.

ALLA är lika mycket värda oberoende av ålder, kön, social status, nationalitet, religion, dåre som direktör, rik som fattig.

VARJE människa är unik i sig själv och ska behandlas med respekt för den han eller hon är. VARJE människa har en värdefull uppgift att göra i livet.Svenskt myndighetsväsen ? - Korrumperat eller bara ett stort skämt?

Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv och det blir tydligen aldrig bättre!?

Det måste jag väl ändå haka med på och till fullo hålla med om. Finns något mer att tillägga? Den som läst min blogg kan kanske hålla med. Det känns som en upprättelse bara det att få läsa något sådant i en tidning.

Peter Althin och Anton Strand: Skyll inte på systemfel i socialtjänsten – det är personalen som är problemet

Det riktas stark kritik mot socialtjänstens utredningskompetens och orsaken sägs vara systemfel. Men problemen inom socialtjänsten ligger på individnivå, bland socialarbetare och deras chefer.

Om man inte längre kan lägga fullt engagemang och ge positiv energi till människor som har svåra problem ska man byta arbete, skriver Peter Althin och Anton Strand.

I Sverige finns en tendens att skylla problem på systemfel och anonyma kollektiv.

Socialtjänstens utredningar utgör många gånger utgångspunkt för förvaltningsdomstolarnas bedömningar i mål som för individen kan vara livsavgörande.

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter som inte stämmer överens med socialtjänstens bedömningar utelämnas

LIVSAVGÖRANDE. Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande – den kan exempelvis leda till att man förlorar vårdnaden om sitt barn. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand.

Att arbeta med människor som av någon anledning har problem kräver ett brinnande intresse. Vidare ska man byta arbete om man upplever sig inte längre kunna ge dessa människor ett fullt engagemang och positiv energi.

Detta är grunden och inställningen för oss i vårt arbete och borde också vara det för landets socialarbetare.

Svensk alkoholpolitik?

Måste väl ändå vara ett skämt? Varför sälja något som är mycket skadligt o farligt!?. Precis! Med statens eget godtycke.

Vad har vi då hälsovårdsnämnden till? Dom brukar stoppa allt som är farligt för människan "hälsofarligt".

Alkohol är i allra högsta grad farligt "livsfarligt" och framkallar sjukdomar och elände i olika grad. Alkohol är allergiframkallande, borde inte hälsovårdsnämnden titta lite närmare på det här?

Kom och köp kom och köp!! säger våra politiker.

Vad gör våra politiker när det gått åt helvete för den som lockats till att köpa. Det politikerna gör är ingenting. De kommer med pekpinnen "usch och fy" en alkolist vad trisst!

Sen så skriver dom en massa papper som sen skickas runt, runt! En jäkla massa papper! Troligen kommer papperen bort med tiden och ingen har någon koll - Vad var det som hände egentligen! - ingen orkar bry sig!

- den som lockats in i denna beroende fälla blir straffad på olika sätt. Människor förlorar sina familjer, sina jobb, sina hem, blir satta i stora skulder. Vart tog pengarna vägen som skulle ha gått till det? Jo! till systembolaget och sen till statskassan. Vilka bestämmer över statskassan då? Vilka lyfter lön ur den "Man har gett med ena handen och tagit tillbaka med nästa" "Ingen tillgång, ingen efterfrågan".

Yrke som: Socialsekreterare, Fältassistent, Socialassistent

Yrkesinformation

Arbete:

Som socialsekreterare arbetar du med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. Ekonomiska svårigheter, missbruk, arbetslöshet, och problem inom familjen är några faktorer som kan komplicera livet. Med samtal och olika former av stöd försöker du hjälpa din klient att själv finna en lösning. Som socialsekreterare måste du vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation.


Att tänka på:

Som socialsekreterare arbetar du med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. Ekonomiska svårigheter, missbruk, arbetslöshet, och problem inom familjen är några faktorer som kan komplicera livet. Med samtal och olika former av stöd försöker du hjälpa din klient att själv finna en lösning. Som socialsekreterare måste du vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Man måste vara intresserad av människor, kunna möta kulturfrågor och ha förmåga att sätta sig in i andras situation. Arbetet kräver tålamod och man måste vara beredd på att ibland ställas inför besvikelser.

Som socialsekreterare har man tystnadsplikt.

En skrämmande bild av människan!

Som gamar och hyenor. De går ihop i flock, om de vädrar sig till ett ensamt svagt byte. Ett byte i underläge. Sen jagar de gemensamt det försvagade bytet till utmattning, sen sliter de bytet i stycken. Deras syfte är endast att döda, att sko sig själva. Men de är så fega så de går i flock, de är så fega så en hel flock väljer ett svagt ensamt byte.


MILJÖFÖRSTÖRINGEN ! - Människans förstörelse av ett levande konstverk, ett mästerverk "JORDEN"


RISK FÖR NYA KATASTROFER
Småredskatastrofen inträffade 2006 när ett område utanför Munkedal drabbades av ett gigantiskt skred.
Ett flera hundra meter långt och bredd område uppstod när motorvägen delade sig. Så sent som i december 2013 stoppades trafiken på E6:an i Bohuslän när 500 kubikmeter jord gled ner för en slänt och stannade vid vägkanten.
I framtiden ser man en ökad risk för skred i hela Göteborg eftersom staden delvis är byggd på lerjord, även Götaälvdalen ligger i riskzonen.
- Överhuvudtaget lermarker som ligger i sluttande terräng, säger Bo Lind, ställföreträdande generaldirektör vid Statens geotekniska institut.
"Rädda för kvicklera"
- Vi är särskilt rädda för kvicklera som finns ganska mycket i Götaälv och alla delar som varit täckta av det forna ishavet. För den leran har en sådan egenskap att den förlorar sin hållfastighet om den störs.
Bo Lind berättar att kvickleran är fast, men vid ett litet jordskred tappar den sin stabilitet.
- Den blir som filmjölk.
Det är vanligt med skred och ras under perioder då det regnat mycket. Vanligast i regnperioder. Ökad nederbörd ger ökad avrinning i älvarna vilket ökar risken för erosion. Samtidigt ökar vattentrycket i marken.
- Då minskar jordens hållfastighet och du får sämre stabilitet, säger Bo Lind.
Mot detta kan man göra geotekniska åtgärder som att stoppa erosioner med erosionsskydd längs älvkanterna, förstärka marken geotekniskt och i vissa fall flytta eventuella verksamhet därifrån.

Utsatta områden
Områden som är extra utsatta: Hela Götaälvdalen särskilt förbi Lilla Edet och sträckan mellan Nygård och Trollhättan, Rödbo, Nol och Nödinge.
Även andra dalgångar är extra utsatta så som Kvillebäckens dalgång, Viskadalen och Örekilsälven.

SÅ HOTAR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA DIN HÄLSA
Som en följd av de kortare vintrarna kommer allt färre att frysa ihjäl eller skada sig vid halkolyckor. Men å andra sidan kan fler komma att dö på grund av värmeböljor. Risken är störst hos äldre över 80 år, hjärt-, kärl- och lungsjuka samt ensamstående med funktionshinder som vistas mycket inomhus i byggnader som lagrar värme och har otillräcklig ventilation.
Under varmare sommar månaderna ökar dessutom risken för matburna sjukdomsutbrott.
Varmare badvatten kan låta som något positivt men det kan även leda till ökade halter av toxinproducerande cyanobakterier, så kallade giftalger. Det kan ge hudirritationer samtidigt som småbarn och husdjur som sväljer vattnet kan få mag- och tarmbesvär och undantagsvis allvarligare förgiftningssymtom.
Kortare och mildare vintrar passar fästingar utomordentligt. Risken för att få fästingburna sjukdomar kommer därför att öka ytterligare samtidigt som risksäsongen förlängs.
Enligt 1177.se är områden runt Vänern, sydöstra Orust, i området Fjällbacka-Grebbestad och runt Göteborg riskområden i dag.

MER REGN HOTAR DRICKSVATTNET.
I Vänern finns det i dag problem med att leda bort vatten, enligt Naturvårdsverket. Forskarna bakom FN:s klimatpanels rapport är överens om att det kommer bli fler skyfall i framtiden. I samband med ökade temperaturer, ökar luftfuktigheten och så avdunstar det mer från havet, berättar Lars Bärring på SMHI.
Enligt SMHI:s prognos kommer årsnederbörden att öka med 10-30 procent vilket kan skapa ännu fler problem i just Vänern. Eftersom mer vatten måste passera genom Göta älv kan det ge ett baksug.
- Det kan göra så att avloppsvattnet kommer in i dricksvattnet, säger Sten Bergström, professor på SMHI.
Detta kan leda till att e-colibakterier i vattnet bli vanligare i framtiden, enligt Läkartidningen. Något som i sin tur skulle kunna ge problem med urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar.

Monsterstormen Sandy.
Vad ruskigt det som hänt i USA. Kanske dax att ställa bilarna och ta tåget istället! Läste idag att om du reser med tåg mellan Stockholm och Göteborg orsakar du samma mängd utsläpp av växthusgaser som en bilresa på 30 meter. Och inte snacka om flyget, det är ruskigt mycket värre!

Nya isfria arktis kan ge Sverige kallare och gråare somrar.
Arktis smälter rekordsnabbt - Istäcket mindre än på 6 000 år - en tredjedel har försvunnit sedan 1970-talet.
Sommaren i Sverige har varit kall och regnig, men på andra håll har rekordhöga temperaturer uppmätts.
Kallare och gråare
- När isen smälter kan vindarna, som i dag mest går från väst till öst, förändras så att de går mer syd-nord och nord-syd. Mer sydliga vindar över Grönland kan störa det normala vindflödet över Atlanten. Det kan innebära att ni i Skandinavien kan få kallare och gråare somrar, säger Overland till DN

Så mycket varmare har jorden blivit,
den globala uppvärmningen av jorden över 131 år.
– Det är dramatiskt!
– Vi kan minska utsläppstakten och komma till en nivå som är acceptabel. Men vi klarar inte att komma under den tvågradersökning som alla säger. Det är osannolikt. Men övertid kan vi få bukt med det. Vi helt enkelt måste, säger Michael Tjernström

Nu begravs Japan i snö.
Drivor på 3,5 meter gör att landet nu förbereder sig på stora skador.

Think it's cold HERE? Beautiful pictures from around the globe show the whole world is freezing

Gigantiskt företag förstör regnskog
Världens ondaste företag förstör regnskog och tvångsflyttar 40 000. Byggandet av Belo Monte-dammen i hjärtat av Amazonas regnskog, kommer att få stora konsekvenser.
Den gigantiska vattenfallsdammen kommer att lägga 700 kvadratkilometer regnskog under vatten, och driva tre indianstammar på flykt.

20 ton sill flöt i land i Norge.

"Berusade" papegojor faller från luften.

Fåglar föll från himlen.
Fåglarna ska ha varit starar och rödvingade trupialer.

Döda fåglar 2011
I Falköping hittades upp mot hundra döda kajor. Undersökningar visade senare att fåglarna dött av yttre våld.

I Italienska Faenza ramlade 8 000 duvor ner från himlen.

I Beebe, USA, föll flera tusen fåglar döda ner.

I Saint-Augustin-de-Desmaures, Kanada, hittade en bonde 80 döda duvor på sina marker.

Costa Concordia är en "tidsinställd bomb" för miljön, varnar Italiens miljöminister Corrado Clini. Omedelbara åtgärder krävs för att undvika en katastrof.– Fartyget har fulla bränsletankar. Det är en tung diesel som skulle kunna sjunka till sjöbotten. Det skulle vara en katastrof, sade Corrado Clini enligt AFP.I värsta fall skulle bränslet kunna läcka ut i havet och förorena kusten, vilket skulle få konsekvenser för både fågelliv och marint liv.

Pan Flute Armonia Song
Något så otroligt vackert. Nej! Det är inte manipulerat i något program. Det existerar om man orkar kolla efter det, orkar gå ut, titta uppåt, titta neråt. "Guds mästerverk" Undra hur lång tid det tog när han/hon skapade detta mästerverk. Hur gjorde han/hon minsta lilla fina detalj? Går det att återskapa om det skulle bli förstört? Finns någon kopia?


Citat, Ordspråk och annat av vikt

"DU KAN INTE HÄRSKA ÖVER ETT HELT LAND OM DU INTE KAN HÄRSKA ÖVER DITT SAMVETE"

"Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet."!

"Endast dina verkliga vänner talar om för dig när du är smutsig i ansiktet."

"Ett bekvämt sätt att ljuga är att tiga om sanningen "

"Glöm inte bort att nuet är det viktigaste och att nuet skapar. Det förgångna finns bara kvar som det är, man kan lära av historien men inte förändra den."

"LÖGNEN tar bort tryggheten tilliten tron glädjen lyckan! Och krossar hjärtan."

"BRUTNA LÖFTEN, missbrukade förtroenden skapar dåligt samvete och skuld, hos den person som håller på med sånt. Vad som sen händer hos den som fått sina förtroenden missbrukade och löften brutna ser väl ut lite olika beroende på vad det gäller. Men en sak är ju solklar..det drar inte med sig något gott åt något håll."

Orättvisan skapar hat, respektlöshet och våld.

Avundsjukan är grön och gjord av metall, skitnödig och mycket farlig!

"LIVSAVGÖRANDE, Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande.Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras elleratt uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand."

"Att ha värk gör ont, men att inte bli trodd gör ondare"

"Målet är ingenting - vägen dit är allt"

"Det här är första dagen i resten av mitt liv"

"Älskar man inte för mycket, älskar man inte nog"

"Ge inte upp när du fortfarande har någonting att ge. Ingenting är över förrän det ögonblick du slutar att försöka"


”Sex är svårt utan kärlek”

"Själar säger aldrig farväl"

"Den goda viljan!"

"Min lycka är din
din lycka är min
och gråten är min
när du gråter"

"– Som hemlös är man helt ensam. Man har ingen familj och inget socialt kontaktnät. De som har det blir inte hemlösa. "

"En lögnare måste ha gott minne"

"Det är med tunnpannkakor som med livet - just när det börjar gå riktigt bra tar smeten slut."

Hunden farligare än vargen!

Politiskt vallöfte:
Mest till de som tjänar bäst, mycket till de som har det hyggligt och absolut ingenting till de som har det svårast.

Vid ett vägskäl i livet fick jag ett råd av en ung person - Se problemen som en utmaning eller som ett äventyr, då blir livet mycket roligare och lättare.


De tio budorden.

1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
5. Du ska inte dräpa.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus.
10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

SEX

Visste du att sex kan skruva tillbaka klockan? I en undersökning vid Scotland’s Royal Edinburgh Hospital bad forskaren David Weeks en panel att gissa åldern på 3500 deltagare, som de såg genom ett fönster. Det visade sig att männen och kvinnorna som antogs vara 7-12 år yngre än de var, hade sex i genomsnitt tre gånger i veckan. Dessutom hade de sex som varade tre gånger längre än de andra deltagarna. Sex kan reducera stress, och förbättra sömnkvaliteten, något som kan ta bort flera år från utseendet. Den enda andra faktoren som hade lika mycket inverkan på deltagarnas ungdomlighet var hur fysiskt aktiva de var i övrigt.

rull meny till kul o bra grejor

Håll Sverige Rent

Nedskräpning är när man med uppsåt eller av oaktsamhet kastar eller lämnar skräp efter sig utomhus, på en plats som allmänheten har tillträde, typiskt längs vägar, på torg och i parker, men även i marina miljöer som hav och sjöar.

Fakta: Så dyr är nedskräpningen

Ringa förseelse: Inga böter
• Cigarettfimp
• Tuggummi
• Bussbiljett
• Kolapapper

Nedskräpningsförseelse: 800 kronor i böter
• Glas- och plastflaskor
• Olika sorters dryckesförpackningar (till exempel öl-
och läskburkar)
• Snabbmatsförpackningar
• Engångsgrillar

Nedskräpning: Böter eller fängelse i upp till ett år
• Förpackningar som innehåller tändvätska, färg eller
andra kemikalier som kan vara miljöfarliga.
• Om du placerar ut större mängder skräp eller skräpar
ner i systematisk omfattning.

(SVT)

25 januari 2014 kl 23:14 OP-ED | ZULMAY AFZALI

Nej, svenskarna är inte rasister!

Invandrare bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar!

De ger dig ett falskt leende och låtsas att de bryr sig om dig. Men de enda de tycker om och bryr sig om är sig själva. Svenskarna är de värsta rasisterna i världen.” Så lät det i ett samtal som jag hörde mellan fyra asylsökande som väntade på svar på sina asylansökningar på Alstermo asylboende, torsdagen den 10 mars 2011.

När jag bodde på asylboendet mötte jag mycket få svenskar. Jag började tro att det jag hörde var sant och undrade om jag gjort mitt livs största misstag när jag kom till ett så rasistiskt land. Fast när jag ibland träffade svensk personal på boendet var de alltid mycket vänliga. Och varför skulle svenskarna behöva spela trevliga och låtsas att de bryr sig om asylsökande?

Jag visste inte vad jag skulle tro. Jag hörde bara negativa åsikter om svenskar, aldrig något positivt. I april 2011 fick jag flyktingstatus och skulle nu i praktiken få erfara hur rasistiskt folket i mitt nya land var.

Jag frågade andra som beviljats PUT (permanent uppehållstillstånd) varför svenskarna, om de nu vore så rasistiska, tillåter folk från andra länder att stanna i deras land och bli en del av deras samhälle. De sa: ”Bara för att svenskarna ger oss PUT så innebär det inte att de inte är rasister! De var tvungna att ge oss PUT för att vi hade så bra asylhistorier och för att Sverige inte vill kallas ett rasistiskt land”.

Nu har jag bott tre år i Sverige och har en helt annan bild av svenskar än de flesta asylinvandrare som jag träffar och pratar med har. Sedan ett år har jag ett bra jobb som lärare och försörjer mig själv. Från min första dag i en sfi-klass med svenska lärare, på resor med bussar och tåg, i butiker och på caféer, hos svenska familjer som jag lärt känna – överallt har jag observerat hur svenskar beter sig. Hittills har jag inte en enda gång mött något som kommer i närheten av rasism bland svenskar.

Däremot är det tyvärr flera av mina landsmän och andra som invandrat som bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar och som inte vill anpassa sig och integreras i det land som gett dem möjligheter. Om de får sina pengar från Socialbyrån en dag för sent kallar de det rasism. När busschauffören ber dem visa sina biljetter är han rasist. Om läkaren inte ger dem de mediciner de vill ha så är läkaren rasist. Och så vidare.

Den svenska asylhanteringen måste bli strikt, tydlig och rättssäker och svenskarna bör inte acceptera att lättvindigt kallas rasister. Annars blir de gisslan i sitt eget land och föraktet för dem riskerar att växa hos de asylinvandrade. De flesta är från sina hemländer vana vid att myndighetspersoner och lärare är auktoriteter, inte närmast självutplånande, vilket många av oss ofta möter här.

Den svenska vänligheten, sådan den uttrycks i systemen kring asylhanteringen och integrationen av människor som beviljats asyl eller uppehållstillstånd i Sverige, gör många nyanlända förvirrade och skapar en dålig grund att bygga ömsesidig tillit och respekt på.

Zulmay Afzali är före detta regeringstjänsteman i Afghanistan, flykting i Sverige sedan tre år, lärare och författare. mummelforlaget@comhem.se